• "Gör 2017 till ditt bästa år någonsin! 7 säkra tips för framgång"

  Ulla-Lisa Thordén

 • "Att sprida olika typer av innehåll är en central del inom Social Selling."

  Fredrik Steinholtz

 • "Fem råd för att få kunderna mer nöjda."

  Anders Andersson

 • Ulla-Lisa Thordén
 • Fredrik Steinholtz
 • Anders Andersson

8 nummer

545 kr

Prenumerera
Våra experter
 • Anders Andersson

  Anders Andersson

  Grundare och ekonomiexpert

  Anders Andersson, som har grundat tidningen Driva Eget och driva-eget.se, har lärt svenskarna om ekonomi i över 30 år. Här på sajten och i varje nummer av tidningen ger han råd kring allt som rör ditt företags ekonomi.

 • Camilla Björkman

  Camilla Björkman

  f.d. chefredaktör

  Camilla var fram till november 2015 chefredaktör för Driva Eget. Du når henne via hennes hemsida camillabjorkman.com.

 • Anders Nyman

  Anders Nyman

  Expert på bluffakturor

  Anders Nyman är journalist med inriktning på fakturaskojare och bluffakturor. Han driver konsumentsajten Knyt.se och skriver i varje nummer av Driva Eget om skojarna, som han kämpat mot i över tio år.

 • Noshin Kardel

  Noshin Kardel

  Jurist

  Noshin Kardel är jurist på avtal24.se. I varje nummer av Driva Eget har hon en avtalsskola där hon skriver om avtal och juridik. Här på sajten och i tidningen svarar hon också på frågor kring detta.

 • Ulla-Lisa Thordén

  Ulla-Lisa Thordén

  Säljexpert

  Ulla-Lisa Thordén är säljtränaren som hjälper till att avdramatisera säljarbetet – det ska vara enkelt, kul och lönsamt. Hennes bästsäljare är bl a “Sälj dig själv och ta betalt”, “Luspank och idérik” och den senaste “22 sätt att sälja bättre”.

 • Ola Hedén

  Ola Hedén

  HR-konsult

  Ola Hedén är HR-konsult på Wise Group. Här och i tidningen Driva Eget svarar han på frågor kring personal och ledarskap.

 • Susanne Lundgren

  Susanne Lundgren

  Företagsutvecklare

  Susanne Lundgren är företagsutvecklare inom landsbygdsföretagande på LRF. Här på sajten och i Driva Egets specialtidning till de gröna näringarna svarar hon på frågor kring landsbygdsföretagande.

 • Peter Nilsson

  Peter Nilsson

  Redovisningschef, LRF Konsult

  Peter Nilsson är redovisningschef på LRF Konsult. Här på sajten och i tidningen Driva Eget svarar han på frågor kring redovisning och bokföring.

 • Emma Wasberg

  Emma Wasberg

  Jurist

  Emma Wasberg är jurist på avtal24.se. I varje nummer av Driva Eget har hon en avtalsskola där hon skriver om avtal och juridik. Här på sajten och i tidningen svarar hon också på frågor kring detta.

 • Anders Gränsmark

  Anders Gränsmark

  E-handelsexpert

  Anders Gränsmark är affärsutvecklare på Jetshop. Här på sajten och i tidningen svarar han på frågor kring e-handel.

 • Isa Löfvendahl

  Isa Löfvendahl

  Beteendevetare

  Isa Löfvendahl är beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning. Här på sajten och i Driva Egets specialtidning till de gröna näringarna svarar hon på dina frågor.

 • Björn Galant

  Björn Galant

  Allemansrätt och infrastruktur

  Björn Galant är expert på allemansrätt och infrastruktur på LRF och svarar på frågor kring dessa ämnen i Driva Egets specialtidning till de gröna näringarna, liksom här på sajten.

 • Max Söderpalm

  Max Söderpalm

  Säljcoach och författare

  Max Söderpalm är säljare, säljcoach och författare till en rad böcker om försäljning. Här inspirerar han dig till att göra fler och bättre affärer med konkreta råd kring försäljning.

 • Cecilia Gunne

  Cecilia Gunne

  Skattejurist

  Cecilia Gunne är skattejurist på Lindskog Malmström Advokatbyrå. Här på sajten och i tidningen Driva Eget svarar hon på frågor kring skatter och juridik.

 • Yasemin Bayramoglu

  Yasemin Bayramoglu

  Chefredaktör

Senaste frågorna och svaren

I varje nytt nummer av Driva Eget får läsare svar på frågor från våra olika experter. Här är den senaste skörden med frågor. För att se tidigare expertsvar klicka på ett ämne i menyn.


 • Hur delar vi på vårt AB?

  Fråga:

  Hej vi är två som har ett AB tillsammans och äger 50 procent var. Vi känner att vi vill köra ett var sitt bolag i stället. Kan vi starta var sitt dotterbolag och göra ett fastighetsbolag av vårt AB

  Stefan


  Expertsvar:

  Ni kan bilda två nya aktiebolag. Som jag förstår din fråga ska bolagen (”dotterbolagen”) ägas av ert gemensamt ägda bolag. Detta innebär att det är aktiebolaget som kommer att bilda de två nya dotterbolagen och att ni indirekt kommer att äga 50 procent var av aktierna i respektive dotterbolag.

  LÄS OCKSÅ: AB eller enskild firma – vad är bäst för dig?

  Det är möjligt att göra ett fastighetsbolag av ert aktiebolag. Beroende på hur verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen är utformad idag kan ni behöva ändra verksamhetsbeskrivningen så att den motsvarar den verksamhet som bolaget ska bedriva.

  En ändring av verksamhetsbeskrivningen måste beslutas på bolagsstämma och anmälas till Bolagsverket och Skatteverket.

 • Kan jag dra av momsen på min utbildning?

  Fråga:

  Jag ska utbilda mig till personlig tränare (PT) och har startat egen firma. Jag undrar om jag har rätt att dra av momsen på utbildningen som jag ska gå i min firma?

   

  Pernilla


  Expertsvar:

  D

  et här med utbildningar är lite knivigt. Om du redan startat företag och går en utbildning som ligger i linje med inriktningen på ditt företag kan du få dra av både kostnad och moms för utbildningen. Men Skatteverket har samtidigt en regel om att man inte godkänner grundutbildningar. Regelverket gynnar alltså snarare vidareutbildningar som ”medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper”. Mitt råd är att du kontaktar Skatteverket och redogör för exakt hur du drivit ditt företag hittills och om du kan se PT-utbildningen som en nytta för en redan befintlig verksamhet eller ej.

   

 • Kan jag säga upp anställning i förtid?

  Fråga:

  Kan jag säga upp en visstidsanställning i förtid? Och hur gör jag då?

  Sebastian


  Expertsvar:

  Huvudregeln är att en visstidsanställning inte kan avslutas i förtid då slutdatumet redan är bestämt. För att det inte ska uppstå otydligheter är det bra att i avtalet ta höjd för en förtida uppsägning och skriva in hur lång uppsägningstid som gäller för det fall någon av parterna skulle önska säga upp avtalet i förtid.

  Av din fråga framgår det dock inte om det finns en uppsägningstid reglerad i just ditt avtal. Om det bara står att avtalet gäller från och med ett visst datum till och med ett visst datum kan avtalet inte sägas upp i förtid. Om det föreligger saklig grund för avsked kan dock arbetsgivaren avsluta en visstidsanställning i förtid.

  Rekommendationen är att parterna pratas vid och försöker komma överens om ett tidigare slutdatum för anställningen.

   

 • Min ex-man bluffade ut mig från företaget

  Fråga:

  Jag och min ex-man hade ett företag ihop. Jag var styrelseledamot, han var styrelsesuppleant. Vi hade en konflikt mellan oss, och han upprättade då ett extra bolagsstämmoprotkoll – utan min vetskap. Där ändrades så att hans flickvän står som ägare. Hon är ledamot och hans syster suppleant. Detta var för cirka ett år sedan. Men jag vet att det är han som styr företaget.

  Men hade han rätt att ändra eller är det ett brott? Vad kan jag göra? Kan jag överklaga?

  Efter detta skilde vi oss. Jag ville att vi skulle dela på företaget i en bodelning, men han lämnade företaget. I stället står hans flickvän/sambo som styrelseledamot för företaget medan han får försörjningsstöd (det får jag också). Företaget äger en fastighet där de två bor tillsammans. Jag tror inte att han vill dela företaget med mig. Han ger varken mig eller våra barn något ekonomiskt stöd.

  Han har gjort fler saker, där jag inte heller vet om det är lagligt eller inte. Snälla, ge mig råd så som snart möjligt.

  Skyddad identitet


  Expertsvar:

  Det är på bolagsstämman som val av styrelse görs. Aktieägarna utser styrelsen om inte annat är föreskrivet i bolagsordningen. En styrelse väljs för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, men kan ändras genom omval på extratillkallad bolagsstämma under räkenskapsåret. En extra bolagsstämma ska sammankallas om aktieägare av minst 10 % av aktierna kräver det. Kallelse till den extra bolagsstämman ska skickas ut till alla aktieägare senast 2 veckor före stämman. Det är alltså inget brott att utse ny styrelse på en extra bolagsstämma. Om det är så att du inte blev kallad till stämman kan du klandra bolagsstämmans beslut, men då ska detta ske inom 3 mån från beslutet.

  Vid äktenskapsskillnad kan en bodelning krävas, detta är en lagstadgad rättighet. Detta innebär att du har rätt att kräva en hälftendelning av era nettotillgångar. Vid bodelningen utgår man utifrån de tillgångar och skulder som fann på brytdagen, dvs. dagen då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Var han kvar i bolaget vid den tidpunkten ska hans ägande i bolaget tas upp i bodelningen. Om din före detta make vägrar bodela kan du kräva att en bodelningsförrättare utses. Anmälan om detta görs till tingsrätt.

  Du har även rätt att kräva din före detta make på underhållsbidrag för barnen. Underhållsbidrag kan fastställas i avtal eller av domstol om föräldrarna inte kan komma överens. Om den underhållsskyldiga föräldern inte betalar underhållsbidraget, eller betalar mindre än 1 573 kronor i månaden, kan den förälder som barnen bor hos få underhållsstöd från Försäkringskassan.

   

 • Kunden backar – kan jag få ersättning ändå?

  Fråga:

  Jag har en kund som skulle köpa en produkt från företaget, offert skickades och godkändes i maj. Däremot ville de skjuta på ordern till efter sommaren. Jag talade med kunden i juni då vi via telefon kom överens om att de skulle beställa produkterna i mars, vilket senare även finns bekräftat i mejl. Nu vill kunden backa ur och jag har redan producerat produkten i fråga för att underlätta för kunden när denne väl beställer. Vilken rätt har jag till ersättning?

  Fredrik


  Expertsvar:

  I mitt svar utgår jag från att båda parter är näringsidkare. Ett avtal har ju ingåtts i samband med att offerten godkändes. I detta fall är båda parter medvetna om när beställningen ska levereras, så själva godkännandet av offerten kan betraktas som ett röravtal. I en offert bör man reglera vad som ska gälla vid en avbeställning och vilken ersättning säljaren har rätt till i en sådan situation. Finns inget reglerat innebär ju avbeställningen ett avtalsbrott. Enligt Köplagen kan du som säljare dock inte kräva ersättning av kunden om denne avbeställer en vara som skulle tillverkas särskilt för honom. Kunden har inte gjort en beställning i mars utan istället avbeställt, därmed kan du inte kräva kunden på ersättning för att du gick händelserna i förväg och inte inväntade beställningen.

 • Kan Försäkringskassan tvinga mig att lägga ner?

  Fråga:

  Jag är sjukskriven på 50 procent sedan lite mer än två år och har inte kunnat gå tillbaka till min tjänst inom vården. Startade då en webbutik, på Arbetsförmedlingens inrådan.

  Min handläggare på Försäkringskassan anser att 50 procent sjukersättning vore lämpligt och hon har lämnat förslaget vidare. Har även varit på TMU-utredning som styrker detta. Men FK vill nu även pröva min arbetsförmåga i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det innebär att jag inte får arbeta i min egen firma så länge utredningen pågår. Att tillfälligt stänga min webbutik skulle rasera mycket av det som jag byggt upp. Jag har tyvärr ingen som kan sköta min butik under tiden.

  Kan FK tvinga mig att i princip lägga ner mitt företag? Min handläggare inser inte problemen utan tycker att jag då kan välja att avstå all eventuell ersättning från FK.

  Annika


  Expertsvar:

  Försäkringskassan kan inte tvinga dig att lägga ner ditt företag. Det är du som väljer hur du vill göra. Men för att du ska kunna ta ställning behöver du information om olika alternativ samt beskrivning av konsekvenser som de kan medföra. Därför behöver du ta kontakt med din handläggare på Försäkringskassan och fortsätta diskussionen om hur ni kan gå vidare.

  Försäkringskassan initierar personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen (AF) oavsett om de är arbetslösa, egna företagare eller har anställningen kvar. Detta har skapat problem hos AF vid anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program, som i grunden inte skapats för att inkludera egna företagare och anställda. AF kan inte arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering utan att anvisa till ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det gör att en del av de sjukskrivna som av FK identifierats ha behov av arbetslivsinriktad rehabilitering hos AF riskerar att inte kunna få samma stöd av dem som andra.

   

 • Hur gör jag för att få en vettig mammapeng?

  Fråga:

  Jag ska starta eget och har fått en bra början med förfrågningar och bokningar redan innan start. Jag börjar som enskild firma. Jag är dock rädd att säga upp mig från mitt nuvarande jobb med helt ok lön (28 000 kr/mån) då jag är nybliven mamma och har planer på fler barn. Vilken sjukfösäkring bör man ha och hur ska jag tänka när jag tar ut min lön för att få en skälig mammapeng om jag får barn igen?

  Kristina


  Expertsvar:

  Den som driver eller arbetar i ett aktiebolag har rätt till SGI utifrån uttag av lön. Enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare har under företagets första 24 månader rätt till SGI utifrån vad en anställd person med motsvarande arbetsuppgifter och arbetsomfattning har i lön enligt Statistiska Centralbyrån. Efter 24 månader beräknas SGI utifrån det faktiska överskottet i företaget.

  Under föräldraledighet skyddar man SGI genom avstå förvärvsarbete för vård av barn under ett år. Från och med att barnet fyller ett år måste man ta ut föräldrapenning motsvarande den omfattning man avstår förvärvsarbete för vård av barn för att skydda SGI. Så länge man befinner sig i ett SGI-skydd spelar det inte någon roll om tidigare arbete finns kvar.

  Om man startar företag under SGI-skyddad tid prövar Försäkringskassan om den tidigare inkomsten fortfarande är skyddad eller om den nya inkomsten av deltidsarbete är högre och därmed ska ligga till grund för ny SGI.

  För specifika frågor om den egna situationen kan du kontakta Försäkringskassans kundtjänst på 0771–524524.

  /Andreas Stjernberg,

  Försäkringskassan

   

 • Kan kunden vägra betala för konsultationen?

  Fråga:

  Jag har varit på konsultation i tre timmar hos en kund och efter det fått i uppdrag att utforma delar av kundens trädgård. Nu vill kunden inte betala för att vi inte talat om timpriset. Vems skyldighet är det att upplysa om priset? Måste jag som säljare tala om det eller måste kunden fråga?

  Monica


  Expertsvar:

  Det ligger främst i ditt intresse att informera kunden om timpriset för konsultationen då du annars riskerar att genomföra en konsultation utan att få betalt. Kunden är inte skyldig att betala för konsultationen om denne inte blivit informerad om en kostnad eller om kunden, på grund av sedvana inom branschen, kan anta att konsultationen skulle göras utan kostnad. Kunden är alltså skyldig att betala om denne haft vetskap om kostnaden eller om det är brukligt inom branschen att sådan konsultation alltid innebär en kostnad.

 • Kan jag hyra ut butiken till mitt AB?

  Fråga:

  Hej, jag har köpt ett hus där en del av huset är en butikslokal och den andra bostad. Kan jag som privatperson hyra ut butiksdelen till mitt aktiebolag? Det är nämligen genom aktiebolaget jag kommer att driva butiken och försäljning av varor. Hur debiterar jag aktiebolaget och bokför hyran i så fall?

   

  Myra


  Expertsvar:

  Du kan hyra ut butiksdelen till ditt aktiebolag. Eftersom det är ditt eget bolag kommer endast den marknadsmässiga delen av hyran att betraktas som hyra. Du bör ta reda på vad en marknadsmässig hyra är för din lokal genom att undersöka liknande butikslokaler samt göra det tydligt att lokalen enbart används som butik och inte som bostad.

  Den marknadsmässiga delen av hyran är avdragsgill som en kostnad hos aktiebolaget. Skulle du ta ut en högre hyra kommer överskjutande del betraktas som en utdelning till dig och beskattas enligt de regler som då gäller.

  När du hyr ut till ditt eget aktiebolag får du i din privata deklaration inte göra avdrag enligt schablonavdraget, utan endast avdrag för de merkostnader som uppstår på grund av uthyrningen, som till exempel ökat slitage på lokalen eller ökad vattenförbrukning.

   

 • Kan firman köpa mina verktyg?

  Fråga:

  Jag driver en enskild firma och använder i mitt arbete en del verktyg som jag haft sedan tidigare, alltså köpt privat. Kan firman köpa dessa av mig för marknadsvärde? Jag antar jag kan skriva en lista med priser och ta upp som verifikation, och helt enkelt låta företaget köpa dem av mig som privatperson?

  Jonas


  Expertsvar:

  Det stämmer att din enskilda firma kan ”köpa in” inventarier som du som privatperson redan äger, så länge priset är i enlighet med marknadsvärde. För att bedöma ett rimligt marknadsvärde kan du bland annat titta på hur mycket som har betalats för andra liknande verktyg i samma bransch, storlek, kvalitet med mera.

Fråga våra experter

Vill du ha proffssvar på dina frågor om dig och ditt företag? Då kan du få hjälp av Driva Egets experter. Vi väljer ut några av de frågor som kommer in och besvarar dem i vår tidning och på sajten.


Tack för din fråga. Om den väljs ut kommer den att besvaras i tidningen och här på sajten.
Läs mer i tidningen Driva Eget
8 nr 545 kr

Nr 7/2017 – bara i papperstidningen:

TEMA: Väx utan att anställa
* Smarta samarbeten ger bättre affärer
* Franchise: Låt andra kopiera din idé

Följ Driva Eget
Följ oss på facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Följ @drivaeget
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på Google+
Läs mer i tidningen
8 nr 545 kr

TEMA: Väx utan att anställa
Smarta samarbeten ger bättre affärer
Franchise: Låt andra kopiera din idé

Dessutom:

 • Planera skatten efter 60
 • Våga vara personlig – få fler kunder
 • Redo för GDPR? Undvik böter