• "Gör 2017 till ditt bästa år någonsin! 7 säkra tips för framgång"

  Ulla-Lisa Thordén

 • "Att sprida olika typer av innehåll är en central del inom Social Selling."

  Fredrik Steinholtz

 • "Fem råd för att få kunderna mer nöjda."

  Anders Andersson

 • Ulla-Lisa Thordén
 • Fredrik Steinholtz
 • Anders Andersson

8 nummer

545 kr

Prenumerera
Våra experter
 • Anders Andersson

  Anders Andersson

  Grundare och ekonomiexpert

  Anders Andersson, som har grundat tidningen Driva Eget och driva-eget.se, har lärt svenskarna om ekonomi i över 30 år. Här på sajten och i varje nummer av tidningen ger han råd kring allt som rör ditt företags ekonomi.

 • Camilla Björkman

  Camilla Björkman

  f.d. chefredaktör

  Camilla var fram till november 2015 chefredaktör för Driva Eget. Du når henne via hennes hemsida camillabjorkman.com.

 • Anders Nyman

  Anders Nyman

  Expert på bluffakturor

  Anders Nyman är journalist med inriktning på fakturaskojare och bluffakturor. Han driver konsumentsajten Knyt.se och skriver i varje nummer av Driva Eget om skojarna, som han kämpat mot i över tio år.

 • Noshin Kardel

  Noshin Kardel

  Jurist

  Noshin Kardel är jurist på avtal24.se. I varje nummer av Driva Eget har hon en avtalsskola där hon skriver om avtal och juridik. Här på sajten och i tidningen svarar hon också på frågor kring detta.

 • Ulla-Lisa Thordén

  Ulla-Lisa Thordén

  Säljexpert

  Ulla-Lisa Thordén är säljtränaren som hjälper till att avdramatisera säljarbetet – det ska vara enkelt, kul och lönsamt. Hennes bästsäljare är bl a “Sälj dig själv och ta betalt”, “Luspank och idérik” och den senaste “22 sätt att sälja bättre”.

 • Ola Hedén

  Ola Hedén

  HR-konsult

  Ola Hedén är HR-konsult på Wise Group. Här och i tidningen Driva Eget svarar han på frågor kring personal och ledarskap.

 • Susanne Lundgren

  Susanne Lundgren

  Företagsutvecklare

  Susanne Lundgren är företagsutvecklare inom landsbygdsföretagande på LRF. Här på sajten och i Driva Egets specialtidning till de gröna näringarna svarar hon på frågor kring landsbygdsföretagande.

 • Peter Nilsson

  Peter Nilsson

  Redovisningschef, LRF Konsult

  Peter Nilsson är redovisningschef på LRF Konsult. Här på sajten och i tidningen Driva Eget svarar han på frågor kring redovisning och bokföring.

 • Emma Wasberg

  Emma Wasberg

  Jurist

  Emma Wasberg är jurist på avtal24.se. I varje nummer av Driva Eget har hon en avtalsskola där hon skriver om avtal och juridik. Här på sajten och i tidningen svarar hon också på frågor kring detta.

 • Anders Gränsmark

  Anders Gränsmark

  E-handelsexpert

  Anders Gränsmark är affärsutvecklare på Jetshop. Här på sajten och i tidningen svarar han på frågor kring e-handel.

 • Isa Löfvendahl

  Isa Löfvendahl

  Beteendevetare

  Isa Löfvendahl är beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning. Här på sajten och i Driva Egets specialtidning till de gröna näringarna svarar hon på dina frågor.

 • Björn Galant

  Björn Galant

  Allemansrätt och infrastruktur

  Björn Galant är expert på allemansrätt och infrastruktur på LRF och svarar på frågor kring dessa ämnen i Driva Egets specialtidning till de gröna näringarna, liksom här på sajten.

 • Max Söderpalm

  Max Söderpalm

  Säljcoach och författare

  Max Söderpalm är säljare, säljcoach och författare till en rad böcker om försäljning. Här inspirerar han dig till att göra fler och bättre affärer med konkreta råd kring försäljning.

 • Cecilia Gunne

  Cecilia Gunne

  Skattejurist

  Cecilia Gunne är skattejurist på Lindskog Malmström Advokatbyrå. Här på sajten och i tidningen Driva Eget svarar hon på frågor kring skatter och juridik.

 • Yasemin Bayramoglu

  Yasemin Bayramoglu

  Chefredaktör

Senaste frågorna och svaren

I varje nytt nummer av Driva Eget får läsare svar på frågor från våra olika experter. Här är den senaste skörden med frågor. För att se tidigare expertsvar klicka på ett ämne i menyn.


 • Spelar 1 procent roll?

  Fråga:

  Vi är tre som ska starta ett AB. En ska äga 51 procent. Den andra 25 och jag 24 procent. Spelar det någon roll för min del?

  Stina


  Expertsvar:

  Det går ju att dela i halva procent också, så att du och den andra minoritetsägaren får 24,5 procent var. Beslutsmässigt kommer det inte att spela någon roll. Däremot blir det skillnad den dag ni kan börja ta aktieutdelning. En procent skillnad låter kanske inte som så mycket, men tänk att för varje 100 000 kronor som ni tar i utdelning så förlorar du en tusenlapp jämfört med den andra minoritetsägaren. Då kommer du alltid att dra det kortaste strået.

 • Min 16-åring vill starta eget – hur påverkas jag?

  Fråga:

  Min dotter på 16 år vill starta enskild firma med mitt godkännande som förälder. Men betyder det då att jag blir registrerad som medägare i hennes firma hos Bolagsverket? Hur blir det med skatt och redovisning, blir vi sambeskattade? Räknas hennes vinster och eventuella förluster som mina också?

  Caroline


  Expertsvar:

  Din dotter har fyllt 16 år och får under vissa förutsättningar starta en enskild firma. Om det gäller mer omfattande näringsverksamhet, i regel verksamhet som medför bokföringsskyldighet, kan det krävas att överförmyndaren lämnar samtycke för att en underårig, som fyllt sexton år, ska få bedriva näringsverksamhet. Ett sådant samtycke får endast lämnas om den omyndiges personliga förhållanden är sådana att det med hänsyn till rörelsens art är lämpligt att samtycke ges. Kravet på samtycke finns för att säkerställa att barn inte riskerar att bli skuldsatta eller gå i personlig konkurs.

  Om din dotter med samtycke bedriver rörelse får hon själv ingå rättshandlingar inom ramen för rörelsen. Ni som föräldrar behöver därför inte vara registrerade som medägare i hennes firma. Den omyndige får, för firmans räkning, förvärva egendom, låna pengar, pantsätta egendom med mera. Det finns dock vissa begränsningar av vilka rättshandlingar den omyndige får ingå. Den omyndige får inte för firmans räkning köpa eller sälja bland annat fast egendom och bostadsrätt.

  Om er dotter bedriver rörelsen i en enskild firma står hon själv ansvarig för alla ekonomiska förpliktelser som hon har ådragit sig. Ni kommer inte heller att sambeskattas.

  Helena Robertsson, skatteexpert på EY

 • Får jag använda aktie­kapitalet?

  Fråga:

  Kan jag använda hela mitt aktiekapital om jag köper ett AB?

  Stina


  Expertsvar:

  Om du köper tillgångar som kommer att finnas kvar i firman är det fritt fram att använda det. Men bara halva kapitalet! När du överskrider det gäller särskilda regler. Då kan du bli personligt ansvarig och i värsta fall tvingas likvidera firman. En rekommendation är att bolagets eget kapital (tillgångar minus skulder) ska vara lika stort som aktiekapitalet, minst.

 • Kan jag överföra datorn från firma till AB?

  Fråga:

  Jag har enskild firma i dag och tänkte starta ett aktiebolag. Behöver nu köpa en ny dator – är det bäst att avvakta tills att jag startat aktiebolaget eller är det enkelt att föra över datorn från den enskilda firman till aktiebolaget?

  Petra


  Expertsvar:

  Sannolikt är det enklast att avvakta med datorinköpet till dess att du har startat ett aktiebolag och kan köpa in datorn direkt till verksamheten. Eventuell privat användning av datorn riskerar dock att uttags- respektive förmånsbeskattas oavsett på om du köper in den till en enskild firma eller ett AB.

  Det är självklart möjligt att köpa in datorn till den enskilda firman för att sedan föra över den till aktiebolaget i samband med en så kallad inkråmsöverlåtelse, alltså den överlåtelse av tillgångar och skulder som sker från den enskilda firman till aktiebolaget i samband med ombildningen. För att en sådan överlåtelse inte ska utlösa kapitalvinstbeskattning krävs det dock att ersättningen för tillgångarna inte understiger marknadsvärdet. Av den anledningen kan det finnas skäl att inte tillföra den enskilda firman tillgångar inför en ombildning till aktiebolag för att göra inkråmsöverlåtelsen så okomplicerad som möjligt.

  /Helena Robertsson, skatteexpert på EY

 • Vad är smartast när jag ska bli utköpt?

  Fråga:

  Jag och min kollega har drivit ett aktiebolag och ägt 50 procent var. Nu ska hon köpa ut mig och jag ska starta ett nytt aktiebolag i samma bransch. Hur kan jag optimera försäljningen, ekonomiskt/skattemässigt?

  Sofie


  Expertsvar:

  Eftersom du ska starta ett nytt aktiebolag i samma bransch kommer dina andelar i såväl det nya som det nuvarande bolaget omfattas av 3:12-reglerna eftersom du i det nya bolaget kommer att bedriva samma eller likartad verksamhet.

  För att optimera försäljningen ekonomiskt kan du börja med att starta det nya bolaget som du framöver ska bedriva verksamhet i. Till detta bolag överlåter du sedan dina aktier i det nuvarande bolaget till anskaffningsvärdet eller till ett värde som motsvarar ditt gränsbelopp. På så sätt kan du minimera kapitalvinstbeskattningen vid överlåtelsen till det nya bolaget.

  Därefter kan du från det nya bolaget överlåta aktierna i det äldre bolaget till din kollega till det pris ni kommer överens om. Eventuell vinst av en sådan försäljning tas inte upp till beskattning i ditt nya bolag eftersom en sådan försäljning omfattas av reglerna om näringsbetingade andelar.

  Vinsten kan du sedan använda för att starta verksamheten i det nya bolaget. När det gäller vinstutdelning från det nya bolaget kan du, till skillnad från tidigare, utnyttja 100 procent av det gränsbelopp som beräknas enligt antingen huvud-
  eller förenklingsregeln.

  /Helena Robertsson, skatteexpert på EY

 • Måste jag ta över personalen?

  Fråga:

  Jag står i begrepp att köpa anläggningstillgångarna i ett bageri. Jag startar ett eget AB och skriver ett eget hyreskontrakt med värden. (Hyreskontraktet är sedan ett par månader uppsagt.) Jag kommer att driva verksamheten på liknande sätt men vill inte ta över hans personal. Han har sagt upp personalen. Jag vet inte om någon har motsatt sig uppsägningen.

  Vad gäller för LAS? Kan jag bli tvingad att ta över personalen ändå?

  Johanna Fors


  Expertsvar:

  Det förefaller som om verksamheten övertas i den meningen att identiteten i din verksamhet kommer att likna den tidigare ägarens i stor utsträckning, detta trots att bolaget inte förvärvas och att du tecknar ett nytt lokalkontrakt.

  Regelverket (främst 6b § LAS samt 28 § MBL, Europarådets direktiv 77/187/EEG) har en stark skyddskaraktär. Syftet är att man inte ska kunna kringgå de anställdas rättigheter. Det finns ett antal rekvisit som ska vara uppfyllda, men det är slutligen en helhetsbedömning som avgör.

  Om det är fråga om en övergång – vilket det finns skäl att tro i ditt fall – behåller de anställda sina rättigheter gentemot den som driver vidare verksamheten, det vill säga dig.

 • Kan jag säga upp avtalet?

  Fråga:

  Jag hyr flera e-butiker. Kan jag säga upp avtalet tidigare än vad som står i avtalet? Jag har uppsägning på nio månader.

  Carina Karlsson


  Expertsvar:

  Nej, om det inte föreligger avtalsbrott så kan du inte säga upp avtalet i förtid. Om en part vill säga upp avtalet utan särskild grund, måste man följa uppsägningstiden i avtalet. Annars utgör uppsägningen i sig ett avtalsbrott.

 • Vem av oss har rätt attityd i butiken?

  Fråga:

  Jag och min kompanjon driver en smyckesbutik ihop. Det funkar ganska bra, men en grej som stör mig – och det är att vi har helt olika attityd när vi säljer. Jag gillar inte att man tränger sig på utan lyssnar mer på vad kunden frågar efter, medan min kompanjon är mer ”gå-på-ig” och då blir jag rädd att hon ska skrämma bort kunder. Vilket är smartast och mest lönsamt?

  Josefin


  Expertsvar:

  Hej Josefin! Så kul att ni är två om butiken, då kompletterar ni varandra bra. Har din kollega verkligen skrämt bort kunder? Hur vet du det? Eller är det hennes stil som skulle skrämma bort dig om du vore kund? Tänk på att kunder är olika. Några vill fundera i lugn och ro
  (troligen de som du funkar bäst med) medan andra uppskattar någon som tar mer kommando i samtalet (troligen de som din kollega tar hand om).

  Jag tror att var och en har sin säljstil efter sin personlighet, och kunden kommer då att känna att säljaren är ärlig, något som är viktigt. Min erfarenhet är att äkta intresse för kunden och passion för sortimentet är säljande i sig, man behöver inte pressa.

  Självklart måste du fråga och lyssna först! Dock måste du våga föreslå (gärna två val) – gör köpet lätt för kunden. Visa, berätta och låt kunden prova framför spegeln. Knepet är att både våga gå framåt eller backa i samtalet så att kunden känner sig sedd utifrån sina önskemål.

  Lär av varandra genom att prata igenom olika situationer och kundpersonligheter. Det är bra med en gemensam samtalsfilosofi så att både ni och kunderna blir nöjda. Lycka till!

 • Vem av oss har rätt attityd i butiken?

  Fråga:

  Jag och min kompanjon driver en smyckesbutik ihop. Det funkar ganska bra, men en grej som stör mig – och det är att vi har helt olika attityd när vi säljer. Jag gillar inte att man tränger sig på utan lyssnar mer på vad kunden frågar efter, medan min kompanjon är mer ”gå-på-ig” och då blir jag rädd att hon ska skrämma bort kunder. Vilket är smartast och mest lönsamt?

   

  Josefin


  Expertsvar:

  Hej Josefin! Så kul att ni är två om butiken, då kompletterar ni varandra bra. Har din kollega verkligen skrämt bort kunder? Hur vet du det? Eller är det hennes stil som skulle skrämma bort dig om du vore kund? Tänk på att kunder är olika. Några vill fundera i lugn och ro
  (troligen de som du funkar bäst med) medan andra uppskattar någon som tar mer kommando i samtalet (troligen de som din kollega tar hand om).

  Jag tror att var och en har sin säljstil efter sin personlighet, och kunden kommer då att känna att säljaren är ärlig, något som är viktigt. Min erfarenhet är att äkta intresse för kunden och passion för sortimentet är säljande i sig, man behöver inte pressa.

  Självklart måste du fråga och lyssna först! Dock måste du våga föreslå (gärna två val) – gör köpet lätt för kunden. Visa, berätta och låt kunden prova framför spegeln. Knepet är att både våga gå framåt eller backa i samtalet så att kunden känner sig sedd utifrån sina önskemål.

  Lär av varandra genom att prata igenom olika situationer och kundpersonligheter. Det är bra med en gemensam samtalsfilosofi så att både ni och kunderna blir nöjda. Lycka till!

 • Hur hittar jag rätt säljare?

  Fråga:

  Mitt aktiebolag ska börja sälja en tjänst och jag behöver en extern säljare. Men hur hittar jag någon som vill arbeta på provision? Eller är det fel väg att gå? Och hur länge ska man låta någon jobba för att veta om det funkar? Hur snabbt kan jag förvänta mig resultat helt enkelt?

  Fransisco


  Expertsvar:

  Så bra att du vill anställa en säljare som säljer 100 procent av tiden. Leta i ditt nätverk först och be om hjälp, därefter kan du annonsera. Be alltid om referenser! Provanställ. Kolla att vederbörande verkligen vill sälja. Provision funkar endast om säljaren själv går med på det, det vill säga är själv övertygad om att lyckas bra. Det tar tid att lära känna din tjänst och din marknad. Det är mycket begärt att någon ska betala själv för det med ovissa intäkter.

  Jag föreslår en låg grundlön de första månaderna med lägre provision och sedan kan ni förhandla fram en lösning. Sätt tydliga mål (genomförda aktiviteter, det kan man mäta) och förväntningar och stäm av att det blir resultat.  Inom tre till sex månader bör du se vad säljaren går för.

Fråga våra experter

Vill du ha proffssvar på dina frågor om dig och ditt företag? Då kan du få hjälp av Driva Egets experter. Vi väljer ut några av de frågor som kommer in och besvarar dem i vår tidning och på sajten.


Tack för din fråga. Om den väljs ut kommer den att besvaras i tidningen och här på sajten.
Läs mer i tidningen Driva Eget
8 nr 545 kr

Nr 8/2016 – bara i papperstidningen:

TEMA: Skippa budgeten
– så tjänar du mer
& blir dubbelt effektiv

Följ Driva Eget
Följ oss på facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Följ @drivaeget
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på Google+
Läs mer i tidningen
8 nr 545 kr

TEMA: Skippa budgeten
– så tjänar du
mer & blir
dubbelt effektiv

Dessutom:

 • Nya skatteförslaget – så drabbas du
 • Skydda dig mot ID-kapningar
 • Dags att avveckla? Missa inte det här!