• "Att sprida olika typer av innehåll är en central del inom Social Selling."

  Fredrik Steinholtz

 • "Enkelt sätt att lära känna journalister – missa inte senaste avsnittet i PR-skolan!"

  Anna Fagerström

 • "6 guldregler som räddar din förhandling från stressade beslut som kan kosta massor!"

  Ulla-Lisa Thordén

 • "Fem råd för att få kunderna mer nöjda."

  Anders Andersson

 • Fredrik Steinholtz
 • Anna Fagerström
 • Ulla-Lisa Thordén
 • Anders Andersson

8 nummer

545 kr

Prenumerera
Våra experter
 • Anders Andersson

  Anders Andersson

  Grundare och ekonomiexpert

  Anders Andersson, som har grundat tidningen Driva Eget och driva-eget.se, har lärt svenskarna om ekonomi i över 30 år. Här på sajten och i varje nummer av tidningen ger han råd kring allt som rör ditt företags ekonomi.

 • Camilla Björkman

  Camilla Björkman

  f.d. chefredaktör

  Camilla var fram till november 2015 chefredaktör för Driva Eget. Du når henne via hennes hemsida camillabjorkman.com.

 • Anders Nyman

  Anders Nyman

  Expert på bluffakturor

  Anders Nyman är journalist med inriktning på fakturaskojare och bluffakturor. Han driver konsumentsajten Knyt.se och skriver i varje nummer av Driva Eget om skojarna, som han kämpat mot i över tio år.

 • Noshin Kardel

  Noshin Kardel

  Jurist

  Noshin Kardel är jurist på avtal24.se. I varje nummer av Driva Eget har hon en avtalsskola där hon skriver om avtal och juridik. Här på sajten och i tidningen svarar hon också på frågor kring detta.

 • Ulla-Lisa Thordén

  Ulla-Lisa Thordén

  Säljexpert

  Ulla-Lisa Thordén är säljtränaren som hjälper till att avdramatisera säljarbetet – det ska vara enkelt, kul och lönsamt. Hennes bästsäljare är bl a “Sälj dig själv och ta betalt”, “Luspank och idérik” och den senaste “22 sätt att sälja bättre”.

 • Ola Hedén

  Ola Hedén

  HR-konsult

  Ola Hedén är HR-konsult på Wise Group. Här och i tidningen Driva Eget svarar han på frågor kring personal och ledarskap.

 • Susanne Lundgren

  Susanne Lundgren

  Företagsutvecklare

  Susanne Lundgren är företagsutvecklare inom landsbygdsföretagande på LRF. Här på sajten och i Driva Egets specialtidning till de gröna näringarna svarar hon på frågor kring landsbygdsföretagande.

 • Peter Nilsson

  Peter Nilsson

  Redovisningschef, LRF Konsult

  Peter Nilsson är redovisningschef på LRF Konsult. Här på sajten och i tidningen Driva Eget svarar han på frågor kring redovisning och bokföring.

 • Emma Wasberg

  Emma Wasberg

  Jurist

  Emma Wasberg är jurist på avtal24.se. I varje nummer av Driva Eget har hon en avtalsskola där hon skriver om avtal och juridik. Här på sajten och i tidningen svarar hon också på frågor kring detta.

 • Anders Gränsmark

  Anders Gränsmark

  E-handelsexpert

  Anders Gränsmark är affärsutvecklare på Jetshop. Här på sajten och i tidningen svarar han på frågor kring e-handel.

 • Isa Löfvendahl

  Isa Löfvendahl

  Beteendevetare

  Isa Löfvendahl är beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning. Här på sajten och i Driva Egets specialtidning till de gröna näringarna svarar hon på dina frågor.

 • Björn Galant

  Björn Galant

  Allemansrätt och infrastruktur

  Björn Galant är expert på allemansrätt och infrastruktur på LRF och svarar på frågor kring dessa ämnen i Driva Egets specialtidning till de gröna näringarna, liksom här på sajten.

 • Max Söderpalm

  Max Söderpalm

  Säljcoach och författare

  Max Söderpalm är säljare, säljcoach och författare till en rad böcker om försäljning. Här inspirerar han dig till att göra fler och bättre affärer med konkreta råd kring försäljning.

 • Cecilia Gunne

  Cecilia Gunne

  Skattejurist

  Cecilia Gunne är skattejurist på Lindskog Malmström Advokatbyrå. Här på sajten och i tidningen Driva Eget svarar hon på frågor kring skatter och juridik.

 • Yasemin Bayramoglu

  Yasemin Bayramoglu

  Chefredaktör

Senaste frågorna och svaren

I varje nytt nummer av Driva Eget får läsare svar på frågor från våra olika experter. Här är den senaste skörden med frågor. För att se tidigare expertsvar klicka på ett ämne i menyn.


 • Hur hittar jag rätt säljare?

  Fråga:

  Mitt aktiebolag ska börja sälja en tjänst och jag behöver en extern säljare. Men hur hittar jag någon som vill arbeta på provision? Eller är det fel väg att gå? Och hur länge ska man låta någon jobba för att veta om det funkar? Hur snabbt kan jag förvänta mig resultat helt enkelt?

  Fransisco


  Expertsvar:

  Så bra att du vill anställa en säljare som säljer 100 procent av tiden. Leta i ditt nätverk först och be om hjälp, därefter kan du annonsera. Be alltid om referenser! Provanställ. Kolla att vederbörande verkligen vill sälja. Provision funkar endast om säljaren själv går med på det, det vill säga är själv övertygad om att lyckas bra. Det tar tid att lära känna din tjänst och din marknad. Det är mycket begärt att någon ska betala själv för det med ovissa intäkter.

  Jag föreslår en låg grundlön de första månaderna med lägre provision och sedan kan ni förhandla fram en lösning. Sätt tydliga mål (genomförda aktiviteter, det kan man mäta) och förväntningar och stäm av att det blir resultat.  Inom tre till sex månader bör du se vad säljaren går för.

 • Vill tas bort från bluffsidor

  Fråga:

  Blev uppringd av We and Friends AB som påstod att mitt företag fanns med i en annons på webinfo.nu. Webinfo.nu ligger på varningslistorna enligt henne och är kriminell verksamhet. Hon var envis att få svar hur jag tänker tackla problemet med att de tagit information från min egen hemsida och lagt upp. Hur skyddar man sitt företag?

  Eira Nilsson


  Expertsvar:

  Det är ett klassiskt trick som baseras på det felaktiga antagandet att de som finns hos de oseriösa nätkatalogerna betalat för att synas där. Så är det sällan. Nätkatalogerna har i själva verket köpt eller ”stulit” en databas som man lagt upp på webben.

  I ditt fall kommer din logga och din bild från en tidigare publikation hos Länsdelen/Kalmardelen du betalade för för flera år sedan. Webinfo, som är varningslistade hos Förenade Bolag, är den direkta efterföljaren till Länsdelen.

  We and Friends är inte varningslistat, men Förenade Bolag publicerade en notis om dem nyligen. Man skriver att det handlar om ett ”aningen otydligt försäljningsupplägg där We & Friends hävdar att du som företagare ligger publicerad på diverse internetkataloger och bör få ombesörjt att säga upp dessa”.

  We and Friends har enligt Förenade Bolag kopplingar till företagen Mainztreet Media och Vizibly, som i sin tur har kopplingar till hårt kritiserade Yellow Register.

  I ditt fall behöver du inte köpa några tjänster av We and Friends för att få bort infomationen eller för att slippa få fakturor från Webinfo. Du har inte ingått något avtal om publicering med Webinfo, och har bara att bestrida om det skulle dyka någon faktura därifrån. Vill du att de tar bort din logga och din bild från listningen kan skriva till Webinfo och kräva det.

 • Måste jag ha bolagsstämma för bara mig?

  Fråga:

  Jag försöker hitta svar på vad som gäller angående bolagsstämma och kallelse till denna om man bara är en aktieägare. Det känns ju lite löjligt att skicka ett brev till sig själv. Och hur gör jag med till exempel val av justeringsman? Jag har ju alla poster själv så mitt namn kommer ju att stå överallt.

  Jag har försökt att hitta svar på nätet men hittar bara den formella texten kring detta och där framgår inte hur man gör och vad som gäller om man bara är en ledamot i aktiebolaget. Så jag skulle vara ytterst tacksam om ni kunde tydliggöra detta.

  Jenny


  Expertsvar:

  Många regler i aktiebolagslagen är dispositiva (det vill säga man kan förhandla bort delar av lagstiftningen) aoch många av aktieägarskyddsreglerna kan bortses ifrån när det bara finns en aktieägare.
  Styrelsen (vilket är aktieägaren, det vill säga du) sammankallar till bolagsstämma. Du kan skicka en kallelse till sig själv om du vill, men det är inte ett krav, den behöver i alla fall inte postas.
  När det bara är en aktieägare görs bolagsstämman genom en så kallad pappersstämma. Det innebär att du skriver protokollet, men i praktiken kan du sitta hemma och skriva ner det som ska finnas med i protokollet. Gällande kallelsen skrivs exempelvis följande i protokollet: ”Beslutades att stämman var behörigen sammankallad eftersom samtliga ägare var närvarande.”
  Eftersom det bara är en person som kommer att närvara vid stämman kan du helt enkelt godkänna att kallelse etceter har skett i behörig ordning. Du kommer som sagt att vara den enda personen som närvarar och utses då till ordförande etcetera. Men just en justeringsman behövs inte.

 • Vad händer om jag är sen?

  Fråga:

  Jag har ett utbildningsföretag och undrar vad som händer om jag inte levererar en tjänst inom avtalad tid. Vilka regler gäller för mig och vilka krav kan köparen ställa?

  Leif


  Expertsvar:

  Det måste först och främst fastställas om fördröjningen beror på säljaren eller köparen av tjänsten (kunden). Om förseningen inte beror på kunden kan denne kräva att tjänsten slutförs men säljaren måste få en skälig tilläggstid på sig att fullgöra tjänsten. Vad som anses vara skälig tilläggstid bestäms utifrån vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Rätten att få tjänsten slutförd kan dock gå förlorad om kunden väntar orimligt länge med att kräva det.

  Det måste också fastställas om säljaren har möjlighet att färdigställa tjänsten. Det kan till exempel handla om att det finns hinder som gör slutförandet omöjligt eller att färdigställandet skulle innebära orimligt stora olägenheter och kostnader. Dessa ska vägas mot kundens intresse.

  Kunden kan hålla inne betalning på grund av dröjsmålet. Om bara en del av leveransen är sen kan kunden enbart hålla inne så mycket av betalningen som utgör en säkerhet på grund av säljarens dröjsmål.

  Ett ytterligare alternativ (som man försöker undvika) är kundens rätt till hävning. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen har han rätt att häva avtalet. Säljaren kan också bli skadeståndsskyldig på grund av sitt dröjsmål om det inneburit skada för kunden. Om säljaren kan visa att dröjsmålet beror på hinder utom hans kontroll och han inte kunde ha förväntats räkna med detta ska han dock inte bli skadeståndsskyldig.

  Om båda parter är närings­idkare är det samma påföljder som aktualiseras, dock är skillnaden att det står parterna fritt att avtala om att annat ska gälla.

 • Får jag behålla sjukersättning om jag startar eget?

  Fråga:

  Får jag ha en F-skatt om jag samtidigt har hel sjukersättning sedan 25 år tillbaka? Jag har MS och är olika bra olika dagar, därför går det inte att ha en anställning för min del. Men jag skulle vilja försöka göra något enkelt eget.

   

  Cia


  Expertsvar:

  Rätten till sjukersättning är inte relaterad till inkomsten utan till i vilken utsträckning arbetsförmågan är nedsatt.

  För att ha rätt till hel ersättning är kravet att arbetsförmågan ska vara helt eller i det närmaste helt nedsatt. En person som har hel sjukersättning har ett visst utrymme att ägna sig åt sysslor som exempelvis politiskt eller ideellt arbete utan att rätten till hel sjukersättning påverkas. Utrymmet motsvarar en åttondel av normal heltid och normal heltid motsvarar 40 timmar i veckan. Arbetsinkomst som är mindre än en åttondel av den normala inkomsten på heltid i en sådan sysselsättning bör inte påverka rätten till hel förmån.

  För att kunna ge dig ett svar i ditt enskilda ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med din handläggare på Försäkringskassan för att diskutera de faktiska förutsättningarna i din situation.

 • Vilka bidrag kan jag få för att starta eget?

  Fråga:

  Jag har jobbat som urmakare i många år och vill därför öppna ett eget urmakeri i Kalmar. Jag har redan samtliga verktyg och maskiner men behöver nog förnya vissa saker. Hur mycket kan jag få i bidrag och finns det ett bättre ställe att öppna ett företag på?

   

  Wolfgang


  Expertsvar:

  Det finns tyvärr inga garantier för att få bidrag när man vill starta eget. För att kunna få starta eget-bidrag (som snarare är ett försörjningsstöd än bidrag för inköp av material) från Arbetsförmedlingen krävs att du uppfyller något av följande krav:

  • Är minst 25 år och anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och i behov av fördjupat stöd.
  • Är ung och har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.
  • Är 18 år och står långt från arbetsmarknaden på grund av särskilda skäl.
  • Uppfyller villkoren för att få delta i arbetslivsintroduktionen.
  • Är minst 20 år och uppfyller villkoren för att delta i jobbgarantin för ungdomar.
  • Deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

  Du kan däremot söka lån hos till exempel Almi för att komma i gång med ditt företag.

  Din fråga om du ska starta i Kalmar eller någon annanstans är förstås svår att svara på. Det man kan konstatera är att det är ont om urmakare i Sverige. Skulle du erbjuda reparationer på distans – alltså att du hittar en lösning där kunden kan skicka sin trasiga klocka till dig – så kan det vara en fördel som gör att du kan bo var som helst. Det finns redan danska företag som jagar svenska kunder på det viset.

 • Får jag ta ut utdelning?

  Fråga:

  Får man ta ut aktieutdelning om man inte har tagit ut lön 2015? Företaget betalar lön till anställda med cirka 40 miljoner kronor för 2015.

  Ninos


  Expertsvar:

  Det finns inget krav på att man ska ta ut lön för att få aktieutdelning i ett eget bolag. Du kan ta ut ett schablonbelopp på 156 475 kronor för 2015. Vill du ta ut mer än så beskattas överskjutande del som inkomst. Men detta förutsätter att det är ett fåmansbolag och att du själv äger 100 procent av aktierna. Om du hade tagit ut lön själv (och tillräckligt mycket lön!) hade du i stället kunnat räkna utdelningen utifrån den så kallade lönesummeregeln.

 • Kan jag säga upp hyresavtalet i förtid?

  Fråga:

  Kan man bryta ett avtal där det står skrivet att hyrestiden är 12 månader med 6 månaders uppsägningstid och då betala hyra i 6 månader? Salongen kräver hyra för ett år.

  Lotta


  Expertsvar:

  I vanliga fall upphör hyresavtal som ingått på bestämd tid att upphöra automatiskt när hyrestiden löpt ut. Om hyresavtalet är skrivet på längre än nio månader krävs det uppsägning och sägs  inte avtalet upp viss tid före hyrestidens utgång anses det vara förlängt. Parterna kan fritt avtala om annat, men huvudregeln är att avtalet och avtalstiden ska hållas och hyresgästen är bunden av avtalet och av att betala hyra under avtalstiden. Har parterna avtalat om att lokalen ska hyras fram till ett visst datum gäller alltså detta förutsatt att hyresgästen och hyresvärden inte har reglerat att det går att frånträda avtalet i förtid.

 • Fel skattebevis – blir jag straffad då?

  Fråga:

  Jag registrerade egen firma för ett år sedan men jobbade även halvtid som anställd under förra året. Fick reda på nu att jag skulle ha ansökt om FA-skatt … Hur kommer det här att påverka mig? Företaget gick inte med någon vinst förra året.

  Rådvill


  Expertsvar:

  Du kommer inte att bli bestraffad av Skatteverket bara för att du missade FA-skattebeviset. Det du däremot kan kolla är hur arbetsgivaren gjort skatteavdrag för dig, om man behandlat dig som vilken A-skattare som helst eller inte, så att du inte åker på en skattesmäll i efterhand.

 • Vad ska jag inte missa i ett hyresavtal?

  Fråga:

  Min syster äger en frisörsalong och vill hyra ut en stol till en väninna som också är frisör. Jag rekommenderade min syster att skapa ett hyresavtal. Kan ni ge mig tips om hur jag ska gå till väga när jag skriver ett sådant avtal? Vad bör man tänka på och vad ska man ha med i avtalet?

  Emi


  Expertsvar:

  I ett hyresförhållande kan det vara lämpligt att upprätta ett hyresavtal att stödja sig på om det skulle uppstå frågor eller oenigheter. I ett sådant hyresavtal kan parterna avtala om de situationer som behöver regleras. Det kan vara fråga om huruvida den som hyr ska ses som egenföretagare eller anställd, arbetstider, ersättning, kundkrets, hyresavtalets längd, uppsägningstid och liknande. Liksom ett anställningsavtal kan ett hyresavtal i ett sådant här fall fungera som en trygghet eller ett bevis på vad parterna faktiskt kommit överens om.

Fråga våra experter

Vill du ha proffssvar på dina frågor om dig och ditt företag? Då kan du få hjälp av Driva Egets experter. Vi väljer ut några av de frågor som kommer in och besvarar dem i vår tidning och på sajten.


Tack för din fråga. Om den väljs ut kommer den att besvaras i tidningen och här på sajten.
Läs mer i tidningen Driva Eget
8 nr 545 kr

Nr 7/2016 – bara i papperstidningen:

TEMA: Växla upp!
Väx och var uthållig
Jobba nära kunden
Så lyckades vi

Följ Driva Eget
Följ oss på facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Följ @drivaeget
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på Google+
Läs mer i tidningen
8 nr 545 kr

TEMA: Växla upp!
Väx och var uthållig
Jobba nära kunden
Så lyckades vi

Dessutom:

 • Moms – vi guidar
 • 3 måsten vid konkurshot
 • De gick från 0 till 4 miljarder