Får man använda personkontot till företaget?

Fråga:

Läsaren Seija undrar i Driva Eget nr 8/2015 om hennes dotter som har FA-skatt får använda sitt personkonto i Nordea för enstaka insättningar från sin enskilda firma. Hon har fått olika svar från olika personer på Nordea. Här nedan följer svar från Driva Eget och Nordea.

/Camilla Björkman, Driva Eget


Expertsvar:

Driva Eget har pratat med Nordeas presschef som med hänvisning till bankens jurister svarar att nej, man får inte använda sitt personkonto hos dem för företagstransaktioner. Det finns ingen lag på att du måste ha ett separat konto för företaget och man kan tycka att det inte borde spela någon roll bara man själv skiljer transaktionerna åt. Men bankerna bestämmer själva sina regler. Det är dock inte säkert att det är likadant hos andra banker. Oavsett vad måste det vara tydligt för kunderna vad som gäller. Här följer ett kompletterande svar från Nordea i sin helhet: Nordea tillhandahåller två olika transaktionskonton, ett för privatpersoner och ett för företag. Transaktionskontot för privatpersoner är ett konto avsett för konsumentändamål och tillhandahålls för konsumenters löpande transaktioner. Enligt punkten 3 i de allmänna villkoren för Personkontot är kontot avsett för insättning av lön, pension, studiestöd eller andra regelbundna automatiska insättningar. Transaktionskontot för företag tillhandahålls förutom juridiska personer också privatpersoner som driver rörelse. Kontot är enligt punkten 1 de allmänna villkoret för kontot avsett för löpande in- och utgående betalningar för näringsidkare. Nordea har idag inget transaktionskonto för enskilda näringsidkare som också är avsett för att användas för mer personligt bruk. Ett sådant konto skulle skapa problem för näringsidkaren eftersom privat användning av den totala insättningen kan medföra skattekonsekvenser. Driva Egets kommentar på sista stycket: Det finns som sagt ingen lag på att man måste ha två separata konton, även om det är att rekommendera. Skattekonsekvenser kan det först bli om du inte håller isär företaget och privatpersonens pengar.

Camilla Björkman


Nyhetsbrev