Är småbankernas konton lika säkra?

Fråga:

Jag undrar om ett sparkonto hos de små bankerna och kreditmarknadsbolagen är lika säkra som storbankernas konto, som ju har mycket lägre ränta. Tänkte placera hustruns arv och även företagets överlikviditet och vill inte riskera någonting.

Tacksam läsare


Expertsvar:

De flesta av dessa omfattas av den statliga bankgarantin. Så om du sätter in mindre än 500 000 kr är dessa konton precis lika säkra som ett konto i storbankerna. Men se efter så att det verkligen finns bankgaranti, Akelius Spar har ingen. Här ser du var räntan är högst: www.driva-eget.se/konton. Tänk på att det ibland kan handla om annat än räntans storlek. Om du placerar en stor summa på ett konto i någon storbank kan du kanske förhandla dig till fördelar som uppväger den sämre räntan.

Anders Andersson


Nyhetsbrev

ANNONS

ANNONS