• "Gör 2017 till ditt bästa år någonsin! 7 säkra tips för framgång"

  Ulla-Lisa Thordén

 • "Att sprida olika typer av innehåll är en central del inom Social Selling."

  Fredrik Steinholtz

 • "Fem råd för att få kunderna mer nöjda."

  Anders Andersson

 • Ulla-Lisa Thordén
 • Fredrik Steinholtz
 • Anders Andersson

8 nummer

545 kr

Prenumerera
 • Janne Näsström

  Janne Näsström

  Journalist och företagare

  Janne Näsström från Västervik är en debattlysten journalist som arbetat med reklam och marknadsföring sedan 80-talet. Har varit företagare i 20 år, och driver idag eget bolag som konsult. Han arbetar bland annat i högskoleprojekt kring affärsutveckling.

Att vara engagerad är inte entreprenörskap

BloggEntreprenör är ett missbrukat ord. Det används för att beskriva engagerade personer på arbetsplatser, i skolans värld och i föreningslivet.

Ordet entreprenör kommer från franskan och beskriver någon som uträttar något. Det är skälet till att byggmästare och innehavare av grävmaskiner kallas entreprenörer.

Förekomsten av grävmaskiner är obefintlig på många av de platser där entreprenörskap idag sägs pågå. Det är en annan typ av entreprenörskap som avses, baserat på nationalekonomen Joseph Schumpeters teorier.

I den traditionella nationalekonomin saknar människor betydelse. Bara spelreglerna är rätt så antas rätt personer dyka upp ur intet. Det hela påminner om planekonomi, med den skillnaden att nationalekonomerna genom sin teoribildning fungerar som planmyndighet.

Schumpeter underkände den planekonomiska modellen och menade att människor skapar förändring och utveckling, inte regelverket. Dessa personer kallade han entreprenörer.

Enligt Schumpeter ägnar sig entreprenörer åt skapande förstörelse. De utmanar med stor personlig risk etablerade metoder, varor och tjänster. Entreprenören är en sällsynt besvärlig människa som är beredd att sätta allt på spel för att genomdriva sina idéer.

Jag har vid några tillfällen agerat som en entreprenör i Schumpeters anda. Varje gång har det varit som att springa rakt in i en betongvägg. Det etablerade och de i huvudstaden godkända idéerna har tolkningsföreträde. Istället stoppas entreprenörer med det kraftfullaste instrumentet av alla i mobbarens verktygslåda: Osynliggörande.

Så långt har jag inga invändningar. Utan hårt motstånd blir det inga entreprenörer. Det är bara att acceptera att den tyske filosofen Arthur Schopenhauer hade rätt, när han förklarade att nya tankar först blir förlöjligade, sedan kraftfullt motarbetade och slutligen accepterade som något fullständigt självklart.

Däremot protesterar jag mot urvattningen av begreppet entreprenörskap. Det går inte att vara entreprenör som anställd, i skolan eller i föreningslivet. Det faller på att elementet stort personligt risktagande saknas.

Givetvis ska egna initiativ och goda idéer uppmuntras. Forskning visar att en majoritet av medarbetarna i stora organisationer är oengagerade eller aktivt oengagerade. De engagerade måste lyftas fram, men kalla det för något annat än entreprenörskap.

Dela post
Kommentarer (2)
 • Det finns ett begrepp på det du beskriver, “Intraprenör”, däremot kanske användandet av ordet borde bli mer vedertaget. En intraprenör är en person med liknande drivkrafter som hos en entreprenör, men där personen i fråga är anställd.

  Oscar

  2015-11-25 19:19

  Svara

 • Gärna intraprenör, men entreprenör ska reserveras för dem som verkligen är det.

  Janne Näsström

  2015-11-26 11:00

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Vem har hällt sirap i utvecklingsprocessen?

BloggSom boende i Västervik är jag berörd av den planerade höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Det är 15 mil dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. I vanlig ordning har tidplanen redan spruckit. Byggstart var planerad till 2017 men har skjutits upp med 2-3 år till 2019/2020.

I mitten av december invigs ett annat stort projekt, tunneln genom Hallandsåsen. Den första utredningen gjordes 1985, för 30 år sedan. Bygget startade sju år senare, 1992, och efter sju sorger och åtta bedrövelser är tunneln klar 23 år senare.

Den så omdiskuterade Bottniabanan var också ett segt bygge. Byggstart 1999, hela sträckan på 18,5 mil trafikerad 2012.

Varför går det så extremt långsamt? Låt oss titta på tre av världshistoriens mest omvälvande projekt.

• Jumbojeten Boeing 747. Från beställning till leverans av ett av myndigheterna certifierat flygplan tog det 28 månader. Inom den tidsramen hann man även bygga en fabrik, fortfarande världens största byggnad i volym räknat. På SVT Play finns ett program om projektet, “Världens fakta: Revolution Jumbojet”.

• Atombomben. Lise Meitner, forskare på flykt till Sverige, presenterade den vetenskapliga grunden 1938. 1942 startade utvecklingen i Manhattanprojektet. 1945 sprängdes de tre första bomberna.

• 1961 lovade John F Kennedy att placera en människa på månen innan årtiondets slut. 1969, åtta år senare, satte Neil Armstrong ned foten på vår närmaste himlakropp.

I Sverige finns liknande exempel. Upprustningen av försvaret på 1950-talet, bygget av en miljon bostäder på tio år för att nämna några.

Vad är det som har hänt? Har någon hällt sirap i utvecklingsprocessen? Och vart tog den moderna teknikens alla produktivitetsförbättringar vägen?

Men egentligen borde jag inte klaga. Vi småföretagare är numera ensamma om att förväntas leverera enligt offert och tidplan. Vilket vi också går, annars överlever vi inte.

Dela post
Kommentarer (2)
 • Byggprojekt på löpande räkning?

  Shimada

  2015-11-19 21:04

  Svara

 • Byggprojekt på löpande räkning?

  Shimada

  2015-11-19 21:04

  Svara

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Du kan bara få stöd för redan godkända affärsidéer

BloggEfter 25 år som företagare, företagare på riktigt med hela min försörjning av verksamheten, konstaterar jag att det är närmast omöjligt att få gehör för egna idéer.

Som liten företagare förväntas man anmäla sitt intresse för någon av de centralt godkända affärsidéerna som återfinns i bl.a. Tillväxtverkets program och Vinnovas utlysningar.

Vad det handlar om är offentliga franschise-koncept, där tjänstemän, de flesta utan erfarenhet av företagande, sätter ramarna.

Det mest extrema fallet som jag varit med om, handlar om EU:s landsbygdsprogram 2007-2013. Jag sökte två år i rad stöd för utveckling av vår satsning på en sommarscen. Första gången kom en utsänd från Länsstyrelsen i Kalmar för att på ort och ställe informera sig.

Den utsände byråkraten fattade inte vad jag pratade om. Han var helt inkörd på de på förhand godkända affärsidéerna, alla med koppling till jord- och skogsbruk. Det var bland annat lokalt producerad mat, t ex gårdsbutik eller restaurang, bo på lantgård, småskalig träförädling, spa, jakt och fiske.

Riksrevisionen gjorde samma iakttagelse när man för några år sedan granskade Landsbygdsutvecklingsprogrammet.

I efterhand finns ett facit. Ett lantligt spa finns i snart sagt varenda buske. Ett av programperiodens mest lyckade projekt påminner om vår satsning. Det är Lerbäcks teater AB som idag sysselsätter 17 personer i Askersunds kommun.

Så här fungerar all form av näringsfrämjande verksamhet. Enda sättet att förverkliga en nydanande affärsidé är att göra det själv, med egna besparingar, banklån med villan som säkerhet och den viktigaste källan till riskkapital: En man eller hustru med en välavlönad anställning som ensam kan försörja familjen.

Flera försök har gjorts att vända på steken. Satsa på människor som brinner för en unik idé. Men det fungerar inte, av det enkla skälet att den näringsfrämjande industrin är en födkrok för allt för många.

Tricket för att få stöd är att fingranska pågående program och utlysningar och utifrån detta formulera en bidragsoptimerad affärsidé.

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Föraktet bara växer mot kreativa yrken

BloggDet finns ett växande förakt mot kreativa yrken.

Föraktet drabbar inte bara musiker, som förväntas leva på luft medan resultatet av deras arbete kan laddas ned gratis. Andra drabbade är reklambyråer, formgivare, skribenter och fotografer.

Föraktet yttrar sig i att uppdragsgivarna i allt högre utsträckning förväntar sig gratisjobb. Om de blir nöjda med resultatet så betalar de. Kanske.

Det här kallas för att jobba på spekulation eller pitcha.

Hur kan man ens komma på tanken att kräva att människor ska arbeta gratis? Min teori är att det beror på en kombination av två faktorer. Dels ett partiellt förståndshandikapp hos anställda i stora organisationer. De får lön enligt avtal och förstår inte hur den hänger ihop med intäkterna. Dels är de flesta inte riktigt duktiga på någonting och fattar inte vad som ligger bakom kreativa prestationer.

Jag har själv gått i den här fällan flera gånger, särskilt i samband med offerter till offentlig sektor. Kraven har varit färdiga kampanjer som uppdragsgivaren kan ta ställning till. Vilken byggfirma skulle uppföra huset utan att vara säker på att kunden tänker betala? Och vad värre är, flera gånger har kunden stulit det bästa förslaget och låtit den med lägsta anbudet göra ut det.

Det här ofoget drabbar även seriösa kunder. Jag måste dra in X antal kronor för att täcka bolagets kostnader och betala mig själv en rimlig lön. Gratisjobb kommer därför att belasta de kunder som snällt betalar vad det kostar.

Föraktet för kreativitet är ett internationellt problem. Den kanadensiska reklambyrån Zulu Alfa Kilo har gjort en film om problemet. Se den här.

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Politiker ska hålla armlängds avstånd till företagare

BloggHärom kvällen medverkade jag på en föreläsning om hälsa och kultur, med efterföljande paneldiskussion modererad av förre vänsterledaren Lars Ohly.

Jag var ett av kulturinslagen och körde ensam en kort varietéföreställning med mig själv som några av varieténs unika artister som eldslukare, utan att spruta eller sluka eld, fakir och hypnotisör. Offret för hypnosen var Ohly som på scenen förlorade sin förmåga att läsa. Han återfick sin förmåga och slapp återvända hem om som analfabet…

Lars Ohly höll även en kort tal baserat på sina erfarenheter från tiden som Vänsterpartiets talesperson i kulturfrågor:

“En god regel är att vi politiker ska hålla armlängds avstånd till kulturarbetarna”.

Enligt honom saknar politiker och tjänstemän nödvändig kompetens. Den finns hos professionella kulturarbetare. Politikernas uppgift är att vara möjliggörare.

Jag kunde inte annat än att applådera. För på samma sätt är det med företagande. Politikerna och deras tjänstemän saknar nödvändig kompetens. Den finns hos oss företagare.

Företagande är, på samma sätt som utövande av olika former av kultur, en färdighet. Det finns bara ett sätt att lära sig och det är att göra. Oavsett om det handlar om att spela trumpet eller driva företag.

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Strunta i företagsklimatet – satsa på bra klimat för företagare

BloggSveriges kommuner tävlar i bästa företagsklimat. Det har lite att göra med verkligheten för enskilda företagare. Dessutom är metoderna tveksamma.

Vi börjar med metodkritiken. Är det representativa urval eller är det bara medlemmar i Svenskt Näringsliv som svarar på enkäten? Det utesluter i så fall flertalet ensamföretagare. Vidare är antalet respondenter inte tillräckligt stort för att resultaten ska vara statistiskt säkerställda.

Det finns även problem i statistikdelen. Storstadsregionerna gynnas, bland annat genom att företag är skrivna i kommuner där de inte har någon verksamhet. Alla varuhus i en av landets större teknikkedjor är t ex skrivna i Danderyd. Vidare har storstäderna avsevärt bättre infrastruktur än vad befolkningen motiverar, beroende på att de är nav i IT- och trafiksystem. Ett annat faktum som ger utslag i statistiken är att ju högre lönerna är av anställning, desto fler driver hobbyföretag.

Men jag kan stå ut med det här så länge statistiken används för att skapa opinion för företagarnas sak. Det stora problemet är att det inte finns något allmängiltigt företagsklimat. Det viktiga är vilket bemötande varje enskild företagare får. Vilket varierar beroende på vem man är och vad man sysslar med.

Ett generellt problem på landsorten är att det fjäskas för utifrån kommande i dyrbara kostymer medan de på orten verksamma företagarna inte är vatten värda. Det finns också stora skillnader i bemötande mellan olika branscher. Det beror bland annat på inom vilka branscher kommun och näringslivsbolag fått bidrag för att driva projekt.

Enligt min uppfattning klarar myndigheter och andra inte av att se och möta den enskilde företagaren. Därför är det på sin plats att påminna om den viktigaste av alla lagar, regeringsformen. Andra paragrafen i denna grundlags första kapitel börjar så här:

“Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”.

Företagare är också människor och ska bemötas som individer. Tyvärr betraktas vi företagare alltför ofta som onödiga utväxter på juridiska personer.

Det vore på sin plats att strunta i att mäta klimatet för juridiska personer och lägga kraften på att bemöta företagsamma människor på ett bra sätt.

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Följ Driva Eget
Följ oss på facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Följ @drivaeget
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på Google+
Sök allabolag.se
Dagens aktieindex
Läs mer i tidningen
8 nr 545 kr

TEMA: Väx utan att anställa
Smarta samarbeten ger bättre affärer
Franchise: Låt andra kopiera din idé

Dessutom:

 • Planera skatten efter 60
 • Våga vara personlig – få fler kunder
 • Redo för GDPR? Undvik böter