• "Gör 2017 till ditt bästa år någonsin! 7 säkra tips för framgång"

  Ulla-Lisa Thordén

 • "Att sprida olika typer av innehåll är en central del inom Social Selling."

  Fredrik Steinholtz

 • "Fem råd för att få kunderna mer nöjda."

  Anders Andersson

 • Ulla-Lisa Thordén
 • Fredrik Steinholtz
 • Anders Andersson

8 nummer

545 kr

Prenumerera
 • Janne Näsström

  Janne Näsström

  Journalist och företagare

  Janne Näsström från Västervik är en debattlysten journalist som arbetat med reklam och marknadsföring sedan 80-talet. Har varit företagare i 20 år, och driver idag eget bolag som konsult. Han arbetar bland annat i högskoleprojekt kring affärsutveckling.

Slopa den könsdiskriminerande lagstiftningen för småföretagare

BloggFör småföretagare gäller särskilda regler i skattelagstiftningen. Det är tre hela kapitel, 56, 57 och 60. Kapitel 57 styr aktieutdelning och är mest känd som 3:12.

Reglerna för utdelning har vållat stor debatt, trots att de inte påverkar småföretagare särskilt mycket. Möjligheten till lågbeskattad utdelning används i huvudsak av anställda och pensionerade riksdagsledamöter för skatteplanering, mer sällan av heltidsföretagare.

För småföretagare är det stora problemet kapitel 56 och 60. Reglerna är diskriminerande och slår mot anhöriga. I synnerhet drabbas kvinnor som riskerar att bli utestängda från A-kassa och andra delar av trygghetssystemet.

För småföretagare gäller att alla i familjen räknas som delägare i företaget, direkt eller indirekt. Formellt är kretsen av närstående mycket vid, men i praktiken handlar det om maka/make och hemmavarande barn.

Grundregeln är att bara en i familjen kan vara företagsledare. Övriga räknas som medhjälpare och får inte ta ut lön. Eller rättare sagt, medhjälparens lön läggs på toppen av företagsledarens lön. Det handlar med andra ord om sambeskattning som slopades för anställda 1971. Särbeskattning sägs vara den viktigaste reformen för jämställdhet mellan män och kvinnor. Det borde även gälla småföretagare.

I sin praktik har Skatteverket en mer verklighetsanpassad syn på saken. Om medhjälparen, oftast en kvinna, utför ett verkligt arbete och tar ut en marknadsmässig lön så blir det inga problem.

Problemen kommer om familjeföretaget inte längre har något arbete för medhjälparen. Enligt reglerna måste företaget läggas ned, även om det är lönsamt och kan försörja en person. Det finns exempel på hur A-kassor nekat ersättning beroende på kvinnans indirekta ägande i företaget (Inkomstskattelagen kapitel 56) eller att hon är suppleant i företagets styrelse.

Reglerna har tillkommit för att hindra småföretagare från att sänka sin skatt genom att avlöna anhöriga. Det är inte längre relevant, beroende på möjligheterna till lågbeskattad aktieutdelning.

Här finns också ett stråk av avundsjuka. För tänk om hustrun till en företagare kan få lön för att sitta hela dagarna och måla naglarna. Vari ligger problemet? Samma företagare uppmuntras att anställa människor med nedsatt arbetsförmåga. Utan lönekostnad, med anordnarbidrag på 5 000 kr i månaden. Problemet tycks vara att det är just företagarens hustru som eventuellt latar sig.

Lagstiftningen gynnar även kombinatörer, alltså anställda med hobbyföretag. Om en kombinatör förlorar sin anställning, räknas företaget som bisyssla och verksamheten kan drivas vidare utan att det påverkar rätten till A-kassa.

Som arbetslös har kombinatören eller dennes maka/make rätt att ta ut 1 920 kronor i veckan, 99 840 kronor om året, i lön utan att det inskränker rätten till A-kassa. En heltidsföretagare i motsvarande situation måste lägga ned företaget och sälja alla dess tillgångar.

För samhällets bästa måste småföretagslagstiftningen förändras i grunden. Dels är det en fråga om jämställdhet mellan män och kvinnor. Dels måste det bli mer attraktivt att driva företag på heltid. Företag som inte ens kan försörja sin ägare kommer inte heller att anställa andra.

Dela post
Kommentarer (2)
 • Jag driver själv aktiebolag. Inlägget baseras på mina egna erfarenheter och att jag läst lagen ur det perspektivet. Men motsvarande formuleringar finns i lagen om enskild firma. Det finns rättsfall som visar att make till enskild näringsidkare kan förlora rätten till A-kassa. Mitt råd är att betrakta det egna företagandet som en smittsam sjukdom och hålla anhöriga borta från verksamheten. Så länge din man håller sig borta från verksamheten ska det inte vara något problem.

  Janne Näsström

  2014-09-24 08:37

  Svara

 • När du skriver om småföretagare, menar du enskilda firmor? Påverkar min enskilda firma min mans rätt till a-kassa? Han har aldrig jobbat i min firma.

  Ellen

  2014-09-23 20:35

  Svara

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Pratet om småföretagarnas betydelse är bara varmluft

BloggDet pratas och skrivs mycket och fint om oss småföretagare. Det är vi som är framtiden och det är vi som betalar skatt. Enligt Företagarna kommer drygt en tredjedel av kommunernas skatteintäkter från oss.

Men det märks inte på lagar och regler. Tvärtom är vi småföretagare negativt särbehandlade i bland annat inkomstskattelagen. Den innehåller ett helt avsnitt med särregler. Tyngst är bestämmelserna om utdelning, kända som 3:12, men här finns även regler som förvandlar kvinnor gifta med småföretagare till livegna. Grundregeln för fåmansföretag är fortfarande sambeskattning inom familjen, vilket avskaffades för anställda 1971.

För egen del märker jag av särbehandlingen i vårt trolleri. Det är och kommer att förbli en bisyssla, men jag driver det inom ramen för mitt företag. Jag trodde nämligen att det skulle vara till fördel att vara registrerad för F-skatt och moms. Men tvärtom anses det tyda på enskilt vinstintresse, vilket är diskvalificerande för stöd.

Följden blir att offentliga stöd i huvudsak går till att avlöna tjänstemän, arvodera politiker och till ideella föreningar, många av dem utan F-skattsedel.

I vårt fall hamnar min fru i en märklig position. Hon är arbetslös och riskerar avstängning från A-kassan om hon utför oavlönat arbete i företaget, t ex uppträder med mig. Vi har utverkat ett specialtillstånd som innebär att hon får uppträda, men måste anmäla förhinder varje gång hon gör det. Hon förlorar en hel dags ersättning för varje framträdande och får inte ta ut lön för sin insats, för då ryker A-kassan för evigt, eller rättare sagt tills jag lägger ned mitt företag.

Om jag istället försörjt mig på en anställning och drivit företaget vid sidan om så hade det sett annorlunda ut. Trolleriet hade då även i lagens mening varit en bisyssla och hustrun hade utan tillstånd både kunnat medverka på scenen och ta ut upp till 1 920 kronor i veckan, 99 840 kronor om året, utan att det påverkat A-kassan.

Det finns många fler exempel på hur småföretagare blir negativt särbehandlade i jämförelse med anställda. Lagar och regler hänger kvar från den tid då småföretagare skulle utrotas, för att inte störa offentlig sektor och storföretag.

Det är dags för politikerna att slutar snacka och börjar verkställa förändringar som gör småföretagare och anställda jämställda inför lagen.

Dela post
Kommentarer (1)
 • Man kan inte vara näringsidkare om man har behov av trygghetssystemen! Det är bara på pappret som vi har vissa rättigheter. I verkligheten kommer periodiseringsfonder, låga vinster (efter avdrag för egenavg) och nyttjade förlustavdrag i vägen för alla typer av ersättningar. Dessutom straffas vi hårdare än andra av SKV som misstänkliggör varje inköp och nekar oss friskvård, personalfika, minnesgåvor och allt annat som bara gäller “anställda”. Man får helt enkelt sätta upp firman på “nöjeskontot” och se det som en “lyxsport”!

  Jo

  2014-10-23 21:56

  Svara

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Och vad händer nu med oss företagare? Inte ett dugg!

BloggFör åtta år sedan bytte Sverige färg, från rött till blått, från bidrag till företagsamhet.

Vi var många företagare som väntade oss förbättringar. Men det första som hände var att arbetsgivaravgiften för små aktiebolag höjdes med fem procentenheter.

Sedan följde en handfull åtgärder som inte ändrade på något för mig. De mest omskrivna var halverat lägsta aktiekapital och slopad revisionsplikt för de minsta bolagen. Men i praktiken betydde det ingenting, för vad händer om jag sänker aktiekapitalet och avregistrerar revisorn vid bolagsstämman? Banken blir nervös, kräver ökade säkerheter, högre ränta och börjar krångla om man behöver låna mer pengar.

Visst sänktes arbetsgivaravgiften i ett senare skede med en procentenhet. Men arvet efter Alliansen är en arbetsgivaravgift på 31,42 procent istället för de 27,42 som jag betalade innan deras tillträde.

Nu har Sverige bytt färg igen. På sociala medier ser jag farhågor om att småföretagare kan tvingas lägga ned. Jag tror inte att min värld faller samman. Det blir återigen ett antal påstådda förbättringar som i praktiken inte betyder ett dugg. För småföretagare är, som den nyligen avslutade valrörelsen visade, ingen prioriterad grupp.

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Har en företagare råd med demokrati?

BloggHärom veckan fick jag en mindre chock. En person, som jag har stort förtroende för, berättade att vissa, många till och med, i vår lilla stad ser mig som en bråkmakare, beroende på mina vassa debattartiklar i lokaltidningen.

Så är det i alla småstäder. Du ska inte sticka ut, du förväntas flyta med strömmen och göra som alla andra. Vilket är svårt om man ska lyckas som företagare. Här gäller det att bryta mönster och göra vad ingen annan gjort.

Hur det kan gå för uppstickare finns det många exempel på. I begynnelsen blev Ingvar Kamrad bojkottad av svenska möbeltillverkare. Hans idéer om rationell produktion och platta paket gick inte hem. Följden blev att Ikea flyttade delar av tillverkningen till Polen.

Kamprad vann den striden. Men för andra fritänkande företagare har det gått sämre.

Insikten om att närsamhället stör sig på min vassa penna väckte en del tankar. Hur är det till exempel ställt med den lokale företagarens möjligheter att utnyttja sina demokratiska rättigheter? Riskerar man att bli bojkottad för avvikande åsikter? Riskerar man att bli straffad hela vägen till konkurs för att inte tycka som andra?

Jag har inget svar, mer än att trångsynthet är ett hot mot allt vad demokrati och utveckling heter.

Dela post
Kommentarer (5)
 • Stå på dig Janne! Vissa känner sig säkert hotade av sådana som du, för att du vet vad du vill och inte är rädd för att säga det. Låt det inte knäcka dig.

  Camilla Björkman

  2014-09-12 15:10

  Svara

 • Jag är som sagt från Härnösand och släkten bor kvar. Mamma driver en revygrupp. Fåntanellerna, som spelar vid sidan av den stora nyårsrevyn. Min mamma drar runt 2000 åskådare varje höst. Jag är övertygad om att vi skulle fylla tältet några gånger, om det stod på Mellanholmen och tankar har funnits om det. Problemet är att tältet med inredning, teknik och rekvisita fyller två fullastade flyttsläp.
  Samtidigt ska man ha klart för sig att allt som kan upplevas på datorn och i hörlurar tappar mark i rasande takt. Det är trenden t o m i Las Vegas.

  Janne Näsström

  2014-09-09 08:28

  Svara

 • Ja minst var tionde av festivalpubliken hade nog hittat till magishowen då. Mycket fin plats!

  Shimada

  2014-09-09 21:01

 • Tillägg:
  Det är en gåta att det inte funkade med magin i Västervik.
  Hade tältet stått på Mellanholmen i Härnösand ( 7000 besökare på Gattufesten varav 5000 var betalande) i somras tänker jag mig att det varit en succé, eller kanske om showen hade körts under magifestivalen i Edinburgh. Där är magin hetare än nånsin. Inte minst tack vare Harry Potter ( Edinburgh Castle har stått som förebild för Hogwarts) och kanske också genom filmen om Houdinis besök där när det begav sig….

  Shimada

  2014-09-08 21:25

  Svara

 • Läs in flera

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Följ Driva Eget
Följ oss på facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Följ @drivaeget
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på Google+
Sök allabolag.se
Dagens aktieindex
Läs mer i tidningen
8 nr 545 kr

TEMA: Väx utan att anställa
Smarta samarbeten ger bättre affärer
Franchise: Låt andra kopiera din idé

Dessutom:

 • Planera skatten efter 60
 • Våga vara personlig – få fler kunder
 • Redo för GDPR? Undvik böter