• "Gör 2017 till ditt bästa år någonsin! 7 säkra tips för framgång"

  Ulla-Lisa Thordén

 • "Att sprida olika typer av innehåll är en central del inom Social Selling."

  Fredrik Steinholtz

 • "Fem råd för att få kunderna mer nöjda."

  Anders Andersson

 • Ulla-Lisa Thordén
 • Fredrik Steinholtz
 • Anders Andersson

8 nummer

545 kr

Prenumerera
 • Janne Näsström

  Janne Näsström

  Journalist och företagare

  Janne Näsström från Västervik är en debattlysten journalist som arbetat med reklam och marknadsföring sedan 80-talet. Har varit företagare i 20 år, och driver idag eget bolag som konsult. Han arbetar bland annat i högskoleprojekt kring affärsutveckling.

Varför satsas våra pensionspengar på företag som försöker utrota sig själva?

BloggAlla säger att Sverige behöver fler företagare. Men ingen tycks förstå varför, inte ens dagens överstepräster – ekonomerna.

Sedan Saltsjöbadsavtalet 1938 råder enighet om hur den svenska ekonomin ska utvecklas. Genom ständigt ökad produktivitet skapas tillväxt som kan fördelas mellan alla oss som bor här i landet. Tillväxten betalar våra pensioner, sjuklöner, skola, vård och omsorg och allt annat som vi kallar välfärd.

Inget träd växer till himlen, inte heller företag. Deras livscykel är förutbestämd. Det börjar med tillväxt, fortsätter med stagnation och slutar med att företagen förintar sig själva, i jakten på allt högre produktivitet, I slutfasen sker det genom nedläggningar, besparingar, flyttning till lågkostnadsländer och så vidare.

Många av företagen, som dominerade Sverige när jag kom ut på arbetsmarknaden på 1970-talet, finns inte längre. Några få lyckades förnya sig och överlevde, men de flesta har gått i graven.

Som alla ekonomiskt skolade vet, krävs därför ständig påfyllning av nya företag. Här är Tyskland ett föregångsexempel med sina framgångsrika familjeföretag.

I Sverige har vi tvärtom försökt förinta småföretagen. För att de ansågs improduktiva, för att de konkurrerade om arbetskraften med storföretag och offentlig sektor. Fram till 1999 fanns en diskriminerande lagstiftning kallad stoppreglerna som syftade till att begränsa småföretagandet. Det finns rester kvar i inkomstskattelagen, bland annat de så kallade 3:12-reglerna.

Även om attityden har förbättrats, numera beskrivs vi småföretagare som hjältar, så har lite ändrats i praktiken. Resurserna styrs i stor utsträckning till börsens A-lista, inte minst vårt pensionssparande. Pengarna satsas i något som i hög utsträckning är en förruttnelsens boning, på företag som arbetar hårt med att förinta sig själva.

Hur vore det om vi istället satsar på framtiden i form av nya och växande företag?

Dela post
Kommentarer (2)
 • Harries lever vidare på sparlåga, http://www.harriesmagic.com. Numera är den breda marknaden för trollerirekvisita i händerna på vilt kopierande kineser.

  Janne Näsström

  2014-09-09 08:31

  Svara

 • Får mig att tänka;
  Vad hände med SAAB – egentligen?
  Vad hände med familjeföretaget HARRIES?

  Shimada

  2014-09-03 13:32

  Svara

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Mina åtta viktigaste råd till dig som vill bli företagare

BloggJag har varit företagare i större delen av mitt vuxna liv. Företagare på riktigt med närmast obegränsat personligt ansvar och under långa perioder hela familjens försörjning av verksamheten.

Ytterst få politiker och näringsfrämjare kommer i närheten av den erfarenheten. Flertalet håller sig krampaktigt fast vid A-skattsedeln. Och tycker att någon annan ska ta ansvar för deras försörjning.

Följande är mina viktigaste erfarenheter och bästa råd till dig som funderar på att starta eget företag.

1: Starta aldrig företag för att du har svårt att få en anställning. Behöver du Arbetsförmedlingens hjälpt att hitta ett jobb, har du sannolikt inte de ekonomiska muskler eller kontakterna som krävs för att lyckas.

2: Lägg aldrig hela familjens försörjning i eget företag. Din respektive måste ha en så hög inkomst av anställning att han eller hon klarar hela familjens försörjning. Och stor förståelse för att företaget periodvis kräver all din vakna tid.

3: Kalkylera med att ett misslyckande kan kosta dig 500 000 kr i form av satsade besparingar, personlig borgen och inteckning i fastighet. Klarar du den smällen och kan gå vidare? Om inte, avstå från företagande.

4: Näringsfrämjarna råder dig att inte ta lån och inte gå i borgen för dem. Du måste ta lån, allra minst en checkräkningskredit, och banken måste enligt lag säkerställa tillräckliga säkerheter. Utan borgen, inga pengar. Du måste ha täckning för ditt borgensåtagande, t ex genom låneutrymme på villan. Kan du bo kvar om lånen stiger med en halv miljon?

5: Leverantörer kommer i början att kräva dig på personlig borgen. Tror de inte på din affärsidé, sök andra leverantörer. Får du inte fram nödvändiga leveranser, avsluta ditt företagande. Sannolikheten är stor att leverantörsskulder köps upp av inkassobolag, vilka har som affärsidé att göra dig till livegen på existensminimum.

6: Fråga dig själv vad som är viktigast i livet. Om det är fritid och familj, starta inte företag, i vart fall inte på heltid.

7: Hur ser ditt nätverk ut på det personliga planet? Finns det folk i din omgivning som kan ställa upp när det krisar? Som kan hoppa in om du blir sjuk, som kan hjälpa till om det är mycket jobb? Utan god social förankring med resursstarka personer i din närhet ska du inte starta företag.

8: Akta dig för att anställa. Det är som att adoptera andra vuxna människor. Du får som privatperson ansvaret för deras sjuklöner, rehabilitering och i värsta fall deras privata skulder. Samarbeta istället med andra F-skattare och vänta med anställda tills företaget kan bära en felrekrytering.

Skriv gärna ut ovanstående råd och visa för dem som försöker övertala dig att bli företagare.

Dela post
Kommentarer (2)
 • För några år sedan följde jag upp en handfull konkurser i fåmansbolag. Sedan stämde jag av fynden med en auktoriserad revisor och en garvad konkursförvaltare. Slutsatsen är att risknivån ligger på runt en halv miljon kr i form av insatt kapital, borgensåtaganden och inteckningar i fast egendom. Ovanpå det kommer att många av avstått lön.

  Janne Näsström

  2014-09-09 08:33

  Svara

 • Bra Janne! Till de 500.000 (som jag antar syftar på kontanta skulder) bör man lägga värdet av oavlönat arbete och/ eller lägre lön än motsvarande inkomst från anställning. Snart gjort att ha förlorat ytterligare 500.000 på avstådd lön.

  Pär

  2014-09-08 17:24

  Svara

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Sverige har blivit det upp- och nedvända landet

BloggSnart är det dags att döpa om Sverige till Absurdien – landet där upp är ned, svart är vitt och fel är rätt. Om detta finns många exempel, inte minst inom företagande.

Vi börjar med attityden till företagande. Officiellt så är vi småföretagare hjältar. Men politikerna utgår från att vi driver företag för att fiffla. F-skattsedel och registrering för moms anses vara bevis för enskilt vinstintresse.

Följden har blivit att du måste göra tvärtom jämfört med vad politikerna säger att du ska göra. Förr startade man företag för att skapa en försörjning åt sig själv och andra. Fritiden skötte man själv eller inom ramen för en förening, ofta med offentliga bidrag.

Numera är det så att det bästa, om du vill ordna försörjning åt dig själv och andra, är att starta en ideell förening. Hur det går till i kulturlivet visar jag i ett tidigare inlägg. Samma recept går att tillämpa inom andra områden, exempelvis inom journalistik. Jag återkommer till hur.

Fritidsintressen utvecklar du med fördel inom ramen för ett företag. Hästar, racerbilar, stora båtar är några exempel på intressen där du får skattebetalarnas hjälp med finansieringen genom att bedriva verksamheten som ett hobbyföretag.

Hur kan man då försörja sig som journalist i en ideell förening? Utgångspunkten är att dagens medier saknar resurser för undersökande journalistik. Medias grundlagsstadgade uppgift är att granska våra folkvalda och andra företeelser i vårt samhälle.

Starta en förening för undersökande journalistik. Sök bidrag från alla tänkbara håll. Det handlar inte om enskilt vinstintresse, utan om att upprätthålla en viktig funktion för demokratin. Och som alla förstår så måste även en journalist betala för mat och hyra. Föreningen säljer artiklarna till etablerade medier, alternativt publicerar dem på webben för andra att fritt återpublicera.

När föreningen saknar intäkter och under planeringsperioder så går journalisterna på A-kassa. Utan krav på att avveckla föreningen eller sälja dess tillgångar.

Jag är övertygad om att det fungerar. I landet Absurdien.

Det är Anders Borg som representerar girigheten

BloggFinansminister Anders Borg rasar mot ägarna av vårdföretaget Attendo för deras extrema skatteupplägg och stora vinstuttag.

Tidningarna hänger ut Henrik Borelius, styrelseordförande i Attendo, som den girige ägaren. Jag har ingen aning om hur mycket han stoppar i egen ficka, men den verkliga ägaren är någon helt annan. Nämligen vi alla och Anders Borg.

Så här ligger det till. Huvudägaren heter IK Investment Partners. Det är ett riskkapitalbolag som agerar med andras pengar. De startar fonder och lockar giriga investerare med hög avkastning. Vilket bland annat genereras med smarta skatteupplägg.

Attendo ägs av fonden IK 2004 Fund. Vilka är då de stora investerarna? För just denna fond har jag inga uppgifter, men det är med stor sannolikhet svenska staten genom AP-fonderna, avtalspensioner och vårt privata pensionssparande i försäkringsbolag och banker.

Girighetens ansikte sitter på oss alla. Även på Anders Borg

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Instruktion för att starta företag i nöjesbranschen

BloggJag har sedan 2008 försökt utveckla verksamhet inom besöksnäringen. Närmare bestämt runt vårt trolleri. Med facit i hand har jag gjort allt fel.

Mitt stora misstag har varit att driva verksamheten vitt med giltig F-skattsedel, momsregistrering, auktoriserad revisor och av Skatteverket godkänt kassaregister. Det anses tyda på enskilt vinstintresse och är väldigt, väldigt fult.

Så här ser det korrekta receptet ut:

Starta en ideell förening. Den behöver inte ha mer än tre medlemmar. Medlemmarna delar du in i två grupper, fullvärdiga och stödmedlemmar utan rösträtt. Kärntruppen kan vara du och din familj. Stödmedlemmarna är viktiga för att föreningen ska verka stor.

Sök kulturbidrag lokalt och regionalt. Med det i grunden så har du goda möjligheter att få ytterligare pengar från Statens Kulturråd och regeringen via något som heter Kulturbryggan. Anpassa verksamheten efter vad de förväntar sig. Den ska rikta sig till barn och utsatta grupper. Det är också viktigt att vara normkritisk.

När du fått bidragen, gör investeringarna i ditt företag och hyr ut utrustningen till föreningen. För att det ska se snyggt ut, ta in alternativa offerter och lägg dig strax under. När verksamheten är igång så tar du ut lön ur föreningen. Om det går åt pipan, så har du inget ansvar och när föreningen saknar intäkter så får du A-kassa utan krav på att lägga ned föreningen eller sälja dina tillgångar. Du får även ha viss aktivitet i företaget och ta ut upp till 1 920 kr i veckan av den verksamheten. Företaget räknas då som bisyssla.

Med tiden flyttar du över mer och mer av verksamheten till företaget. När operationen är slutfört så har du en vänförening som ordnar bidrag och sponsorer. Föreningen skickar pengarna till dig och skriver högstämda texter på sin hemsida om hur viktiga insatser sponsorer och bidragsgivare gör för att främja den goda saken.

Jag var en idiot som trodde att man ska följa lagar och regler, betala sina skatter och göra rätt för sig.

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Gratissjukan har spridit sig från nätet till underhållning

BloggTrolleriet i sommar har gått rakt åt skogen. Trots att jag anlitat några av landets bästa varietéartister, trots att tältet står mitt i turistmetropolen Västervik, så kommer inte publiken.

Till sist tvingades jag avboka artister och ställa in. Fredag-söndag kör vi vår egen föreställning gratis, för att förhoppningsvis kunna ta bilder från fullsatta föreställningar, för marknadsföring utanför Västervik.

Det som fick mig att avbryta var publiktillströmningen till en föreställning med Sveriges i mitt tycke bäste clown. Han heter Max och är den som tillsammans med Manne är mest känd i landet.

När Max kom till Västervik, hade han spelat ett 40-tal välbesökta föreställningar på andra håll. Här bestod publiken av en mormor med två barnbarn. Efter den smällen var det bara att bryta.

Vad beror det på?

Värmeböljan. Cirkusarna har tappat 10-15 procent av publiken jämfört med förra året. Förra året, när tältet stod i vår lilla by, hade vi ett snitt under den här perioden på drygt 50 åskådare per föreställning. Vi borde alltså ha legat på drygt 40 i år. Inte en mormor med två barnbarn.

Gratissjukan har spridit sig från nätet. I Västervik satsas miljoner av skattemedel på gratisevenemang. Folk har vant sig vid att inte behöva betala för att bli underhållna. När vi fanns i vår by, så var trolleriet ett spännande besöksmål. Nu flyttade vi rakt in i gratisträsket.

Turismen har ändrat karaktär och har inte den omfattning som statistiken visar. Fakiren som vi engagerade under fyra dagar, gav sig på eget bevåg ut på gatan för att marknadsföra varietén. Han kom tillbaka efter två timmar och meddelade att det inte fanns något folk på stan.

I brist på turister var jag utlämnad till den lokala publiken. Som vill ha allt gratis och kaffe ska ingå.

Nu kör vi de sista föreställningarna gratis. Dessutom har jag anlitat en clown som kör egna föreställningar, för att jag ska kunna ta publikbilder på en massa glada barn, för marknadsföring av vårt evenemang till nästa år. För jag ger inte upp. Till skillnad från alla dessa tjänstemän, som ser jobbet som ett sätt att skaffa sig lön och ledigt, handlar det här om min passion.

Välkommen till våra föreställningar 8-10 augusti. Det är gratis. Fri entré. Platsen är Kulbacken mitt i Västervik. Tältet står framför museet. Enligt clownen Max med 40 år som artist, är det en unik lokal och landets bästa scenrum för varieté.

Tider:

Fredag 8 augusti:

13:00. Vår trolleriföreställning Hovillusionist Hector Hofzinser, specialskriven för friluftsmuseet Gamla Linköping och spelad 24 gånger. Den sitter…

17:00. Clownen Mike. På vintern sjukhusclown, enligt pressen rena medicinen för barn.

Lördag 9 augusti:

13:00. Clownen Mike

17:00. Hovillusionist Hector Hofzinser.

Söndag 10 augusti:

13:00. Hovillusionist Hector Hofzinser.

18:00. En helafton om och med Dan Anderssons visor.

Dela post
Kommentarer (1)
 • Småbarnsfamiljer har fått det allt sämre ekonomiskt de senaste åren med allt högre bostadspriser och svårt att få jobb för många. Säljer själv leksaker och har märkt av en kraftigt minskad efterfrågan på kvalitetsleksaker de senaste åren medan billiga leksaker i plast fortfarande säljer bra.

  fredrik s

  2014-08-10 15:17

  Svara

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Följ Driva Eget
Följ oss på facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Följ @drivaeget
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på Google+
Sök allabolag.se
Dagens aktieindex
Läs mer i tidningen
8 nr 545 kr

TEMA: Väx utan att anställa
Smarta samarbeten ger bättre affärer
Franchise: Låt andra kopiera din idé

Dessutom:

 • Planera skatten efter 60
 • Våga vara personlig – få fler kunder
 • Redo för GDPR? Undvik böter