• "Gör 2017 till ditt bästa år någonsin! 7 säkra tips för framgång"

  Ulla-Lisa Thordén

 • "Att sprida olika typer av innehåll är en central del inom Social Selling."

  Fredrik Steinholtz

 • "Fem råd för att få kunderna mer nöjda."

  Anders Andersson

 • Ulla-Lisa Thordén
 • Fredrik Steinholtz
 • Anders Andersson

8 nummer

545 kr

Prenumerera
 • Janne Näsström

  Janne Näsström

  Journalist och företagare

  Janne Näsström från Västervik är en debattlysten journalist som arbetat med reklam och marknadsföring sedan 80-talet. Har varit företagare i 20 år, och driver idag eget bolag som konsult. Han arbetar bland annat i högskoleprojekt kring affärsutveckling.

Första steget är att vi kan anställa oss själva

BloggJag lovade återkomma med förslag på hur vi företagare ska uppmuntras att anställa.

Den största utmaningen är inte att anställa andra utan att vi ska kunna anställa oss själva. Tre fjärdedelar av landets drygt en miljon aktiva företag klarar inte ens av att försörja sina ägare.

Tänk tanken att 750 000 människor skulle våga lämna sina anställningar för att leva på sitt företagande. Det räcker med att en tredjedel gör slag i saken, för att arbetslöshet ska bytas mot akut brist på arbetskraft.

Det stora problemet är den totala avsaknaden av riskkapital i tidiga skeden. När du väl har lyckats, så står landets fegaste människor, de s.k. riskkapitalisterna i kö, men från början tror ingen på dig och banken avkräver dig hängslen, svångrem och ockerränta.

Förslag 1: Inför ett småföretagarlån med rimliga villkor. Det ska inte vara dyrare att låna till företagande än för att köpa en bostadsrätt. Lånen kan hanteras av bankerna. Återbetalning sker genom att företaget får kvitta inbetalda löneskatter och avgifter mot amortering och ränta. Alla får låna, även hobbyföretagare, men subventionen utgår bara om du betalar ut beskattningsbara löner.

Förslag 2: Vänd på hela den näringsfrämjande processen. Utgå från företagarens idé istället för att pracka på folk centralt beslutade affärsidéer. Chefen är den som går i personlig borgen och sätter villan i pant.

Förslag 3: Slopa småföretagares ansvar för de anställdas sjuklön, rehabilitering och utmätning av deras privata skulder. Idag är anställning i förmansföretag att jämställa med adoption av andra vuxna personer.

Har du andra idéer? Skriv en kommentar med ditt förslag.

Dela post
Kommentarer (1)
 • Håller med där om småföretagarlån. Oftast är det lättare som privatperson om man nu haft en hyfsad inkomst att låna pengar. Bankerna bara fnyser när man kommer in.

  Jag tycker det skulle heta ” Flexibla företagarlånet “.jga citerar det du skrev om återbetalningen.Återbetalning sker genom att företaget får kvitta inbetalda löneskatter och avgifter mot amortering och ränta. Alla får låna, även hobbyföretagare, men subventionen utgår bara om du betalar ut beskattningsbara löner :)

  2013-03-31 14:00

  Svara

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Regeringen fortsätter höja osynlig skatt på företagande

BloggVi företagare betalar en statlig avgift som den anställda majoriteten knappt vet om att den finns. Det är arbetsgivaravgift eller egenavgift beroende på verksamhetsform.

Avgiften innehåller flera avgifter som i den bästa av världar skulle komma tillbaka till oss företagare i form av sjukersättning, pension, efterlevandepension, föräldrapenning, ersättning vid arbetsskada och ersättning vid arbetslöshet.

På papperet ser avgiften ut att vara oförändrad 2013. För aktiebolag är den fortsatt 31,42 %.

Men i verkligheten har regeringen ännu en gång höjt den osynliga skatten allmän löneavgift. Den motsvarar inte ens en teoretisk förmån utan åker rakt in i statsbudgeten. Den infördes 1995 för att finansiera Sveriges EU-inträde och var då 1,5 % av lönesumman.

När sittande regering kom till makten 2006 var den allmänna löneavgiften 3,7 %. När regeringen fick förnyat förtroende var den 6,03 % och nu, 2013, är den 9,88 % för både aktiebolag och enskild verksamhet.

Höjningen finansieras med halverad sjukförsäkringsavgift, från 8,78 % 2007 till 4,44 % i år. Trots sänkningen är avgiften fortfarande ett rån eftersom vi heltidsföretagare i praktiken inte omfattas av sjukförsäkringen.

Tänk om regeringen höjt värnskatten med 170 procent sedan 2006, vilket kritikstorm det blivit. Men när man höjer en skatt som bara vi företagare ser med lika mycket, så är det knäpp tyst.

Observera skillnaden mellan procent och procentenheter. Den osynliga skatten har stigit med 6,18 procentenheter sedan 2006.

Dela post
Kommentarer (3)
 • God dag, erbjuder vi lån på 3% ränta, är du i en ekonomisk kris eller vill köpa ett hus, betala räkningar, starta ett nytt företag här en möjlighet

  ta tag i det och förändra ditt liv för better.if intresserade

  Kontakta oss idag på jacksonfred488@hotmail.com

  FRED JACKSON

  2013-05-21 14:00

  Svara

 • Det är tufft att betala skatt :)

  Björn Sennbrink

  2013-03-27 14:00

  Svara

 • Nja, det är tufft att som företagare rånas på pengar. Jag är aldrig sjukskriven eftersom det innebär att jag inte tjänar pengar (ingen debitering) på 14 dagar men likväl måste betala min lön själv, trots att jag betalat lika mycket som vilken anställd som helst i skatt. R-Å-N

  NIls

  2013-04-01 14:00

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Det finns ingen konspiration men däremot ett stort systemfel

BloggSignaturen Micke tycker i en kommentar till mitt förra inlägg att jag ser en konspiration mot småföretagare.

Nej, det gör jag inte.

Däremot ser jag ett systemfel, stort dessutom.

I grunden handlar det om hur vår hjärna fungerar. Vi utgår undermedvetet från att vi själva är världens centrum, att de villkor som gäller för oss, gäller för alla andra..

Ett aktuellt exempel är nedmonteringen av det fasta telefonnätet i glesbygd. Beslutsfattarna i Stockholm har utgått från att mobiltelefoner fungerar lika bra som i storstäderna och efter europavägarna.

När kopparledningarna var nedmonterade och stolparna destruerade, visade det sig att signalstyrkan är noll på många platser. Själv bor jag två kilometer från en mobilmast. Ändå har jag bara fläckvis täckning, beroende på att europavägen är prioriterad sektor. Allra sämst fungerar det under sommaren när halva Sverige kör fram och tillbaks till Öland efter den vägen.

Det är ingen som vill glesbygdsbefolkningen illa. Men ändå har telefonerna slutat att fungera.

Normaliteten i Sverige är att vara anställd. Det förväntade är att se arbetet som något nödvändigt för att få lön, ledigt och arbetskamrater. Arbetet är ett verktyg för att uppnå andra mål. Den ambitiöse kan skapa sig en hävstång genom att bli chef med ett växande antal underställda och på så sätt skaffa sig högre status, mer i lön och så vidare.

Våra politiker utgår från att företagare har samma drivkrafter. Därför läggs t ex så stora resurser på att få oss att anställa en massa människor. Vissa drömmer om det, men långtifrån alla.

Det är väl belagt i forskning vad som driver flertalet småföretagare. Det är intresse för själva arbetet och ett behov av att ha kontroll över det. Anställer gör man inte för att bygga organisation utan för att få resurser att förverkliga sin affärsidé. Det är en väldig skillnad. Vi småföretagare har sällan behovet av att visa upp en massa folk. Vi tävlar inte i den grenen.

Ytterst få av de politiker och tjänstemän som bestämmer villkoren har varit företagare eller ens tänkt tanken för egen del. Deras utgångspunkt är anställdas behov och värderingar. Det är systemfelet.

Dela post
Kommentarer (3)
 • Politikerna bryr sig nog inte så mycket om VARFÖR småföretagarna anställer. De vill bara att så många företag som möjligt ska anställa så många som möjligt för att få ner arbetslöshetssiffrorna. Det är det de “mäts på”, alltså blir omvalda på.

  Bättre insikt hos politikerna om vad som driver småföretagare att anställa skulle knappast få politikerna att bli mindre ambitiösa i den fråga, men skulle förhoppningsvis leda till mer effektiva medel att nå det givna målet.

  Vad tycker du att politikerna borde göra för att få fler småföretagare att anställa fler? Vad ser du som “effektiva medel”?

  Kjell Rilbe

  2013-03-25 14:00

  Svara

 • Jag har en liten idé som jag ber att få återkomma till.

  Janne Näsström

  2013-03-26 14:00

 • En konspiration eller ett systemfel: om man ser på resultatet så är det ingen större skillnad. Defination av konspiration är att upphovsmännen håller sig okända.

  Dags att inse: det är lättare och mindre riskfyllt bli rik som “Lars Nyberg” än att skapa verksamhet där man själv står för risken som företagare.

  Jari

  2013-03-24 14:00

  Svara

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Risken med att bli för engagerad i sin affärsidé

BloggEn fara med att driva eget företag, är att arbetet kommer för nära och blir för personligt. Det blir svårt att objektivt utvärdera vad man håller på med. Och kritik från andra tar mycket hårdare än om man vore anställd och håller sitt privata liv avskilt.

Vårt trolleriprojekt är inne på femte året och nu ser det ut som om vi har ett fungerande koncept med chans till lönsamhet. Vi gör den största satsningen under hela projektet genom att investera i ett cirkustält.

Det har varit svårt att få gehör för våra idéer, särskilt på hemmaplan. Som tidigare verksam i olika näringsfrämjande aktiviteter vet jag vad det beror på.
Systemet bygger på att vi småföretagare inte har några idéer och inte kan någonting. Det är väldigt praktiskt, eftersom olika näringsfrämjande aktörer därmed kan finansiera allehanda projekt för att utveckla affärsidéer och bedriva utbildning.

Följden blir att det finns ett antal godkända affärsidéer. Vid affärsutveckling i landsbygdsföretag handlar det om allt som har med mat att göra, småskalig träförädling, bo på lantgård, spa och hästridning.

Vårt trolleriprojekt passar inte in i mallen. Det blir inte bättre av att jag presenterar väl underbyggda marknadsanalyser och affärsplaner. Det betyder att jag inte är i behov av konsulting eller utbildningsinsatser.

Vill du ha hjälp så gäller det att framstå som hjälplös och syssla med det som är bestämt.

Allt det här vet jag och har fram till nu tagit motgångarna konstruktivt. Det har peppat mig att fortsätta och ladda ännu mer. Frågan är om det blivit något cirkustält utan motståndet.

Beslutet att köpa tältet togs i september förra året och jag informerade alla som kunde tänkas vara till hjälp, särskilt turistbyrån här i Västervik. Härom dagen fick jag tag på årets turistbroschyr. Vi finns med, på en pytteliten bild till och med. Men den skriftliga informationen om vårt evenemang begränsar sig till en enda rad.

Notera att vi har ett koncept med trolleri, resa med museijärnväg och mat på byns värdshus den Gröna Tuppen. Det är vi som driver alltihop med tåget och värdshuset som underleverantörer. Men i turistbroschyren kan man läsa följande:

“Dessutom har vi hört något om uppvisningar av en trollkarl i samband med mat på Gröna Tuppen”.

Det är allt. Vår storsatsning med cirkustält reduceras till en filur som trollar på värdshuset.

Jag borde bli arg. Jag borde bli peppad att visa vad vi går för. Men jag blir bara sårad och ledsen. Projektet har kommit för nära och blivit för personligt.

Dela post
Kommentarer (4)
 • God dag, erbjuder vi lån på 3% ränta, är du i en ekonomisk kris eller vill köpa ett hus, betala räkningar, starta ett nytt företag här en möjlighet

  ta tag i det och förändra ditt liv för better.if intresserade

  Kontakta oss idag på jacksonfred488@hotmail.com

  FRED JACKSON

  2013-05-21 14:00

  Svara

 • Hur marknadsför du trolleriteatern. Jag googlade ditt namn och hittade en hemsida med en del förbättringsmöjligheter. Har du fler digitala kanaler? Eller är digitala kanaler helt uteslutet i marknadsföring av trolleriteatern? :)

  Björn Sennbrink

  2013-03-27 14:00

  Svara

 • Vi sjösätter förhoppningsvis en ny hemsida i mitten av april och kommer samtidigt att bli bokningsbara på ticnet.se. Teatern är historia och nu uppgraderar vi till ett cirkustält. Vi måste ha upp tältet för fotografering innan vi kan göra nya hemsidan färdig.

  Janne Näsström

  2013-03-27 14:00

 • Janne, jag älskar din blogg och slukar allt du skriver, men någonstans måste du ändå erkänna att varenda motgång du har är inte en konspiration mot småföretagare eller dig som person?

  Jag är själv egenföretagare och om jag tog åt mig varenda gång jag fått nej på en idé jag pitchat eller ett offertförslag som gick i stöpet, skulle jag bli för bitter för att kunna göra affärer!

  Micke

  2013-03-20 14:00

  Svara

 • Läs in flera

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Forskning sticker hål på myten om svensk företagsamhet

BloggStörsta möjliga tyssstnad. Det är ett öde som drabbar forskningsrapporter som sticker hål på myten om alla välmående småföretagare. Exemplen är många och härom dagen hittade jag ytterligare ett, en artikel publicerad i Axess Magasin 2009, skriven av docent Karl Wennberg, vice VD för näringslivets forskningsinstitut Ratio.

Artikeln handlar om en stor studie av en grupp som mer än andra förväntas starta företag. Studien spänner över 11 år, från 1990 till 2000 och omfattar 220 000 personer.

Dessa 220 000 var samtliga som vid den här tiden hade en akademisk utbildning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Det är gruppen som samhället satsar kopiöst mycket pengar på för att de ska starta företag, inte minst genom inkubatorer på universitet och högskolor.

Utfallet visade sig synnerligen svagt. På elva år startade gruppen inte mer än 7 716 nya företag med ambitionen att åtminstone försörja sig själva på heltid. Det var alltså bara 3,5 procent av de allra mest lämpade, åtminstone till utbildningen, som valde företagande som huvudsysselsättning. Däremot hade över 20 procent någon gång under perioden registrerat ett företag som bisyssla.

Karl Wennberg kommenterar detta faktum så här:

“I en andra studie undersökte vi en större grupp svenskar, över tre miljoner individer mellan 1991 och 2002, och fann att flertalet av dem som i statistiken framställs som företagare i verkligheten är “kombinatörer” med inkomst från både företag och anställning”.

Det är bara en minoritet som utnyttjade kombinerandet som en riskminimerande strategi för att på sikt skapa en heltidssysselsättning.

Karl Wennberg visar också att flertalet av dem som blev heltidsföretagare, tjänade sämre än anställda kolleger i samma yrke. Lönerna låg på 80-90 procent jämfört med anställda. Löneskillnaden mellan anställda och företagare är lika stor som mellan män och kvinnor. Att företagare, för att använda könsdebattens begrepp, blir lönediskriminerade verkar ingen bry sig om.

Och varför har det blivit så här? Karl Wennberg hänvisar till den norske antropologen Thomas Hylland Eriksson. Enligt honom är den moderna människan upptagen med att minimera alla slags risker eftersom vi har en överdriven tro på vår förmåga att kontrollera oförutsedda händelser.

Men trots allt är det några som vågar satsa. Enligt Karl Wennberg gick det inte särskilt bra för dem:

“Mycket få av dessa har någon större tillväxtvilja, och även bland dem som försöker växa är utslagningen hög”.

Du kan läsa artikeln i sin helhet här. En sökning i de stora mediernas arkiv visar att fynden som Karl Wennberg och hans kolleger gjorde i två mycket stora studier möttes av största möjliga tyssstnad.

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Tillväxtverket redovisar företagare som inte finns

BloggTillväxtverket har i dagarna publicerat sin stora undersökning Entreprenörskapsbarometern 2012. I den kan man läsa att var tredje svensk kan tänka sig att bli företagare och att var tionde redan är det.

Ingen av uppgifterna stämmer.

Vi börjar med företagarnas andel av arbetskraften. Enligt SCB (AKU 4:e kvartalet 2012) finns i Sverige 497 300 företagare och medhjälpande familjemedlemmar. Medhjälpare är boende i företagarens hushåll 16-74 år som utfört minst en timmes oavlönat arbete i företaget under den period som undersökningen gjordes. Antalet har varit relativt oförändrat sedan 1990-talet.

Som jag tidigare skrivit är det verkliga antalet företagare färre än 250 000, mindre än fem procent av arbetskraften. För seriösa forskare är det här ingen nyhet. En av de ledande inom området är docent Karl Wennberg, vice VD för näringslivets forskningsinstitut Ratio. I en artikel, som jag ska återkomma till, skriver han så här:

“Jämfört med andra EU-länder har relativt få svenskar sin huvudsakliga inkomst från företagande”.

Det är olyckligt att ansvarig myndighet så kraftigt överdriver företagandet i Sverige.

När det gäller att var tredje svensk kan tänka sig att bli företagare, har jag ingen statistik att sätta emot. Däremot är det väl dokumenterat hur undersökningar fungerar. Vi människor har vårt fokus inom snäva områden som berör oss och våra närmaste. Det är bara inom dessa områden som vi har genomtänkta åsikter. I övrigt konstruerar vi ett svar om vi får frågan, inte utifrån vad vi själva tycker utan efter vad vi tror är rätt svar.

För de allra flesta svenskar är jobbet ett sätt att få lön, ledigt och arbetskamrater. Jobbet är en möjliggörare för våra intressen. Det kan vara familjen, husbilen, segling, julhelgen i Thailand eller golf. Företagande finns inte med på kartan för flertalet svenskar, av det enkla skälet att det är för riskabelt och kräver så mycket engagemang att viktigare aktiviteter blir lidande.

Men när Tillväxtverket ringer och frågar, då vet alla som följer med i debatten att rätt svar är att man skulle kunna tänka sig att bli företagare. Och sedan går man vidare i livet som anställd, utan att ens överväga att säga upp sig och skaffa F-skattsedel.

Det vore en fördel om Tillväxtverket tittade på verkligheten istället för att leverera den statistik som regeringen efterfrågar.

Mer om undersökningen läser du här.

Dela post
Kommentarer (1)
 • Undersökningen säger nog mer om att många inte är nöjda med det kneg de har och drömmer om nåt som dom tror är bättre…

  Gillar man temat dagdrömmare så kan jag rekommendera filmen Här kommer en annan med Danny Kay som påskfilm(The Secret Life of Walter Mitty) Kiosklitteraturförfattare som blir indragen i en historia som överträffar hans vildaste fantasier..

  Shimada

  2013-03-15 14:00

  Svara

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Så blev jag grundlurad av en myndighet

BloggSenaste numret av Driva Eget på papper innehåller ett antal ovärderliga artiklar, däribland en om hur du sätter pris på tjänster. Bland annat behandlas brainpicking, vilket är när den potentiella kunden stjäl dina idéer. Om du inte prenumererar på Driva Eget, köp tidningen i en välsorterad butik.

Jag har blivit plockad och lurad flera gånger. Det sker regelmässigt i offerter till offentlig sektor. Kunden tar lägsta anbud och stjäl den bästa idén.

Men det värsta jag varit med om inträffade för snart 20 år sedan. Jag hade varit ute och föreläst om marknadsundersökningar. I publiken fanns en representant för en myndighet. De hade en verksamhet som skulle sättas på bolag.

Jag blev kontaktad och ombedd att lämna offert på en kvalitativ marknadsundersökning. Kunden fattade inte vad det var, utan återkom gång efter gång med kompletterande frågor. Jag svarade snällt, gav exempel på frågeställningar, förklarade hur man bär sig åt vid utvärdering och så vidare.
Till sist var kunden nöjd och hördes sedan inte av.

Något år senare var vår vd på en utbildning för företagsledare på Linköpings universitet. Vid ett tillfälle medverkade en representant från myndigheten. Han presenterade det lyckade projektet med det avknoppade bolaget. Och fram på OH-maskinen rullade hela mitt förslag, in i minsta detalj verkställt av kundens egen personal.

Jag hade blivit grundlurad. Än idag blir jag förbannad på mig själv för min naivitet.

Vi träffade en ekonomisk uppgörelse, så i pengar räknat fick historien ett rimligt slut.

Jag har svårt att tro att människor kan vara så beräknande, så kalla, så svekfulla. Jag lutar åt att förklaringen är att anställda i stora organisationer, särskilt i offentlig sektor, inte förstår sambandet mellan prestation och lön. För många är myndigheten eller företaget en bankomat som betalar ut lön enligt avtal varje månad utan att någon funderar på hur pengarna kom dit.

Lärdomen är att aldrig släppa ifrån sig några idéer innan pengarna ligger på bordet.

Dela post
Kommentarer (2)
 • Jag tar idag betalt för att författa kravspecifikationer som ligger till grund för produktion. Kravspecifikationen är så bra att kunden i princip kan rycka den i mina händer och gå till en konkurrent, och säga “bygg det här”. Då kan jag inte stå där med 10-20 timmars jobb bakom mig och inte få betalt.

  Björn Sennbrink

  2013-03-12 14:00

  Svara

 • Föredömligt. Och nödvändigt.

  Janne Näsström

  2013-03-12 14:00

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Storbankerna skor sig på oss småföretagare

BloggSvenska Dagbladet har idag en mycket angelägen artikel under rubriken “Storbankerna skor sig på företagslånen”.

För mig var den en stor lättnad.

Jag sökte lån för att utveckla mitt företag för några månader sedan. Lånet beviljades, men villkoren var full säkerhet i bolagets lågbelånade fastighet, personlig borgen på halva beloppet och en ränta på 7,65 procent.

Jag tolkade villkoren som ett misstroende mot affärsidén och mot min duglighet som företagare. Men artikeln i SvD visar att jag hade fel. Bankerna skor sig generellt på oss småföretagare, eftersom de vet att vi är beroende av bankernas välvilja.

Som villkoren för mitt lån visar, tar bankerna en minimal risk vid utlåning till småföretagare. Det är inte vi som orsakar förluster och finanskris, det är överbelånade fastigheter. Ändå lånar du till en villa eller bostadsrätt till halva räntan jämfört med vad vi företagare tvingas betala.

Osökt kommer jag att tänka på det gamla uttrycket “tillfället gör tjuven”.

I den uppkomna situationen agerade jag som de flesta andra företagare skulle ha gjort. Jag såg över budgeten för projektet. Först strök jag en tilltänkt svensk leverantör och köpte motsvarande produkt till halva priset från USA. Sedan utgick diverse arbeten som lokala leverantörer skulle ha utfört. Därefter hade jag en budget som jag klarar av att finansiera på egen hand.

Mitt exempel visar att bankernas girighet hotar tillväxten och i slutänden skadar dem själva.

Dela post
Kommentarer (7)
 • Till Anders:

  Ett trolleritält får väl också räknas som en turistmagnet som innebär intäkter även för andra företag i närheten (serveringar, affärer, bensinmackar,övernattninger, tåglinjer osv)

  Tycker det verkar vara en kul idé som Janne&Carina har.

  Shimada

  2013-03-05 14:00

  Svara

 • Yepp, sperkul idé och jag kommer åka och titta. Se också mitt svar till janne längre ner.

  Anders

  2013-03-16 14:00

 • Se över alternativen: JAK eller Ekobanken. Lite bättre i alla fall. Det du beskriver är rån och tyvärr altlför vanligt för oss små.

  Anders

  2013-03-05 14:00

  Svara

 • Imponerad av ditt sätt att lösa problemet med minsta risk.

  Shimada

  2013-03-04 14:00

  Svara

 • Läs in flera

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Jag begriper inte vad jag betalar för

BloggStora företag kan utan att skämmas dra på med extraavgifter. Som kunden bara har att betala.

Om en liten företagare gör samma sak mot en stor kund, så stryks avgifterna prompt, med motivering att kundens policy är att inte betala sådant.

Just nu håller jag på med införtullningen av vårt cirkustält. Det är en byråkratisk apparat, anpassad för import av fyllda 40-fotscontainrar.

Själva frakten var inte så dyr. Avgifterna och transport på svensk mark blir högre. Det som ska betalas är ISPS surcharge, terminalavgift, varuhamnsavgift, LCL service charge, tulldeklaration och expeditionsavgift. Totalt 3 163 kronor. Till det kommer själva förtullningen och vad den kostar, har jag ännu inte fått något besked om.

Hälften av det jag betalar för, förstår jag inte vad det är. Men den begripliga punkt som stör mig extra mycket är expeditionsavgiften på 695 kr.

Försök lägga det på din faktura till ett storföretag eller till offentlig sektor. Du får inte en spänn. Samma sak händer om du vill ha 50 kronor i faktureringsavgift. “Vår policy är att inte betala faktureringsavgifter”, får du höra.

Men själva tar de ut faktureringsavgifter och tvekar inte att skicka påminnelser till trilskande kunder med samma policy och hota med inkasso. Ett annat exempel är Posten, som aldrig betalar en faktura snabbare än 30 dagar, men själva alltid ska ha betalt på tio dagar av småföretagare.

Ser storföretagen och offentlig sektor inte det orimliga i sina dubbla och motstridiga regelverk? Säkert, men det spelar ingen roll eftersom mellanskillnaden bygger bonus för ledande tjänstemän.

Dela post
Kommentarer (2)
 • Hej!

  På vår site förklarar vi bregrepp och termer kring frakt och spedition. http://Www.spedi.se Kika gärna in!

  Fredrik

  2016-09-24 22:08

  Svara

 • Ja, vilket träsk! Känns hopplöst. Tack för att du orkar skriva om vår verklighet.

  Tommy Andersson

  2013-03-01 14:00

  Svara

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Läs mer i tidningen Driva Eget
8 nr 545 kr

Nr 7/2017 – bara i papperstidningen:

TEMA: Väx utan att anställa
* Smarta samarbeten ger bättre affärer
* Franchise: Låt andra kopiera din idé

Följ Driva Eget
Följ oss på facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Följ @drivaeget
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på Google+
Sök allabolag.se
Dagens aktieindex
Läs mer i tidningen
8 nr 545 kr

TEMA: Väx utan att anställa
Smarta samarbeten ger bättre affärer
Franchise: Låt andra kopiera din idé

Dessutom:

 • Planera skatten efter 60
 • Våga vara personlig – få fler kunder
 • Redo för GDPR? Undvik böter