• "Gör 2017 till ditt bästa år någonsin! 7 säkra tips för framgång"

  Ulla-Lisa Thordén

 • "Att sprida olika typer av innehåll är en central del inom Social Selling."

  Fredrik Steinholtz

 • "Fem råd för att få kunderna mer nöjda."

  Anders Andersson

 • Ulla-Lisa Thordén
 • Fredrik Steinholtz
 • Anders Andersson

8 nummer

545 kr

Prenumerera
 • Janne Näsström

  Janne Näsström

  Journalist och företagare

  Janne Näsström från Västervik är en debattlysten journalist som arbetat med reklam och marknadsföring sedan 80-talet. Har varit företagare i 20 år, och driver idag eget bolag som konsult. Han arbetar bland annat i högskoleprojekt kring affärsutveckling.

Småföretag tvingas agera bank åt storföretag och myndigheter

BloggSom jag skrev i mitt förra inlägg är förslaget att lagstifta om 30 dagars kredit regeringens viktigaste beslut för oss småföretagare på två mandatperioder.

Tyvärr fattar medierna noll. Svenska Dagbladet publicerade en notis i ämnet härom dagen, men mer har inte hörts. Driva Egets nyhet  i ämnet finns här.

Varför är beslutet så viktigt? För att storföretag och offentlig sektor har urdålig betalningsmoral. Exemplen är många på hur fina börsbolag tvingat sina underleverantörer till så långa kredittider som 120 dagar.

Varför tror du att fakturaköp och fakturabelåning har fått sådan omfattning? För att storföretag och offentlig sektor vägrar betala på 30 dagar.

Köp och belåning av fakturor är en stor börda för småföretag. Vid första anblicken verkar det vara en bra lösning. Faxa över originalfakturan så har du 95 procent av beloppet samma dag. Det kan vara vettigt i enstaka fall, men allt fler småföretagare, i synnerhet tillverkande företag, tvingas idag belåna och sälja samtliga fakturor för att klara likviditeten.

Ett litet tillverkande företag arbetar med små marginaler. Välskötta sådana har en vinstmarginal på 5-10 procent. Att betala och sälja alla fakturor kostar 5 procent av omsättningen, halva eller hela vinsten. Det är en svindyr finansiering, särskilt om alternativet är att kunderna betalar på 30 dagar.

Börsföretagen och offentlig sektor använder systematiskt småföretagare som bank. Ju längre bort från slutförbrukaren du befinner dig i förädlingskedjan, desto större risker och räntekostnader förväntas du ta. Börsdirektörernas bonusar byggs till inte så liten omfattning av plundrade småföretag.

Därför är lagförslaget om 30 dagars kredittid det bästa beslut som sittande regering har fattat.

Dela post
Kommentarer (8)
 • Ett tips när man får oskäligt långa betaltider är att lägga på 5% i administrativa kostnader eller lägga på några extra konsulttimmar. Man måste ju sitta och bevaka fakturorna i 3 månader och det kostar.

  Jonas

  2012-12-01 14:00

  Svara

 • Men kommer det inte gå att avtala bort 30 dagar?

  När jag får ett kontrakt från ett företag som är 20 000 ggr större än mitt så är det inte alltid läge att omförhandla kontrakten om det står förtryckt 60 dagar.

  Tomas

  2012-12-01 14:00

  Svara

 • Detta undrar jag också. Om det går undrar man ju lite över lagens syfte, den skulle bli minst sagt uddlös.

  Max

  2012-12-02 14:00

 • Den nya lagen tillåter längre betalningstider mellan näringsidkare om det är avtalat och säljaren accepterar det. Offentlig setor kan däremot inte smita undan.

  Janne Näsström

  2012-12-02 14:00

 • Läs in flera

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Varför tiger regeringen om bästa beslutet hittills för oss företagare?

BloggDen 18 oktober fattade regeringen det första riktigt bra beslutet på två mandatperioder för oss småföretagare. Men regeringen verkar inte vara särskilt angelägen att slå på stora trumman, Mer om varför senare.

Beslutet gäller lagändringar under rubriken snabbare betalningar. I korthet handlar det om att 30 dagars betalningstid blir lag. Särskilt höga krav på att betala i tid ställs på offentlig sektor. Vidare får borgenären laglig rätt att kräva en avgift på 450 kr plus dröjsmålsränta vid sena betalningar. Avgift och ränta ska inte gå att avtala bort.

Företag ska kunna avtala om längre betalningstider eller avbetalning, men bara om borgenären (den som skickat fakturan) uttryckligen godkänt det.

Myndigheter och andra offentliga organ ska inte kunna avtala om längre betalningstid. De blir dessutom skyldiga att betala minst den lagstadgade dröjsmålsräntan. Vilket är både rätt och rimligt, eftersom staten inte godkänner några förseningar när småföretagare krävs på skatter och avgifter.

Det märkliga är att regeringsbeslutet har passerat obemärkt. Justitiedepartementet publicerade ett pliktskyldigt pressmeddelande, men regeringen har inte slagit på stora trumman som brukligt är när man lanserar förslag och fattar beslut som påstås göra livet bättre för oss småföretagare.

Medierna har knappt berättat om det heller. Jag kan redan höra försvaret: Beslutet bygger på en utredning som presenterades i april och det fick en del uppmärksamhet. Men det har faktiskt hänt viktiga ting sedan dess. Utredaren föreslog 60 dagars betalningstid, men nu blir det 30 dagar. Dubbelt så bra och ännu större skäl för regeringen att slå sig för bröstet.

Det finns en förklaring till varför regeringen är så blygsam. Som bekant har sittande regering inget intresse av att göra livet enklare för småföretagare. Deras fokus är den urbana medelklassen, en grupp som i huvudsak försörjer sig på anställning. I denna grupp finns också de som skyfflar över kostnader på andra genom att dra på betalningar och använda småföretagare som gratis bank. Det är inget bra beslut för kärnväljarna.

Ändå har regeringen beslutat om lagändringar. Varför? Svaret är enkelt. Redan 1995 uppmanade EU-kommisionen medlemsstaterna att vidta åtgärder mot sena betalningar. Sverige var en av dem som struntade i uppmaningen.

För två år sedan började ett EU-direktiv gälla som medlemsstaterna skyndsamt måste införa i nationell lagstiftning. Tidsgränsen går ut 16 mars 2013. Förslaget som nu behandlas av civilutskottet och som ska klubbas av riksdagen är att lagändringarna börjar gälla 1 mars 2013. I sista minuten.

Dela post
Kommentarer (1)
 • Tack för info.

  Tommy Andersson

  2012-11-25 14:00

  Svara

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Det är småföretagare som uppfinner spetstekniken

BloggJust nu har jag ett mycket intressant uppdrag. Jag ska ta reda på sanningen om den tekniska utvecklingen i en bransch där Sverige under många år var världsledande. Jag är förhindrad att berätta vad det handlar om, men har gjort några fynd av generell natur.

Den officiella bilden är att tekniken utvecklats av stora företag, svenska och utländska. Det är inte sant.

Innovatörerna är, med enstaka undantag, småföretagare. De stora har köpt eller stulit frukterna av deras ansträngningar. Det är som det bruka vara – storföretag är oförmögna att tänka nytt.

Här är några intressanta iakttagelser:

Alla innovatörer har på ett eller annat sätt kunskaper och erfarenheter av branschen. Flera av dem skulle ha varit kunder om någon annan skapat motsvarade produkt. I samtliga fall har processen startat med ett problem, för dem själva eller deras kunder.

Flera är fortfarande aktiva och lika fyllda av idéer. Men de har numera svårt att få gehör och riskkapital. Trots tidigare innovationer på absolut toppnivå.

Mina respondenter berättar att alla, banker och myndigheter, numera är fixerade vid riskerna. På 1980-talet och tidigare låg fokus på möjligheter. En fråga som väcks är hur många goda innovationer, hur många lovande affärsidéer som inte blir verkliga för att den stora fegheten breder ut sig.

Ett par av uppfinningarna har sitt ursprung i stora projekt drivna av myndigheter och storföretag. Småföretagare har kallats in för att lösa de handgripliga problemen. Projekten har spårat ur, beroende på att deltagande tjänstemän inte klarat av att anpassa sig till ändrade förutsättningar utan maniskt bitit sig fast vid de ursprungliga planerna. När terrängen inte motsvarar förväntningarna så har de förlitat sig på kartan.

När projekten avslutas så går alla resultat upp i rök. Projekt har inget minne, samma problem verkar gälla tjänstemän. De rensar sina hjärnor och kastar sig in i nya projekt. Men småföretagarna minns, småföretagarna har kvar ritningarna och en dag dyker det upp ett problem där den i projektet utvecklade grejen är lösningen. I ett av de fall som jag tittar på, dröjde det 14 år från att produkten utvecklades i ett projekt till att en minnesgod småföretagare efter vissa justeringar lanserade den som en världsnyhet.

Varför satsas det så mycket pengar på tjänstemän och deras projekt, när det finns småföretagare med goda idéer i stort behov av riskkapital?

Dela post
Kommentarer (1)
 • Ha ha. Instämmer till 180%.

  Jag har råkat ut för liknade så många gånger att jag slutat reagera. Tyvärr!

  Tommy Andersson

  2012-11-21 14:00

  Svara

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Om du har tråkigt på jobbet så kommer du att förlora det

BloggDet har inte undgått läsaren av bloggen att jag ägnar somrarna åt trolleri. Det är en del av min näringsverksamhet, i grunden en hobby, men jag försöker växla upp det till professionell nivå. Målet är att jag ska kunna ta ut lön 2-3 månader och ägna resten av året åt skrivande och konsultade.

Men enligt de flesta är mitt trollande ändå en hobby, oavsett hur mycket lön jag tar ut. Varför? För att jag har roligt. Det är roligt att stå på scen, det är roligt att planera och bygga.

Den pensionerade forskaren Claes Gustafsson, med ett förflutet på KTH och Åbo Akademi, skrev på 1990-talet en bok om arbetets natur. Den är sedan länge slut på förlaget, men finns att ladda ned som PDF på hans hemsida claesgustafsson.com.

Han definierar arbete som produktion av allvar, vilket också är namnet på boken. Arbete är seriöst och innebär förpliktelser och ansvar. Det är rent ut sagt tråkigt. Är det roligt så måste det vara en hobby. Så har vi lutheranska svenskar i många år sett på arbete.

Jag tror inte att det gäller längre. Om du inte gillar ditt arbete så kan du bara prestera det förväntade. Du gör vad du blir tillsagd, följer regler och rutiner och tar inga egna initiativ. Så agerar en majoritet av landets anställda, visar bland annat en studie om arbetsmotivation av polisforskaren Stefan Holgersson.

Problemet är att världen svämmar över av lydig arbetskraft. En lydig arbetare kostar tre kronor i timmen i Kambodja, lydiga akademiker finns i Indien för 20-30 kronor i timmen.

Om du gillar ditt arbete och drivs av något större än att skaffa dig lön, ledigt och arbetskamrater så kommer du att prestera mer än det förväntade och skapa långt större nytta för din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Min bloggkollega Anna Fagerström är inne på samma spår när hon rekommenderar Dan Pink som skriver och föreläser om motivation. Flera av hans föreläsningar finns tillgängliga på nätet, bland annat på TED (för övrigt en fantastisk inspirationskälla inom många områden)

Frågan är hur länge det finns plats för människor som har tråkigt på jobbet på den svenska arbetsmarknaden. Den andra sidan av myntet är att vi småföretagare som älskar vårt arbete borde kunna ta mer betalt för att vi gillar vad vi gör, tar egna initiativ och presterar mer och bättre. Det är värt pengar att ha roligt.

Dela post
Kommentarer (3)
 • Jag håller med till 100 %. Klokt och bra formulerat! Att du har roligt när du “jobbar” som trollkarl beror ju bl.a. på

  • att du får den personliga tillfredsställelsen av att planera en föreställning, öva, öva och återigen öva och efter en lyckad föreställning ta emot publikens spontana positiva reaktioner på att du lyckats genomföra det du planerat.

  • att du som trollkarl träffar många spännande människor och du bygger upp ett intressant nätverk.

  • att du som trollkarl har ett fullständigt fritt jobb.

  • och att du som framgångsrik trollkarl har möjlighet att tjäna bra med pengar.

  Bra artikel! Grattis!

  Holger Wästlund

  2012-12-01 14:00

  Svara

 • Roligt att en kollega tittar in. För övriga läsare kan jag berätta att Holger är en gammal garvad företagare som använt trolleriet som en ledningsstrategi, för att förklara krångliga samband på ett enkelt och övertygande sätt. Numera är han trollande föreläsare. Men de stora pengarna väntar jag fortfarande på.

  Janne Näsström

  2012-12-02 14:00

 • Det var bland det klokaste jag läst på länge. Bra!

  Tommy Andersson

  2012-11-11 14:00

  Svara

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Jag hade fel

BloggInternet har sina för- och nackdelar. Tjusningen är att man på några minuter är ute med sina åsikter. Nackdelen är att det ibland går för snabbt.

Härom veckan satt jag som vanligt i bilen och lyssnade på radio. Hörde nyheten om att Skatteverket har börjat uppmana 160 000 enskilda näringsidkare att avregistrera sina företag, för att slippa förseningsavgifter och annat obehagligt. Dessa firmor har ingen verksamhet och har varken in- eller
160 000 företag är ganska precis så många företag som tillkommit sedan Alliansen fick regeringsmakten 2007 till utgången av 2011. I en smäll försvinner hela ökningen av antalet aktiva företag. Lägg därtill att delar av den ökningen tillkommit genom ändrade kriterier för aktiva företag och andra spetsfundigheter.

Men jag hade fel på en punkt. Nedan skriver jag att även enskilda firmor ska lämna momsdeklaration från 2014. Så långt är det rätt. Felet är min uppgift att redovisningen ska ske varje månad.

Jag har grävt igenom Skatteverkets hemsida och så här ligger det till:

Idag kan enskilda näringsidkare redovisa moms i den vanliga inkomstdeklarationen en gång per år. Från 2014 måste redovisningen göras på en speciell momsblankett. Men det är fortfarande en gång om året som gäller. Vilket innebär att företagare som har ett uppehåll i verksamheten och tänker återstarta kan tänkas fylla i den onödiga blanketten.

Det blir kanske inte den smäll som jag förutspådde i mitt förra inlägg.

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Snart går luften ur bubblan av påstått aktiva företag

Blogg2013 kan bli året då regeringens hela satsning på företagande går upp i rök.

Enligt den officiella statistiken har antalet aktiva företag ökat med 154 949. Från 881838 när Alliansen fick regeringsmakten 2007 till 1 036 787 vid 2011 års utgång.

Som jag tidigare berättat har ökningen tillkommit med konstlade medel och statistiska spetsfundigheter. Det dräller av påstått aktiva företag som inte har någon verksamhet.

Skatteverket har nu uppmärksammat det stora antalet företag utan verksamhet. Anledningen är ändrade regler för momsredovisning. Hittills har det räckt med att enskilda firmor redovisat momsen i den årliga deklarationen. Från 2014 ska moms redovisas varje månad.

Under 2011 var det 160 000 enskilda firmor, av regeringen bokförda som aktiva, som inte deklarerade för moms över huvud taget, varken ut eller in. 160 000 firmor lika fyllda av liv som Tutankhamuns grav.

Skatteverket har redan börjat ringa runt till dessa företag med en uppmaning att lägga ned firman. Argumenten är övertygande, den som väljer att behålla firman måste deklarera obefintlig moms en gång i månaden annars blir det förseningsavgift. Lyder man inte uppmaningen så har Skatteverket ett obehagligare artilleri att erbjuda.

Inför detta hot tror jag att de flesta väljer att släppa firman.

Innan årsskiftet ska Skatteverket ringa upp 30 000 firmor och fortsätter nästa år med de 130 000 återstående.

Det ser ur som om hela ökningen av antalet aktiva företag sedan 2007 kommer att falla ihop som en punkterad ballong.

Det ska bli intressant att se hur regeringen ska agera för att dölja ett så totalt misslyckande. Kanske börjar de räkna varje företag som två, det är ju både en juridisk person, själva företaget, och en fysisk person, företagaren.

Dela post
Kommentarer (3)
 • Blir det månadsredovisning även för firmor som är nöjda med att få ihop till pölsa och rödbetor (under en miljon i årsomsättning)?

  Shimada

  2012-11-07 14:00

  Svara

 • Jag har läst på hos Skatteverket och inser att mina uppgifter från att ha lyssnat på radio inte riktigt stämmer. Så här är det:

  Du kommer inte längre att kunna redovisa moms i inkomstdeklarationen, utan i stället ska du göra det i en momsdeklaration. Den nya bestämmelsen börjar gälla från och med moms du ska redovisa för beskattningsåret från och med den 1 februari 2012 till och med den 31 januari 2013.

  Om ditt räkenskapsår börjar före den 1 februari 2012 kan du alltså under ytterligare ett år redovisa momsen i inkomstdeklarationen. Undantaget är om räkenskapsåret förlängs så att det avslutas under 2013. Då ska du i stället redovisa momsen i en momsdeklaration.

  Janne Näsström

  2012-11-07 14:00

 • Ja allt går ju så snabbt numera inom politiken så det hinner ju ofta inte bli nån debatt i media innan beslut fattats. Man hinner inte riktigt med ibland. Det var annorlunda på Palmes och Fälldins tid då det kunde bildas folkopinoner i brännande frågor. “The times theay are a changing…..

  P.S

  Jag börjar nog med att odla lite potatis och rödbetor till våren för säkerhets skull…:-)

  Shimada

  2012-11-07 14:00

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Följ Driva Eget
Följ oss på facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Följ @drivaeget
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på Google+
Sök allabolag.se
Dagens aktieindex
Läs mer i tidningen
8 nr 545 kr

TEMA: Väx utan att anställa
Smarta samarbeten ger bättre affärer
Franchise: Låt andra kopiera din idé

Dessutom:

 • Planera skatten efter 60
 • Våga vara personlig – få fler kunder
 • Redo för GDPR? Undvik böter