• "Gör 2017 till ditt bästa år någonsin! 7 säkra tips för framgång"

  Ulla-Lisa Thordén

 • "Att sprida olika typer av innehåll är en central del inom Social Selling."

  Fredrik Steinholtz

 • "Fem råd för att få kunderna mer nöjda."

  Anders Andersson

 • Ulla-Lisa Thordén
 • Fredrik Steinholtz
 • Anders Andersson

8 nummer

545 kr

Prenumerera
Värderingsarbetet som har skapat Sveriges snabbast växande börsbolag!

BloggUnder flera års tid har jag haft glädjen att arbeta med det börsnoterade spelutvecklingsbolaget Net Entertainment, i projekt för att utveckla företagets värderingar och målstyrning.

Net Entertainment är börsens snabbast växande företag. Sedan börsintroduktionen 2007 har börsvärdet ökat med 1 500 procent. Hittills i år har omsättningen stigit med 35 procent, och resultatet ökat med 45 procent. Inte illa!

Hur är det möjligt? Vad gör att ett företag år efter år klarar av att åstadkomma snabbare tillväxt och bättre resultatmarginaler än marknaden som helhet?

I en intervju med ekonomijournalisten Gunnar Loxdal svarade bolagets VD Per Eriksson på frågan. Hans slutsats är att hemligheten bakom framgångarna är bolagets företagskultur, som baseras på att de självdrivande medarbetarna står för utvecklingskraften.

– I en marknad som växer snabbt är det viktigt att vara flexibel och ta snabba steg som positionerar oss inför morgondagen. Vi måste hela tiden ligga före konkurrenterna. Då gäller det att vi har en stark innovationskraft.

Han pekar också på vikten av tydliga mål, som är kända av alla, och en stor öppenhet kring vad som händer i verksamheten.

– Det är häftigt att ha medarbetare som inte bara sitter och väntar på beslut, utan själva är beslutsfähiga hela tiden! I vår organisation krävs det hela tiden många och snabba beslut. Då går det inte att kortsluta verksamheten genom att skicka allting vidare till högre ort.

Per Erikssons tips till den som vill arbeta mer värderingsstyrt

1. Våga släppa greppet! Du har medarbetare som vill ta ansvar, lär dig lita på det självdrivet som finns hos varje individ.

2. Våga lita på värderingarna! I en snabbrörlig organisation måste besluten fattas av varje medarbetar – inte av cheferna. Då gäller det att kunna lita på att värderingarna fungerar som styrmedel!

3. Sätt tydliga mål och följ upp dem! Utan tydliga mål, och utan tydlig uppföljning finns det risk för anarki. Men får man det att fungera, går det att åstadkomma storverk.

Kort om Net Entertainment

Net Entertainment har verksamhet i flera länder olika länder i Europa och har drygt 600 sysselsatta med totalt inte mindre än 23 olika nationaliteter. Bolaget grundades 1996, och är i dag ett av Europas ledande utvecklingsföretag inom casinospel på Internet. Vd för bolaget är sedan mars 2012 Per Eriksson, närmast tidigare vd för Dustin. Styrelseordförande är Vigo Carlund,

Bolagets börsvärde uppgår i skrivande stund till cirka 9 miljarder kronor.

Under det senaste året har 16,3 miljarder transaktioner genomförts via Net Entertainments plattformar för kasinospel.  

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Regelhysterin som riskerar att döda ditt företag

BloggOm regler och rutinern tar över, dör möjligheten att utveckla företaget. Tricket är att hela tiden arbeta med de gemensamma värderingar som styr i stort och smått!

Hur styr du ditt företag egentligen?

Alla företag, stora som små, styrs med en kombination av rutiner, regler och värderingar. Rutiner kan fungera som hjälpredor för goda vanor i organisationen. Regler behövs för att styra beteenden där självdisciplinen inte räcker till. Värderingar ger medarbetare en klar bild av vad som gäller så att de själva förstår vad som bör göras, även i helt nya situationer.

Alla tre behövs. Det gäller bara att mixen mellan de tre är rätt.

Den stora faran för de flesta företag är att reglerna tar över.

Blir det för mycket av detaljreglering, får de självdrivande medarbetarna inget utrymme. Rätt medarbetare skräms iväg och initiativförmågan dör.

Vill du odla en organisation med självdrivande medarbetare – då måste du också se till att tyngdpunkten i styrningen ligger på värderingarna. För i ett företag som växer snabbt, ändras förutsättningarna hela tiden. Då fungerar det inte med regler och rutiner – istället blir det oerhört viktigt att alla förstår och omfattar företagets värderingar.

Ändå är det så lätt att låta regler och rutiner ta överhanden.

Läste häromdagen en intressant artikel av professor Mats Alvesson vid Lunds universitet. Han forskar om ”funktionell dumhet” i organisationer – bara en sådan sak.

En av hans slutsatser är att rädsla för att göra fel är grunden för nya regler. Men om drivkraften snarare är att ”inte göra fel” än att åstadkomma bra resultat, leder det bara till tröghet och ineffektivitet. Mats Alvesson har visserligen forskat mest om offentlig verksamhet. Men efter över 20 år som konsult i näringslivet, vet jag att slutsatserna gäller minst lika mycket för privata företag! Klicka här för att läsa Mats Alvessons artikel.

Tre tips för att inte låta regelhysterin ta över!

• Låt värderingarna leva! Se till att alla medarbetare omfattar mål och värderingar. Då kan det inneboende självdrivet frigöras, istället för att dödas med detaljregleringar.

• Styr du med ramar istället för detaljregler? Handen på hjärtat – hur bra är du på att berätta för medarbetarna att det viktiga är vart vi är på väg, inte exakt hur vi kommer fram till målet?

Belönar du rätt beteenden? Har du i dag ett belöningssystem som baseras på hur väl medarbetarna följer företagets värderingar?

Claes Knutson

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Så vinner du på att våga släppa kontrollen!

BloggVisst ska du ha koll på vad som händer i ditt företag.

Men du måste inte ha full kontroll över allt. Din uppgift som företagsledare är att ge utrymme för medarbetarnas eget självdriv.

Klarar du att släppa kontrollen till dina självdrivande medarbetare, då ökar också förutsättningarna för att nå snabb tillväxt och kunna utmana världen!

Svenska Dagbladet har under våren berättat om en intressant utveckling i läkemedelsföretaget Actavis.

Magnus Nylén, marknadsdirektör på avdelningen för egenvårdsprodukter, behövde öka tempot i produktutvecklingen.

Istället för att utvecklingen centraliserades till en särskild enhet, fick marknadscheferna för avdelningens fyra produktområden fria händer att skapa nya produkter.

Marknadscheferna tar i dag fram affärsplaner, räknar på kostnaderna för tillverkning och marknadsföring och fattar beslut om allt ifrån produktinnehåll till logistik och försäljning.

Avdelningschefens huvuduppgift är att koordinera och se till att produktlanseringarna inte kolliderar alltför mycket – inte att utöva kontroll över medarbetarna.

Genom energin som frigjordes hos medarbetarna, har avdelningen nu fyrdubblat sin omsättning på fem år!

Läs mer om hur detta gick till genom att klicka här.

Några idéer som kan utveckla medarbetarnas frihet

Hur kan ditt företag vinna på att låta medarbetarna få friare ramar?

Det här är några tankar om hur du kan bidra till mer av självdrivande medarbetare, genom ett inkluderande ledarskap!

• Självdisciplin. Som chef i företaget, måste du ha självdisciplin nog att avgränsa dig själv. Du styr genom värderingar, mål och ramar – detaljstyrningen står medarbetarna för. Bara på det viset kan du skapa det höga förändringstempo som krävs i ett challengerföretag!

• Mod. Våga släppa taget! Var modig nog att våga leva med ramar istället för detaljstyrning. Ha modet att leva med viss osäkerhet, när du inte har kontroll över allt.

• Prestigelöshet. Du måste tillåta att det är dina medarbetare som får äran och berömmelsen – inte alltid du som chef. Det viktiga är att organisationen levererar, inte vem som får berömmet.

Claes Knutson

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Challengerföretagarens drivkrafter – mer än bara pengar

BloggDet finns de som tror att företag startas bara för att någon vill tjäna riktigt mycket pengar.

Är du själv challengerföretagare eller jobbar i ett challengerföretag? Då vet du att challengerföretagets ägare har helt andra drivkrafter än att bli rika.

Men vad handlar det då om egentligen?

Det här är några av de drivkrafter som jag har stött på när jag har arbetat med olika entreprenörsdrivna företag:

• Viljan att förändra världen

Somliga lockas av själva företagsbyggandet eller möjligheten att göra ett avtryck i historien. Daniel Ek, grundare av Spotify, har till exempel uttryckligen sagt att det aldrig har varit pengarna som varit hans drivkraft – utan att förändra världen.

• Missnöjet med etablerade aktörer

Förvånansvärt nog är skälet till att starta ett challengerföretag ofta negativa känslor – och om den härliga förmågan att vända dem till något konstruktivt!

Det kan handla om ett bittert missnöje med hur dåligt saker och ting fungerar – exempelvis hur de etablerade aktörerna arbetar på ett föråldrat sätt.

• Revanschlusten

Man ska inte heller bortse från revanschlusten – som kan vara en enormt stark energikälla! Att visa världen att du kan, fast ingen trodde på dig från början.

Till exempel har en brittisk studie visat att dyslektiker ofta lyckas som entreprenörer. Revanschlusten efter uppväxten är givetvis inte den enda drivkraften för en dyslektiker. Kanske har det lika mycket att göra med att den som inte kan läsa eller skriva så bra fokuserar mer på att göra.

Några välbekanta personer med läs- och skrivsvårigheter som har blivit framgångsrika entreprenörer är EF:s grundare Bertil Hult – och Ikeas Ingvar Kamprad.

• Bekräftelse – andras eller egen

En annan och närbesläktad drivkraft är längtan efter bekräftelse från omgivningen.

Vi vill alla bli sedda, beundrade och uppskattade.

Ett sätt att få den bekräftelsen är att visa världen att vi klarar av att driva upp ett challengerföretag. Eller att bekräfta för sig själv: Jag gjorde det! Jag klarade det!

• Chansen att förverkliga drömmar

Flera av de entreprenörer som jag har kommit i kontakt med under åren uttrycker också att det handlar om att bygga upp något där man avgör sin egen framtid i stället för att låta andra bestämma över en.

Som företagare får man själv bestämma över sin vardag, inte styras av någon korkad chef eller extern ägare. Faktum är att många till och med uttrycker att världen är emot dem och att ingen förstår!

Det ligger mycket driv i att ta ödet i sina egna händer och förverkliga sina drömmar fullt ut!

Vad drömmer du om som företagare?

Dela post
Kommentarer (1)
 • Bra inlägg, Claes!

  Camilla Björkman

  2014-03-31 14:00

  Svara

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Ett tolvstegsprogram för företagets förändringsarbete

BloggEn förändring kan aldrig vara på låtsas. Som medarbetare och ledare måste du omfamna förändring helhjärtat – annars är det dömt att misslyckas.

En person med djup kunskap om förändringsarbete är Per Schlingmann.

Per Schlingmann beskrivs ofta som personen bakom Moderaternas förvandling. På kort tid förvandlade han och de övriga personerna i partiledningen ett parti som skrämt undan många väljare genom sin von oben-attityd. Från att ha framstått som dogmatisk, lyckades man omvandla bilden av sig själv till ett mer mjukt och folkligt parti. De Nya Moderaterna. Det nya arbetarpartiet. Förnuft och medkänsla istället för översitteri och bunkermentalitet.

Nyligen beskrev Per Schlingmann några av sina tankar om förändringsarbete i en krönika i Dagens Industri med den härligt provocerande rubriken ”Företagsledare, lär av Anonyma Alkoholister”.

Grundtanken är att en förändring måste vara på riktigt, och inte bara kommuniceras. En verklig förändring kräver ödmjukhet och mod att ifrågasätta den egna världsbilden.

En förebild för Schlingmann när det gäller förändringsarbete är Anonyma Alkoholister, AA. På sätt och vis är det logiskt; den som vill gå från missbruk till nykterhet måste göra grundläggande förändringar på riktigt. Och förändringen tar aldrig slut.

AA:s metod för förändring baseras på ett tolvstegsprogram. Den som tar sig igenom de tolv stegen kan uppnå verklig förändring.

Det första steget är kanske det viktigaste; det handlar om att inse att man har förlorat kontrollen över sitt eget öde. Utgångspunkten är att erkänna att man inte själv har kraft och kunskap att förändra sitt liv, utan måste lära av andra.

Parallellen till ett företag som behöver genomföra förändring är klockren. Det första steget är att inse att det är livsavgörande med förändringen. Men utan en äkta insikt och övertygelse – långt förbi den akademiska – kommer inget att hända. En annan parallell är disciplinen, att metodiskt och målmedvetet varje minut, varje timme, varje dag tugga på för att återta ödet över sin egen framtid.

”Jag är övertygad om att ledare och ägare har mycket att lära av AA”, skriver Schlingmann. Jag kan bara lyfta på hatten och hålla med!

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Motorn i challengerföretaget – 
de självdrivande medarbetarna

BloggDet är på passionen det hänger.

Passionen kan få oss att göra nästan vad som helst! Det vet alla vi som någon gång varit upp över öronen kära i någon. Man kan hoppa över hur höga hinder som helst.

Kan vi bara få något av den kraften som finns i lust och passion att fungera i ett företag, så kan vi uträtta stordåd.

När medarbetarna sätter sig i framsätet och styr istället för att krypa ihop i baksätet och låta andra ta initiativen och besluten, då blir det en resurssmart och en lustfylld arbetsplats!

Undersökning efter undersökning understryker just detta att medarbetare vill engagera sig, vill kunna påverka och ta mer ansvar.

För att nå dit, krävs det också ett helt annat ledarskap än det konventionella. Det behövs ledare som förstår att ta vara på varje medarbetares lust och passion för det man gör. Rikta med ramar och mål, styr i vardagen med beteenden och var en förebild.

I ett challengerföretag kan du inte lägga dig i medarbetarnas arbete i detalj. Då dödar du allt vad lust och passion heter – och lär aldrig komma upp i sådana tillväxttal att ni klarar av att utmana världen på allvar.

Istället är tricket att du måste uppmuntra självdrivet hos medarbetarna. Och paradoxalt nog handlar det ofta om att göra – ingenting. Utan istället ge maximalt utrymme för de självdrivande medarbetarnas inneboende vilja att åstadkomma något verkligt bra. Ledarens uppgift blir att peka ut färdriktningen, och att bejaka passionen istället för att kväva den med detaljstyrning.

Därför blev jag så glad när jag läste häromveckan om en forskare som kommit fram till just den slutsatsen! Leif Denti lade i höstas fram en avhandling med titeln ”Leadership and innovation in research and development teams”.

En av de bärande slutsatserna i avhandlingen är att en bra chef uppmuntrar risktagande och egna initiativ, vilket leder till innovativ personal och fler spännande idéer.

”Det innebär att chefen litar på sina anställda och ger dem ökat ansvar. Då svarar personalen mer engagerat och lägger in extra tid och energi. Innovationer skapas av riktiga människor som vill driva idéer och skapa projekt.”, säger Leif Denti i artikeln.

Titeln på artikeln?

Fria medarbetare får fler idéer.

Kunde inte ha sagt det bättre själv.

Läs mer här om du är nyfiken!

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Hemligheten bakom tillväxtsiffrorna

BloggVarför är det så svårt för etablerade medier att se hur viktig företagskulturen är för ett företags framgång?

I ett av de senaste numren av tidningen Affärsvärlden finns två hyllningsartiklar om två olika företag, som står för varsin fantastisk tillväxtresa.

Det ena är H&M – i dag är Stockholmsbörsens högst värderade bolag med ett samlat börsvärde på omkring 450 miljarder kronor. I artikeln beskrivs H&M som ett av börsens verkliga kvalitetsbolag som dessutom lyckas uppvisa ”synnerlig hög tillväxt”. När det gäller tillväxten i antal nya butiker per år beskriver tidningen utvecklingen som ”närmast skrämmande stabil vid 12 procent per år”. Aktievärderingen beskrivs som attraktiv, trots att p/e-talet ligger på 22 (det vill säga att börsvärdet är 22 gånger högre än vinsten). 

Det andra är byggvaruhuskedjan Ahlsells som riktar in sig på hantverkare och byggföretag. Ahlsells har växt mycket snabbt framförallt genom förvärv. De senaste 15 åren har man köpt över 50 företag. Under de 20 år har bolagets omsättning sexfaldigats – från 3,6 miljarder kronor år 1991 till 20,6 miljarder kronor år 2012. Siffror som skulle göra vilket tillväxtbolag som helst lyckligt!

Men inte någonstans i de båda artiklarna står något om vad som egentligen är förklaringen till företagens uthålliga och framgångsrika tillväxtresa. Inte någonstans nämns något om de båda företagens unika företagskultur! Är inte det märkligt?

Båda företagen har det gemensamt att man arbetar med väldigt förenklade och tydliga redovisningsrutiner, och att man ger de enskilda medarbetarna ett väldigt stort mandat att fatta egna beslut. 

H&M har arbetat i tre generationer med att skapa så effektiva och enkla rapporteringsrutiner som möjligt. Samtidigt med att det finns en mycket stark gemensamt företagskultur och starka varumärken, har H&M en organisation som är väldigt tydlig med att uppmuntra initiativkraft hos alla medarbetare. 

Ahlsells lyfts ibland fram internationellt som ett framgångsrikt exempel på hur man kan avskaffa allt vad budgetar heter, och istället fokusera på några få enkla nyckeltal i redovisningen. I Ahlsells sträcker sig det egna beslutsmandatet så långt för butiksföreståndaren att det överhuvudtaget inte finns några centrala prislistor – alla priser sätts i butiken utifrån den lokala konkurrenssituationen. 

Tänk om ekonomitidningarna kunde ägna lika mycket kraft åt företagskultur och möjligheter att ta vara på medarbetarnas egna drivkrafter, som i dag går åt att berätta om nyckeltal och aktievärderingar! Dags att fokusera lika mycket på HUR man gör saker som VAD man gör. Vilken inspiration det skulle kunna bli för små och stora företag!

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
It’s all about attitude!

BloggIt's all about attitude – allt handlar om attityden!I Dagens Industri i morse läste jag om Faje Gani.För åtta år sedan var han välutbildad och färdigutbildad – men fick inte ett enda av de 200 jobb han sökte. Berodde det möjligen på att han hade ett namn som klingade främmande? Han provade att skicka in två ansökningar till ett jobb – en i eget namn och en där han kallade sig Alex Niklasson.

Meriterna var ungefär desamma – Alex CV var i själva verket något sämre. Men gissa vem av de båda sökande som kallades till intervju? Kanske ångrade sig företagsrepresentanten när Faje Gani berättade sin historia i SVT:s morgonsoffa.Men han gav inte upp för det, utan fann vägar förbi hindren. “När de sökte säljare tjatade jag mig till jobbet. Jag mer eller mindre tvingade vd:n att anställa mig.”


Han arbetade hårt och satte upp höga mål. Idag har han köpt bolaget Nöjesguiden som han blev anställd i, och kan förändra världen efter eget huvud. Vilken revansch!


När det gäller rekrytering säger han bland annat: “En av våra absoluta toppsäljare som har blivit en ikon inom sin nisch hade ett katastrofalt cv.” Attityd igen.


Faje säger vidare “Man måste kanske kämpa mer än andra för att konkurrensen är så stor.”Den här killen har verkligen attityden – har du attityden?Jag hoppas att du får trevliga och sköna helger framöver och ta tillfället i akt och fundera på vilka attityder du har som kan förändra världen, i alla fall din egen värld./ Claes


Dela post
Kommentarer (2)
 • Hej! Har Du skrivit en text med följande titel: Knutson, Claes (Lokala konsumentkooperativ inom livsmedelssektorn förr och nu. 1983

  Går det att få tag i den – köpa? Med vänlig hälsning Anita Du Rietz

  anita@durietz.com

  2014-01-13 14:00

  Svara

 • Hej Anita

  Tyvärr är det inget jag kan ta åt mig för att ha gjort :)

  Lycka till i letandet.

  / Claes

  2014-01-13 14:00

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Varför har politikerna svårt att fatta vad som leder till verklig tillväxt?

BloggVarför är det så svårt för politiker att begripa vilka förutsättningar som verkligen gynnar skapandet av challengerföretag?

Om mindre än ett år har vi val i Sverige.

Som så ofta i valtider skyndar partier av alla färger att krama om oss småföretagare. Det är småföretagen som ska rädda Sverige, heter det. Om Sverige kryllar av småföretagare, så går arbetslöshetssiffrorna automatiskt åt rätt håll, hela Sverige får leva, och det blir mer pengar till vård-skola-omsorg.

Det märkliga är bara att politikerna har väldigt svårt för att på allvar förbättra förutsättningarna för företagande. Åtminstone på ett sådant sätt att skapandet av challengerföretag verkligen gynnas.

Ändå finns det faktiskt svart på vitt vad som behövs för att snabbväxande entreprenörsföretag ska lyckas!

Forskningscentrumet Entreprenörskapsforum tar varje år fram en rapport om vad som gynnar entreprenörsdriven tillväxt.

Årets rapport heter ”Institutioner och incitament för innovation” med undertiteln ”Entreprenöriella vägval för svensk tillväxt”. På 130 sidor framgår väldigt tydligt vad som behöver göras för att gynna snabbväxande entreprenörsföretag – med andra ord challengerföretag som utmanar världen.

Några exempel:

• Satsa på challengers! En slutsats är att förekomsten av många småföretag inte alls bidrar till ekonomisk tillväxt i samhället! Visst är det trevligt och bra med många småföretagare med enmansbolag. Men det leder inte till hög tillväxt totalt. Det man istället bör göra (fast helst både och) är att satsa på företag som kan och vill växa och utmana världen – challengerföretagen! De är de som leder till ekonomisk tillväxt för ett samhälle som helhet.

• Tillåt förmånliga personaloptioner! En annan av slutsatserna är att skatterna på personaloptioner skulle behöva bli mer gynnsamma. Förmånligt beskattade optioner har bidragit till den ekonomiska succén i Silicon Valley, eftersom det gör att nystartade entreprenörsbolag kan locka med en extra morot för att rekrytera experter från andra företag.

Trots att de förändringarna skulle vara väldigt gynnsamma för tillväxten, misstänker jag att vi inte får se några politiker tala sig varma för dem i valrörelsen.

Lågt beskattade personaloptioner till experter och gynnande av verkliga challengerföretag istället för småföretag i glesbygd, är kanske inget man vinner röster på …

Att vinna röster är politikerns drivkraft, (helst genom ”sitta-i-sandlådan-och-kasta-grejor-på-varandra-debatter”) och inte genom att ”förändra världen” på riktigt. De vill trygga sin omedelbara framtid och position.

Ten and out …

Dela post
Kommentarer (1)
 • I princip håller jag med, men du har fått stödet till landsbygden om bakfoten. Det är ett riktat stöd till ägare av jordbruksfastigheter. Flertalet av dem driver verksamheten vid sidan om anställningar. Ska man spetsa till det är landsbygdsprogrammet ett stöd till öppna landskap och svensk ridsport.

  Janne Näsström

  2013-12-09 14:00

  Svara

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Challengerföretagets humla-attityd – när man inte vet att det är omöjligt

BloggDu har säkert hört historien om humlan.

Enligt myten har humlan, som i förhållande till andra insekter är stor och klumpig, egentligen så dåliga aerodynamiska egenskaper att den inte borde kunna flyga.

Men det vet inte humlan om, så den flyger ändå!

Nu är väl historien om humlan bara just en myt.

Men det hindrar inte att humlans attityd i historien faktiskt har något att lära dig som driver ett företag som vill utmana världen. Det som jag har valt att kalla för challengerföretag.

I ett challengerföretag måste alla i företaget faktiskt tro på att ni kommer att nå era mål, trots att ingen annan tidigare har gjort vad ni tänker göra i företaget!

En bild som kommer för mig är när jag arbetade på Scandic Hotels och vi lanserade en ny typ av betalning för hotellnätter, en bonuscheck. Om man på samma gång och i förskott betalade för tio övernattningar, fick man två ytterligare hotellnätter på köpet.

Bonuscheckarna fungerade alldeles utmärkt att sälja i Sverige och blev en formidabel succé.

Men i Norge förklarade säljarna att det inte skulle vara möjligt att sälja den typen av produkter där. Man hänvisade bland annat till att antalet Scandichotell i Norge var betydligt mindre än i Sverige, och därmed den geografiska täckningen sämre.

I norra Tyskland hade Scandic ännu sämre täckning än i Norge. Där hade vi nämligen bara ett enda hotell.

Trots det gick bonuschecken alldeles utmärkt att sälja. Säljaren i Lübeck lyckades i själva verket få en fantastisk snurr på försäljningen! Bara för att ingen hade talat om för honom att det var omöjligt …

Jag känner igen mig.

Många är de gånger jag tänkt ”men hur svårt kan det vara?”, och satt igång full av energi. Ibland lyckas det, och ibland är det lite svårare. Men summa summarum jag får mer gjort.

Alltså: Vet man inte om att det är omöjligt, kan det mycket väl vara möjligt.

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Läs mer i tidningen Driva Eget
8 nr 545 kr

Nr 7/2017 – bara i papperstidningen:

TEMA: Väx utan att anställa
* Smarta samarbeten ger bättre affärer
* Franchise: Låt andra kopiera din idé

Känner du igen dig – vart tog passionen vägen?

BloggEn av våra starkaste drivkrafter är passion. Passionen kan få oss att göra nästan vad som helst.

Jag ser det tydligt hos många av de personer som jag jobbar med: entreprenörer, företagsbyggare och andra personer i olika företag, som är besjälade av att skapa något nytt och omvälvande!

Tänker man efter finns det många människor som ägnar större delen av sin tid åt sådant som de gör bara för att de känner en stark lust – inte för att de utgår från att de ska tjäna våldsamt mycket pengar på det. Det kan vara kulturarbetare, musiker, uppfinnare, forskare och de som jobbar med ideella frågor. För att inte tala om alla idrottare, som kämpar och sliter vecka ut och vecka in i sporter där de inte har skuggan av en chans att bli mångmiljonärer – och detta bara för att de känner en sådan stark passion till det de gör och en längtan efter att göra skillnad!

En tanke slår mig när jag en riktigt grå och höstregnig söndagseftermiddag befinner mig vid en fotbollsplan på Lidingö.

Vid planen står entusiastiska föräldrar som har följt med sina barn till fotbollsträningen. Det är kallt, det är blött, det är blåsigt – men det spelar ingen roll. Föräldrarna skriker av entusiasm och strålar av glädje när de ser sina barn springa kors och tvärs på den leriga fotbollsplanen så fort de bara kan!

Tolv timmar senare sätter sig samma föräldrar på sina arbetsplatser.

Det är varmt, det är torrt, det är ljust, och de får betalt för att vara där.

Men ingen strålar längre av glädje och entusiasm.

Vad hände egentligen? Vart tog passionen vägen?

Tänk om våra arbetsplatser kunde präglas av samma passion och entusiasm som man kan hitta hos föräldrarna på en vindpinad fotbollsplan i oktober. Vilken energi som skulle frigöras!

När jag en gång intervjuade anställda i ett challengerföretag, frågade jag vilket som var det största hotet mot företaget.

En person i ledningen svarade: ”Att folk bara går till jobbet.”

Jag tycker att han fångade det sååå bra, en tydlig bild av betydelsen av passion på arbetet!

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Passionen som drivkraft

BloggJag måste ha världens roligaste jobb!

I över tio år har jag haft glädjen att ägna mina arbetsdagar åt att hjälpa företag och företagare att skapa rätt klimat för att växa.
Det är väldigt givande och lustfyllt att lyfta fram, tydliggöra och rikta energin hos ledare och medarbetare. Att uppleva hur glöden tänds och se vad som kan åstadkommas med en gemensam riktad passion.

Allra roligast tycker jag att det är när jag stöter på företag och företagare som har en drivkraft i att utmana och förändra världen – det som jag kallar för ”challengerföretag”.

Det är den typen av attityd – hos företagare och hos medarbetare – som får mig att gå igång på allvar!

Min egen resa började tidigt med att utmana normer och regler som andra satt upp och ”men så har vi alltid gjort”-attityd.

När jag arbetade på Scandic Hotels på 90 talet blev jag fascinerad av att se med egna ögon hur mycket det går att åstadkomma med rätt attityd hos ledning och medarbetare. Det blev så uppenbart att det var engagemanget hos varje medarbetare som skapade upplevelsen hos kunden, och fick kunderna att vända tillbaka och besöka samma hotell och restaurang gång på gång. På så vis gick det en rak linje från ”mjuka värden” som beteende och attityder, till ”hårda värden” som omsättning och resultat.

Jag insåg också själv hur kul och stimulerande det är att jobba i verksamheter som har passion som drivkraft.
Det var den erfarenheten som gjorde att jag senare nappade på att börja som tillväxtkonsult på Ahrens & Partners, och som senare gjorde att jag startadeföretaget Tillväxtpartner. Jag ville helt enkelt uppleva den underbara känslan av driv och passion i tillväxtföretagen gång på gång!
Nu är det givetvis så att det inte räcker bara med en utmanarattityd.

Det krävs också andra förutsättningar för att få ett företag att växa uthålligt. Det behövs klara mål, det behövs uppföljning och rak kommunikation från alla i organisationen, det behövs struktur på affärsidéer och visioner. Jag har sett många exempel på att det finns vilja och attityd i övermått, utan att det balanseras av genomtänkta målsättningar och strukturer i organisationen. Och faktiskt ännu vanligare –att företaget har fått en överdos av strukturfascism utan att någon inser att det krävs passion och attityd för att få allt att fungera på rätt sätt!

Under de år som jag har arbetat med tillväxtfrågor och challengerföretag har jag fått en ganska klar bild av vad det är som krävs för att få hjulen att rulla åt rätt håll – och inte minst var de vanligaste bristerna ligger när det inte går som planerat.
Jag är väldigt glad över att ha fått förmånen att den närmaste tiden få delge dig som läsare av Driva Eget några av de tankarna.

Framöver kommer jag här på Driva Egets blogg att berätta något om mina tankar om vad som behövs för att bli en challenger och snabbväxare. Jag kommer att varva mina tankar om tillväxtens hörnstenar med reflektioner om dagsaktuella händelser.
 

Välkommen att följa med mig på resan i bloggen!

Claes Knutson

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Följ Driva Eget
Följ oss på facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Följ @drivaeget
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på Google+
Sök allabolag.se
Dagens aktieindex
Läs mer i tidningen
8 nr 545 kr

TEMA: Väx utan att anställa
Smarta samarbeten ger bättre affärer
Franchise: Låt andra kopiera din idé

Dessutom:

 • Planera skatten efter 60
 • Våga vara personlig – få fler kunder
 • Redo för GDPR? Undvik böter