• "Gör 2017 till ditt bästa år någonsin! 7 säkra tips för framgång"

  Ulla-Lisa Thordén

 • "Att sprida olika typer av innehåll är en central del inom Social Selling."

  Fredrik Steinholtz

 • "Fem råd för att få kunderna mer nöjda."

  Anders Andersson

 • Ulla-Lisa Thordén
 • Fredrik Steinholtz
 • Anders Andersson

8 nummer

545 kr

Prenumerera
Varför är inflationsmålet viktigare än bostadsmarknaden?

BloggRiksbanken och Sveriges makroekonomer är livrädda för att vi inte har någon inflation. Därför sänktes reporäntan i dag till historiska noll procent.

För oss vanliga är det svårt att förstå. Vad är det fel på att priserna på datorer och mobiltelefoner sjunker? Varför är det bra att boräntan sänks ytterligare så att bostadspriserna skenar iväg ännu mer?

På ett år har bostadspriserna i Stockholm stigit med 15 procent. Köparna räknar ut sin bokostnad med en rörlig ränta som aldrig varit så låg och nu ska sänkas ytterligare. De bryr sig inte om mitt gamla råd om att man bör ha en ekonomi som klarar fördubblad ränta.

För villaägarna gäller det nu att se till så att bankerna verkligen sänker den rörliga räntan. Min uppmaning är därför att du som har rörlig ränta ska kolla din ränta framöver. Om den inte har sänkts med närmare 0,25 så klaga hos banken. Du som ska ta nya lån ska naturligtvis följa mitt råd om att pruta och jämför räntan i olika banker.

Men om vi vidgar perspektivet något måste vi fråga oss varför räntan ska sänkas när samhället vill dämpa prisspiralen uppåt. Ser man enbart till bostadsmarknaden borde räntan höjas i stället för att sänkas.

Riksbanken struntar nu  i den oro för en bostadsbubbla som riksbanksdirektörerna i somras beskrev. Det märkliga målet om inflationsbekämpning har nu blivit viktigare än omtanken om bostadsmarknaden. Riksbanken skyfflar över det problemet på politikerna.

Jag inser att det är bra för ekonomins dynamik  med en viss inflation, men tycker  att Riksbankens inflationsmål på 2 procent borde omprövas. Frågan är om inte KPI är ett alltför trubbigt mått.

KPI är en sammanvägning av förändringar av alla varor och tjänster. Låneräntan är en sådan del.  En räntesänkning betyder alltså en ytterligare sänkning av den inflation som man med räntesänkning vill höja!

Det inflationsmått som Riksbanken går efter borde ersättas av ett annat mått där man skalar bort prisförändringar som har att göra med teknisk utveckling och rationellare produktion.  Varför ska inflationen sjunka på grund av att man i Asien kan tillverka mobiler billigare?

Om vi är överens om att det är bra för samhället med ökad tillväxt och efterfrågan kan vi nu konstatera att räntevapnet varit ett rätt dåligt styrinstrument och att dess betydelse nu är helt borta.

Förklaringen till dagens nollräntebesked är luddiga och svårbegripliga. Det ska stimulera ekonomin och få fart på hjulen, sägs det lite svepande. Men visst finns det också fördelar med dagens beslut och Sveriges ränta måste anpassas till vår globala vertklighet. För exportindustrin är det bra att kronan försvagas, vilket också kan få aktiekurserna att stiga.

Det riksbankschefen säger om att räntan ska ligga kvar på noll till i slutet av 2016 vekar också vara en viktig och bra signal.

Landets småföretagare får därmed veta att de kan våga investera i dag utan att lånekostnaderna dra iväg under de närmaste åren – om nu riksbankens prognos håller.  Se då till så att banken inte behandlar dig som är företagare sämre än villaägarna.

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
“Upp till bevis Damberg – du ger mig hopp”

Blogg

Näringsminister Mikael Damberg inför Annie Lööfs högkostnadsskydd. Foto: Phil Jamieson.

 

Nye näringsministern Michael Damberg har gett mig hopp. På två dagar har han levererat två bra nyhet för landets småföretagare:

Jag tycker fortfarande att mycket av den nya regeringens regeländringarr motarbetar företag, som exempelvis att de sociala avgifterna höjs för yngre och äldre anställda.

Men Dambergs två senaste byggstenar i budgeten visar rätt attityd – att han värnar om de små företagen.

En del i Alliansens politik har dragit alla företag över en kam. Anders Borg verkade inte våga gynna småföretagen av rädsla för att stöta sig med storföretagen, och Annie Lööf fick aldrig tillräckligt med gehör för sina småföretagaridéer.

Nu hoppas jag att Dambergs två senaste nyheter ska vara genombrott för en ny attityd hos den nya regeringen. Men då gäller det att han står emot påtryckningar från storföretagen.De ssa kan nu tycka att konkurrensens snedvrids om de små men inte de stora ska ha sänkt sjuklöneansvar.

På landets universitet finns inkubatorer som är oerhört viktiga och ska hjälpa forskningsprojekt och innovativa idéer in i företagarvärlden.

Därifrån har jag ofta hört klagomål på att de har svårt att få riskkapital från de stora statliga och halvstatliga fonderna som sitter på enorma kapital.  Fonderna är till för att ta risker, men missgynnar små nystartade företag, eftersom risken då är större.

Det är utmärkt att Damberg nu sätter press på dessa och försöker se till så att de små gynnas. Damberg har nu chans att på fler sätt visa att han menar allvar när han säger att småföretag är viktiga och att det är viktigt med nya företag.

Men då måste han också öppna finansministerns plånbok. Det skulle han exempelvis kunna göra genom att ge mer resurser till Nyföretagarcentrum.

Det finns faktiskt en poäng med att byta regim ibland, oavsett vad man säger om den gamla. En ny måste ju visa väljarna att det kommer något nytt genom att vända på alla stenar och ifrågasätta de regler som finns. Det är då en fördel att Damberg har en större andel väljare bakom sig än vad Annie Lööf hade.

Så upp till bevis Michael Damberg. Jag har hoppet kvar.

Dela post
Kommentarer (2)
 • Anders.
  Det behövs inskolning för småföretagare.
  Många startar företag utan annan kunskap än en affärside, som ibland kan vara bra. Emellertid saknas stöd för alla aktiva småföretagare i nästa fas. Särskilt när man är ny i en situation.
  Ta tillvara alla möjligheter i den nya budgeten för att stödja småföretagarnas hållbarhet. Det finns många konton att bruka.
  Coaching för drift, samverkan, praktik m.m.
  Anders, lägg en skuggplan för små företags behov och utvecklig.

  Tony

  2014-10-24 12:11

  Svara

 • Kloka synpunkter Tony. Tackar. Vad tycker ni andra som läser detta?

  Anders Andersson

  2014-10-27 16:22

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Börssvängningarna är orimliga – så följ mitt råd

BloggPå mindre än tre veckor i oktober sjönk aktiekurserna med 13 procent i genomsnitt. Så vände det upp i fredags med tre procent.

Hur ska det då gå denna vecka? Vad är det egentligen som händer? Är detta rimligt?

Nej, börsen är sällan rimlig. Både det kraftiga raset och den plötsliga uppgången är överreaktioner. Verkligheten är nästan aldrig lika dramatiska som kurssvängningarna.

Börsen är som leken ”Följa John” – de stora aktörerna styr på ett sätt som är svår att förutse och de små följer efter.

Inte brydde sig den så kallade marknaden om att Ryssland annekterade Krim. Inte ens sanktionerna mot Ryssland drog ned börsen.

Många bolag ansågs övervärderade ända fram till oktober – hade alltså för höga kurser i förhållande till vinsten. Men det brydde sig heller inte marknaden om.

Det var fler som ville köpa än som ville sälja, så kurserna steg. Många placerare var förundrade och stressade över detta, men tänkte att det säkert var rätt eftersom räntan var extremt låg. Det finns ju då nästan inga räntepapper som kan vara alternativ till aktier.

Men så upptäckte någon att Rysslands eländiga ekonomi också påverkar en av det landets främsta handelspartner, Tyskland. När vi har tyckt att ekonomin ser dåliga ut i vissa Europeiska länder har vi tröstat oss med att dragloket Tyskland går bra. Plötsligt var det slut med det.

När det dragloket bromsade in tappade många hoppet och tryckte på säljknappen. När några stora började sälja följde fler efter. Nedåtspiralen var i full gång. Pessimisterna styrde.

Min favoritanalytiker Peter Malmqvist har räknat ut att tysk industriproduktion har dalat från en tillväxt på drygt 4 procent i mars när Krim annekterades till minus 0,2 procent i augusti. Och den statistiken blir förmodligen ännu sämre i september och oktober.

För Ryssland går det riktigt dåligt, också därför att oljepriset dragit ned kraftigt. Men för övriga värden kan lågt oljepris vara ett smörjmedel för ekonomin.

Vart kurserna nu är på väg är omöjligt att säga. Kursstyrningen är aldrig rationell. Ska de styrande på marknaden domineras av optimister eller pessimister?

Optimisterna säger att det nu finns gyllene tillfällen till ”bottenfiske” – att köpa aktier som fallit orimligt mycket under oktober.

Pessimisterna ser inget slut på konflikten mellan Ryssland och Ukraina och tittar djupare i dystra tyska siffror.

Det sundaste vore om kurserna mest styrs av bolagens vinster och prognoser. Det får vi se denna vecka, när många storbolag kommer med rapporter för tredje kvartalet. Atlas och Electrolux kom med sina under måndagen, och båda ansågs så bra att kurserna steg rätt kraftigt.

Men hur veckan slutar vet ingen. Så mitt nedslitna råd håller minst lika bra som vanligt:

Hoppa inte in och ur aktiemarknaden. Det klarar du inte. Se aktier som något långsiktigt som i en bra blandning på sikt går bättre än andra placeringar.

Dela post
Kommentarer (0)

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
En del pensionärer får 120 kr mer – andra 1 700 kr mindre

BloggSocialdemokraternas ”köpte” röster av pensionärerna under valrörelsen genom att lova dem skattesänkning. Så nu ska pensionärerna nästa år få 120 kronor i månaden i sänkt skatt.

Men detta kan naturligtvis inte få gälla pensionärer som också är egenföretagare. För denna nya regering verkar ha som princip att den grupp som inte ens nämns vid namn i regeringsförklaringen (småföretagen) enbart ska ha försämringar.

Så för pensionärer som är egenföretagare hittar regeringen på en ny typ av försämring – höjning av de sociala avgifterna med 8,5 procentenheter. En pensionär som tar ut en månadslön på 20 000 kronor får därmed hela 1 700 kronor i ökade skattekostnader varje månad.

Betänk då att detta är en pålaga som ingen sa något om i valrörelsen. Den betecknas som särskild löneskatt och är därmed en ren avgift. Den ger nämligen inte en enda krona tillbaka i form av höjd pension, till skillnad från de 10,21 procenten som pensionärer också får och som höjer pensionen.

I stället för att stimulera äldre att jobba vidare efter fyllda 65 kan de nya reglerna avskräcka både äldre egenföretagare och andra företagare som vill anställa äldre.

Man kan naturligtvis säga att det är ännu värre att höja arbetsgivaravgiften för den som anställer unga under 26 år. Men hur tokigt det än är så är det i alla fall något som Socialdemokraterna gick till val på.

Strykklassen bland egenföretagarna är alla de privata företag som kallas välfärdsföretagare. Jag tänker då inte på riskkapitalbolagen utan på de små som kämpar i konkurrens med de kommunala bolagen.

Det kan gälla två makar som har ett gruppboende för handikappade eller några före detta offentliganställda som tröttnat på landstingsbyråkratin och vågat ta steget till att starta eget.

Dessa kan få leva i ovisshet till 2016 om vilka spelregler som ska gälla kring deras företag. Ska det sluta med att det blir som vänsterledaren Jonas Sjöstedt så lyriskt säger – att inga vinster högre än sparräntan på insatt kapital ska få tas ut.

Eller ska det bli som nye civilminister Ardalan Shekarabi sagt i TV:

– Det handlar inte om att förbjuda vinster utan om att förbättra kvalitén.

Det värsta är kanske inte de lagändringar som till slut kan komma. De kan ju faktiskt sluta med att det rent juridiskt inte går att förbjuda vinster.

Det värsta är i stället den handlingsförlamning som kommer att gälla tills vi får besked om hur det till slut blir. Alla entreprenörskraft och innovationskraft inom hela välfärdssektorn avstannade med presskonferensen i ämnet i måndags.

Dock kan hela förslaget få ett tvärt slut – om Sverigedemokraterna röstar nej till det i riksdagen.

PS. Sedan detta skrevs har regeringen backat till en del. 8,5 procent som det tidigare sagts blev till slut 5,6 procent i budgeten. I praktiken blir höjningen något lägre, eftersom  avgiften är avdragsgill.

Dela post
Kommentarer (8)
 • Jag hör till dom pensionärer som drabbas, har kompletterat pensionen med konsultjobb på ca 20.000 per månad, drygt. Har också en hel del i periodiseringsfond, som nu också drabbas av högre skatt, när jag tar fram dom. Vad gör man bäst, tar fram dessa i år, och skjuter upp årets inkomster, eller kvittar det? Det som upprör mig mest är att det inte går att förutse en sån här smäll alls, eftersom den inte ens nämnts före valt, och att det därmed också slår retroaktivt.

  Jabbe

  2014-10-24 10:19

  Svara

 • Jag skulle vilja påstå att det finns ett visst feltänk i påståendet att den egenföretagande pensionären får en ökad skattekostnad om 1700 kr varje månad.
  Resonemanget måste, för att bli rättvisande, utgå från företagets totalkostnad för lönen, dvs bruttolönen + de sociala avgifterna.

  Om företagaren tar ut en bruttolön om 20 000 kr så kostar det företaget 22 042 kr. Med en utgångspunkt i den kostnaden för företaget leder en höjning av de sociala avgifterna att kostnaden 22 042 kr för företaget ger ett utrymme för en bruttolön om 18 568 kr.
  Nettolönen är 14 000 kr vid en källskattesats om 30% från en bruttolön om 20 000 kr. Nettolönen från en bruttolön om 18 568 kr är 12 998 kr.
  Den ökade skattebördan för pensionären är således 1 002 kr. Något mindre än 1 700 kr, men fortfarande kännbart i plånboken.

  (Att utgå från samma bruttolön och enbart räkna på den ökade kostnaden för socialavgiftshöjningen förutsätter antingen att intäkterna i företaget ökar i motsvarande grad och därmed ger utrymme för kostnadsökningen eller att det redan finns upparbetat kapital i företaget, en buffert, som förslår att täcka kostnadsökningen).

  Christian Schlater

  2014-10-10 09:58

  Svara

 • Tack för jberäkningarna. För en arbetsgivare som har en äldre anställd med 20 000 i månadslön blir de sociala avgifterna i dag 10,21% x 20 000 kr=2 042. När det 2015 läggs på 8,5 procent blir det 1 700 kr mer. Alltså en kostnadsökning på 1 700 kr. Du har rätt i att den verkliga kostnaden för en egenföretagare utan anställda får en lägre kostnad när man tar hänsyn till inkomstskatten och att egenavgifterna i en firma är avdragsgilla.

  Anders Andersson

  2014-10-10 14:33

 • Tydligen bättre att försöka ta ut lön så man får max a-kassa när man får stänga ner sitt välfärdsföretag. Verkar var denna regeringens syn på företagande

  Danne

  2014-10-09 22:00

  Svara

 • Läs in flera

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Så sänkte jag lånekostnaden med 87 000

BloggÄntligen dags att träffa er kära läsare. För vi ses väl på mässan Eget Företag i Älvsjö och i vår monter på våra seminarier torsdag, fredag, lördag? Välkomna.

Äntligen är det också dags för ett nytt nummer av Driva Eget, som nu är på väg till dig som prenumererar.bild (3)

Jag skriver där om hur du kan förhandla ned kostnaderna i ditt företag på många olika sätt.  Naturligtvis tar jag då upp hur du kan pruta ned räntan. Det finns större möjligheter än många tror att göra det. Låt mig ta ett eget exempel för att visa vad jag menar:

Att sänka kostnaden med 87 000 kronor genom prutning låter väl inte så tokigt. Men det var precis vad vi sänkte kostnaden med när bostadsrättsföreningens lån på totalt 13 miljoner skulle förhandlas om.

Det är ett exempel som i mindre skala kan gälla också ett villalån eller företagslån.

I vår bostadsrättsförening har vi länge haft Handelsbanken och varit rätt nöjda med det. När ett bundet lån har skrivits om brukar jag som har hand om ekonomin jämföra den bankens räntebud med vad andra banker erbjuder för samma lån. Det brukar sluta med att vi får Handelsbanken att följa med nedåt till nivån där lägsta räntebudet ligger.

Jag gjorde likadant när vi för ett par månader sedan skulle skriva om ett treårslån och ett femårslån. Men denna gång kunde Handelsbanken inte matcha budet från Swedbank som med 2,24 procent i ränta var hela 0,21 procentenheter lägre på åttamiljonerslånet med femårig bindning. Räntan på treårslånet slutade på rekordlåga 1,83 procent – 0,02 procentenheter lägre än Handelsbankens smärtgräns.

Naturligtvis gjorde vi verklighet av hotet att flytta lånen. Tro nu inte att sådant innebär något besvär för den som ska låna. Det besväret får banken dit man flyttar ta. Swedbank fick genom Inskrivningsmyndigheten se till att dela på föreningens pantbrev och producera en mängd handlingar som vi i föreningen bara hade att skriva under.

Jag har räknat ut att vi under de kommande tre och fem åren får en totalkostnad som är 87 000 kronor lägre än om vi accepterat Handelsbankens sista bud.

Men den stora fördelen är också att vi har kvar lån i Handelsbanken som ska skrivas om de närmaste åren. Det blir då naturligt att spela ut åtminstone två banker mot varandra varje gång ett lån ska skrivas om.

Mitt råd till bostadsrättsföreningar, företag och villaägare med stora lån blir därför:

Se till så att ni har lånen på minst två ställen. Det blir då självklart att förhandlingsläget blir bra  när ett lån ska skrivas om.

Dela post
Kommentarer (2)
 • Hm… Hur gör en villaägare för att ge sin lagfart som säkerhet i två banker? Att klippa den i två delar misstänker jag inte är vägen att gå…

  Ove

  2014-10-06 16:21

  Svara

 • Inga problem att dela upp i två pantbrev. Kräv att nya banken fixar och betalar det.

  Anders Andersson

  2014-10-08 18:44

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Följ Driva Eget
Följ oss på facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Följ @drivaeget
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på Google+
Sök allabolag.se
Dagens aktieindex
Läs mer i tidningen
8 nr 545 kr

TEMA: Väx utan att anställa
Smarta samarbeten ger bättre affärer
Franchise: Låt andra kopiera din idé

Dessutom:

 • Planera skatten efter 60
 • Våga vara personlig – få fler kunder
 • Redo för GDPR? Undvik böter