Partiledarna ignorerar företagande i Almedalen
Almedalen 2010:

Partiledarna ignorerar företagande i Almedalen

Nu har tre partiledare – Fredrik Reinfeldt, Lars Ohly och Jan Björklund – talat i Almedalen. Men alla, förutom Jan Björklund, har valt att i stort sett strunta i Sveriges småföretagare i sina tal.

Moderaternas Fredrik Reinfeldt var först ut med att tala i söndags till publiken i Almedalen. Men trots att Almedalen är fylld av organisationer som jobbar för och förespråkar företagande valde han att ignorera ämnet under hela talet. Det enda ställe då han kom in på företagande var när han sa att det skulle bli billigare att anställa.

Även Vänsterpartiets Lars Ohly, som talade i måndags kväll, nämnde inte företagande i sitt tal. Vid ett tillfälle kom han in på att partiet inte ville se någon privatisering inom välfärden och att ”alla har rätt till trygga anställningar och rätt till heltidsjobb”.

Folkpartiets Jan Björklund var också dålig på att tillkännage Sveriges småföretagare, men snäppet bättre än sina motståndare. Han nämnde till exempel att skolan är en förutsättning till att vi ska få fungerande företag i Sverige. Han sa också att om han själv får bestämma ska Sverige ha ett företagsklimat i världsklass och att ”det ska löna sig att driva företag”. Däremot fick publiken inget svar på hur det skulle göras.

Camilla Littorin, förbundssekreterare på Företagarförbundet, kommenterar partiledarnas tal ur småföretagarsynpunkt så här:

Fredrik Reinfeldt (M):
– Arbetslinjen som Moderaterna står för välkomnas av landets småföretagare, många står i startgroparna för att anställa – men först om arbetsgivaravgiften sänks. Företagandet i Sverige är i allra högsta grad ett allmänintresse då det är där jobben skapas.

Lars Ohly (V):
– Det är viktigt att jobba för att både företagare och anställda ska känna sig trygga i sitt arbete. Men att kräva att alla ska ha rätt till heltidsanställning är ett hån mot alla småföretagare. Det är långt ifrån alla som har möjlighet att erbjuda heltidsanställningar. Det är ett oflexibelt och kostsamt förslag och kommer hindra många småföretagare från att driva sina verksamheter och bidra till Sveriges tillväxt.

Jan Björklund (F):
– Att regeringen införde lärlingssystemet är bra, många småföretagare har fått mycket värdefull kompetens via ungdomar och lärlingssystemet. Nu kan vi bara hoppas på att Björlunds uttalande om att det ska löna sig att driva företag innebär en kraftigt sänkt arbetsgivaravgift.


Nyhetsbrev