nya-regler

Foto: Mostphotos

NYA LAGAR 2015

18 nya lagar som påverkar småföretagare

Höjda skatter, nya regler kring RUT och ROT, förändringar kring sjuklöner – det är några av de 18 nya lagar som rör dig som driver eget. Här är hela listan.

Här har vi samlat ett urval av de lagar och förordningar som nu träder i kraft och som kan påverka dig som småföretagare.

Höjd beloppsgräns för förenklad faktura
Beloppsgränsen för att få använda en förenklad faktura höjs från 2 000 kronor till 4 000 kronor.

Läs mer hos skatteverket

Ersättning för höga sjuklönekostnader
En ny ersättning för arbetsgivare med höga sjuklönekostnader införs. En arbetsgivare blir nu kompenserad med högst 250 000 kronor per år för den sjuklönekostnad som överstiger en viss andel av den totala lönekostnaden.

Arbetsgivare ska lämna uppgift till Skatteverket om sin bruttokostnad för sjuklön i samband med den månadsvisa arbetsgivardeklarationen. Sedan tar Försäkringskassan årligen beslut om ersättning för höga sjuklönekostnader som krediteras på arbetsgivarens skattekonto.

Läs mer om det nya högkostnadsskyddet här!
Läs också om detta hos Skatteverket

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande
Från årsskiftet får endast skatteavdrag för privat pensionssparande göras för 1 800 kronor per år (tidigare 12 000 kronor per år).

Läs hur du ska hantera detta här!

Förändringar av RUT och ROT
Utför du RUT- och ROT-arbete? Då behöver du nu lämna in din ansökan om utbetalning elektroniskt och lämna fler uppgifter än tidigare. Dispens från detta kan du ansöka om senast den 30 april 2015.

Läs mer hos Skatteverket

Konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning
Använder du tidsbestämda avtal som förlängs automatiskt om inte konsumenten säger upp avtalet? Då måste du nu, minst en månad innan avtalet senast måste sägas upp, påminna konsumenten skriftligt om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp.

Detta gäller inte om det finns särskilda bestämmelser om förlängning av ett avtal eller om konsumenten efter en förlängning ändå kan säga upp avtalet med högst tre månaders uppsägningstid.

Tydligare prisuppgifter vid taxiresor
Den som kör taxi och har ett jämförpris över 500 kronor för en aktuell taxiresa ska upplysa resenären om priset när hon eller han beställer resan. Bevis om prisuppgiften ska ges till passageraren före färd samt sparas av taxibolaget.

Höjd fordonsskatt
Fordonskatten höjs:

  • Nivån för när koldioxidbeloppet börjar tas ut sänks från 117 till 111 gram koldioxid per kilometer och koldioxidbeloppet höjs från 20 till 22 kronor.
  • För fordon som kan drivas med etanolbränsle eller gasbränsle utom gasol höjs koldioxidbeloppet från 10 till 11 kronor.
  • Bränslefaktorn för dieseldrivna fordon höjs från 2,33 till 2,37.
  • Den viktbaserade fordonsskatten höjs med 11 procent för dieseldrivna lätta fordon och med 14 procent för övriga lätta fordon.

Höjd skatt på tobak
Punktskatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och tuggtobak höjs med 6 procent. Punktskatten på snus höjs med 12 procent.

Höjd skatt på alkohol
Skatten på öl, vin, andra jästa drycker samt mellanklassprodukter höjs med 9 procent. Skatten på sprit höjs med 1 procent.

Höjd skatt på avfall
Skatten på avfall höjs från 435 till 500 kronor per ton avfall.

Trängselskatt för utländska fordon
Trängselskatt ska nu även betalas för fordon som inte är registrerade i Sverige.

Användningsförbud om trängselskatt betalas för sent
Har du mer än 5 000 kronor i skuld för trängselavgift i mer än sex månader får du inte använda din bil.

Bristande tillgänglighet en form av diskriminering
Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning räknas nu som diskriminering, men bara för företag med 10 anställda eller fler.

Längre preskription i försäkringssammanhang
Preskriptionstiden i de flesta försäkringssammanhang förlängs från tre till tio år.

Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning
Det blir nu möjligt att ansöka om lantmäteriförrättning elektroniskt.

Tillfälligt stöd efter skogsbranden i Västmanland
Kompensation ges till de som drabbats av skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. Stöd ges för upparbetning av brandskadat virke för energiproduktion och för lagringsplatser för brandskadat virke.

Prövning av buller
Är du verksam inom byggbranschen? Det ställs nu krav på redovisning av bullervärden vid planläggning och bygglovsprövning. Vidare införs en bestämmelse om tillsyn av omgivningsbuller vid en bostadsbyggnad.

Högre krav på fristående skolor som vill starta ny utbildning
Nu måste en fristående skola samråda med den kommun som skolan ligger i, innan en godkänd utbildning startar.

 Läs mer om dessa lagar och se fler nya lagar hos Regeringskansliet


ANNONS

Nyhetsbrev