Entreprenörsanda funnen på Volvo

Nu har entreprenörsanda hittats på storföretaget Volvo.

Ladda här hem  den studie som Jönköpings internationella handelshögskola gjort på ett utvecklingsprojket med nya bilar på Volvo i Göteborg.

Studien visar att fokusering och obyråkratisk entreprenörsanda gjorde att projektet gick tre gånger snabbar än normalt. Denna studie kommenterar Anders Andersson i ledaren i Driva Egets augustimummer.


Nyhetsbrev