Det vill partierna göra för småföretagarna

Det vill partierna göra för småföretagarna

Partierna är dåliga på att prata om företagande i sina valkampanjer. Men Driva Eget ger här besked om var partierna har för åsikter i de viktigaste småföretagarfrågorna. Läs svaren här.

MODERATERNA

1. På vilket sätt vill partiet få fler att starta eget?
Vi gör omfattande reformer inom trygghetssystemen. Fler kommer då att våga gå från vara anställda till att bli företagare. Om ekonomin tillåter kommer vi att förbättra tillgången på riskkapital.

2. På vilket sätt vill partiet få småföretagen att växa?
Får Alliansen förnyat förtroende kommer vi att fortsätta att sänka företagens regelbörda och därmed skapa incitament för företag att växa och nyanställa.

3. Vad anser partiet om arbetsgivaravgifternas storlek i dag?
Vi tittar kontinuerligt över de kostnader som kan uppfattas som hinder för företag att anställa och växa.

4. Vilka skatter och övriga villkor för småföretagare vill partiet förändra under kommande mandatperiod?
Vi tittar bland annat på möjligheten till fler jobbskatteavdrag, förlängning av provanställning och en översyn av bolagsskatten.

CENTERPARTIET

1. På vilket sätt vill partiet få fler att starta eget?
Rejäl regelförenkling, resurser till företagsutveckling, stötning av innovationer och skapande. Öppna upp för företag i vården och omsorgen.

2. På vilket sätt vill partiet få småföretagen att växa?
Ge god tillgång till riskkapital och låga administrativa kostnader, kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter, lägre skatter, reformerade regler, mindre byråkrati och mer serviceinriktade myndigheter..

3. Vad anser partiet om arbetsgivaravgifternas storlek i dag?
Vi vill gradvis sänka arbetsgivaravgiften med 5 procentenheter upp till en lönesumma på 2,5 miljoner kronor. Vi vill avskaffa den särskilda löneavgiften för egenföretagare och behålla den halvering av arbetsavgiften för unga som vi infört.

4. Vilka skatter och övriga villkor för småföretagare vill partiet förändra under kommande mandatperiod?
Det arbete med regelförenkling och förbättrade villkor som påbörjats under de senaste fyra åren söker vi mandat att fortsätta.

FOLKPARTIET

1. På vilket sätt vill partiet få fler att starta eget?
Skola och undervisning har i åratal varit inriktad på anställningsbarhet. Vi vill vidga målet till att även inkludera företagsamhet och entreprenörskap.

2. På vilket sätt vill partiet få småföretagen att växa?
Vi vill undanta två personer från turordningsreglerna till att gälla alla företag. Vi vill underlätta för företag att växa med egna pengar, därför vill vi införa fri fondering upp till 5 miljoner kr.

3. Vad anser partiet om arbetsgivaravgifternas storlek i dag?
Vi ser gärna fortsatta sänkningar. I ett första steg med 10 procentenheter för de första 300 000 kr i lönesumma.

4. Vilka skatter och övriga villkor för småföretagare vill partiet förändra under kommande mandatperiod?
Vi vill införa ett riskkapitalavdrag och att reavinst ska kunna skjutas upp vid återinvestering i onoterade bolag. Vi vill vi ersätta de krångliga fåmansbolagsreglerna med någon form av schablonregler om hur vinsten ska beskattas.

KRISTDEMOKRATERNA

1. På vilket sätt vill partiet få fler att starta eget?
Vi vill att entreprenörskap ska vara möjligt som tillval i alla gymnasieutbildningar. Vi vill ha riskkapitalkonto, där man kan spara skattefritt upp till 100 000 kr som kan användas för att starta eget. Arbetsförmedlingen ska satsa med på starta-egetbidrag för unga.

2. På vilket sätt vill partiet få småföretagen att växa?
Vi vill låta fler företag slippa revisionsplikten och successivt sänka arbetsgivaravgifterna med tio procentenheter upp till en lönesumma om högst 300 000 kr per helårsanställd eller högst 3 miljoner kronor för ett företag med fler än 10 anställda.

3. Vad anser partiet om arbetsgivaravgifternas storlek i dag?
Se frågan ovan.

4. Vilka skatter och övriga villkor för småföretagare vill partiet förändra under kommande mandatperiod?
Vi vill öka det statliga anslaget till företagsinkubatorer. Vi vill utreda om nystartade a företag under en uppstartsfas ska kunna kvitta förlustavdrag mot inbetalning av andra skatter. Reglerna kring skatteavgifter bör ses över.

SOCIALDEMOKRATERNA

1. På vilket sätt vill partiet få fler att starta eget?
Vi vill öka takten i regelförenklingsarbetet, bland att genom kraftfulla åtgärder för att samordna och effektivisera de olika statliga myndigheternas arbete. Vi vill även pröva idén med ett riskkapitalavdrag för dem som investerar i ett nystartat företag.

2. På vilket sätt vill partiet få småföretagen att växa?
Vi vill ha statlig riskkapitalfond på 5 miljarder kr. onor och öka det årliga anslaget till Vinnovas Forska & Väx med 100 miljoner kr.

3. Vad anser partiet om arbetsgivaravgifternas storlek i dag?
Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretag. Ger en sänkning på ca 50 000 kr för den som har 2-3 anställda. För de som anställer en arbetslös ungdom slopas arbetsgivaravgiften helt under det första året.

4. Vilka skatter och övriga villkor för småföretagare vill partiet förändra under kommande mandatperiod?
Vi vill skapa 44 000 nya utbildnings- och praktikplatser för att rusta individerna och företagen inför en kommande konjunkturuppgång.

MILJÖPARTIET

1. På vilket sätt vill partiet få fler att starta eget?
Vi verkar för entreprenörsutbildning i gymnasiet. Vi föreslår också företagsvikariat, ett stöd som riktas till dem som har anställning, men som vill starta ett företag. En arbetslös måste vikariera under tjänstledigheten.

2. På vilket sätt vill partiet få småföretagen att växa?
Vi vill genomföra en extra utdelning från Vattenfall med 5 miljarder kronor för att skapa en ny riskkapitalfond. Vi vill också att ett riskkapitalavdrag införs

3. Vad anser partiet om arbetsgivaravgifternas storlek i dag?
Vi vill sätta ned arbetsgivaravgifterna med 2 procentenheter 2011 och ytterligare 4 procentenheter 2012 på lönesummor upp till 900 000 kronor. Det betyder en totalt sänkt kostnad för ett litet företag med 2-3 anställda om cirka 50 000 kr.

4. Vilka skatter och övriga villkor för småföretagare vill partiet förändra under kommande mandatperiod?
Vi föreslår att arbetsgivare som anställer ungdomar som är arbetslösa ska få en skattereduktion motsvarande hela arbetsgivaravgiften. Vi vill också se över företagens sjuklönekostnader.

VÄNSTERPARTIET

1. På vilket sätt vill partiet få fler att starta eget?
Skapa ökad förståelse för småföretag genom de organisationer som arbetar mot skolan. Öka möjligheterna till krediter och förenkla reglerna.

2. På vilket sätt vill partiet få småföretagen att växa?
Lägre arbetsgivaravgift för soloföretagare som anställer. Statlig fond för riskkapital. Ökade satsningar på exportstöd och innovationspaket.

3. Vad anser partiet om arbetsgivaravgifternas storlek i dag?
Nedstänning av arbetsgivaravgifterna med 2 miljarder 2011 och 6 miljarder 2012. Gynnar främst mindre företag.

4. Vilka skatter och övriga villkor för småföretagare vill partiet förändra under kommande mandatperiod?
Slopa sjuklöneperioden i mindre företag, så att en betungande utgift försvinner.


Nyhetsbrev